3200 - Samlingsbasert emne

Verdiskaping i kreativ næring

Bli bevisst hvilke kulturelle og økonomiske verdier som skapes, og forstå hvordan de skapes.

Nivå
Master
Studiested
Samlingsbasert
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 22 950
Oppstart
15. august
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
3200
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Dette er et masteremne på Executive-nivå for deg som har erfaring fra arbeidslivet.

I dette emnet får du innsikt i hvorfor virksomheter i kreativ næring skiller seg fra andre og krever unike lederegenskaper. Mange av svarene ligger i selve verdiskapingen, som i kreativ næring er av både økonomisk og kulturell natur.

En unik næring

Som i andre næringer handler det for virksomheter i kreativ næring om å skape økonomiske verdier, men strukturelle egenskaper knyttet til produktenes unike natur gjør at dette skjer etter spesielle spilleregler.

I dette emnet identifiserer vi de viktigste egenskapene og deres effekter på spillereglene. Innenfor store deler av næringen er heller ikke den økonomiske verdiskapingen ansett som den primære. Her er aktiviteten konsentrert om kulturell verdiskaping som beriker og åpner nye muligheter i våre liv, skaper forandringskraft og innovasjon. Sammensetningen av økonomisk og kulturell verdiskaping vil variere fra en kreativ bransje til en annen, og også innenfor hver enkelt bransje, men begge former for verdiskaping vil alltid finne sted.   

Med en dypere og teoribasert forståelse av verdiskaping i kreativ næring kan du lede og styre kreative prosesser mer effektivt, og du blir i bedre stand til å synliggjøre verdiskapingen for viktige interessenter som investorer, offentlige støtteorganer, og politikere.  

Følgende tema vil bli dekket: 

  • Markedsøkonomisk verdiskaping 
  • Samfunnsøkonomisk verdiskaping 
  • Kulturell verdiskaping 
  • Strukturelle egeneksaper ved kunst- og underholdningsprodukter 
  • Styringsformer for økonomisk og kulturell verdiskaping

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal du ha en dyp og teoribasert forståelse av verdiskaping innenfor kreativ næring og samspillet mellom økonomisk og kulturell verdiskaping. Videre skal du ha innsikt i hvordan kreative produkters strukturelle egenskaper hjelper oss å forstå verdiskapingen. Og du skal kunne anvende denne kunnskapen til å analysere og vurdere verdiskapingen i en virksomhet ut fra dens mål, som kan være både økonomiske og kulturelle. 

Terje Gaustad ser mot kamera.

Møt emneansvarlig

Terje Gaustad har doktorgrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han har forsket på blant annet prosjektstrategi og finansiering, rettighetstransaksjoner, og strategisk storytelling, samt ledet flere utredninger av filmbransjen.

Les mer på Terje Gaustads ansattside.

Praktisk informasjon

Emne detaljer

Dette emnet inngår i

Verdiskaping i kreativ næring

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.