3204 - Samlingsbasert emne

Kultur- og næringspolitiske strategier

Få innsikt i kultur- og næringspolitikken i Norge og internasjonalt. Bli kjent med mulighetene for å ta del i politiske prosesser og få gjennomslag for din virksomhet i kultur- og næringspolitikken.

Nivå
Master
Studiested
Samlingsbasert
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 22 950
Oppstart
01. september
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
3204
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Dette er et masteremne på Executive-nivå for deg som har erfaring fra arbeidslivet.

Emnet gir deg oppdatert kunnskap om norsk og internasjonal kulturpolitikk med fokus på muligheter for finansiering gjennom offentlige tilskudd. Kurset gir også innsikt i den aktuelle økonomisk utviklingen i kreativ næring nasjonalt og internasjonalt, og næringspolitiske virkemidler som rettes mot kreativ næring i Norge og andre land. Emnet gir endelig innsikt i hvordan politikk rettet mot kreativ næring kan samvirke med både ideelle og kommersielle mål. Emnet tar sikte på å gi deltakerne innsikt og verktøy til både kulturell og økonomisk verdiskapning. 

Sentrale tema i kurset: 

  • Mål og virkemidler i kultur- og næringspolitikken 
  • Struktur og innretting på statlige tilskudd til kultur 
  • Kreative næringer i næringspolitikken 
  • Kultur- og næringspolitikk som markedsinsentiv og markedskorrektiv 
  • Politisk forankring og kommunikasjon i kreative næringer 

Læringsutbytte

På dette kurset vil du tilegne seg solide kunnskaper om kultur- og næringspolitikk, i Norge og internasjonalt.

Du får en god forståelse av verdier, mål og virkemidler som gjelder i kultur- og næringspolitikken, og dermed en bakgrunn til å agere strategisk i etablering og utvikling av kreativ virksomhet, for eksempel når det gjelder politisk forankring, kommunikasjon og finansiering, men også i forhold til aktuelle bærekrafts- og mangfoldsperspektiver.  

Portrettfoto av Jørgen Langdalen.

Møt emneansvarlig

Jørgen Langdalen har doktorgrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo og er instituttleder ved Institutt for musikk. I tillegg til sin akademiske karriere har han drevet egen konsulentpraksis på kulturfeltet.

Les mer på Jørgen Langdalens ansattside.

Praktisk informasjon

Emne detaljer

Dette emnet inngår i

Kultur- og næringspolitiske strategier

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.