Jørgen Langdalen

    • Professor / Instituttleder
  • Institutt for musikk
  • School of Arts, Design and Media

Bakgrunn

Jørgen Langdalen er utdannet ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo med fagene musikkvitenskap, filosofi og språk. Han tok doktorgraden i musikkvitenskap i 2006 med en avhandling om operakomponisten Gluck og filosofen Rousseau.

Langdalens akademiske karriere omfatter flere engasjementer i forskningen, herunder postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo og Nasjonalbiblioteket. Langdalen har også drevet egen konsulentpraksis på kulturfeltet. Fra 2019 er han professor i musikkvitenskap ved Høyskolen Kristiania.

Langdalen forsker på 1600- og 1700-tallets musikk- og teaterhistorie med fokus på underholdningskulturen i europeiske teaterbyer som Venezia, Roma, Hamburg og København. Han har undervist i musikkhistorie, musikkedisjon, operahistorie og operadramaturgi, foruten kulturhistorie, estetikk, kulturpolitikk, kulturledelse, og kulturmarkedsføring.

Langdalen har vært instituttleder for Institutt for musikk ved NTNU (2015–2019) og er for tiden leder for Institutt for scenekunst, musikk og studio på Høyskolen Kristiania.

Ansatte detaljer