5302 - Nettstudium emne

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er et emne som legger vekt på grunnleggende teorier og perspektiver innen det spesialpedagogiske feltet.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 200
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5302
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Dette emnet inngår i Årsenhet og Bachelor i pedagogikk studieplan 2016, og kan tas av studenter som skal fullføre disse programmene. Nye studenter henvendes til 5323 Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer.

Emnet legger spesielt vekt på forholdet mellom marginalisering og inkludering som grunnleggende prosesser i pedagogisk virksomhet. Emnet gir deg en grunnleggende innføring i lover og reglement knyttet til spesialundervisning og spesialpedagogiske teorier.

Videre vil du få en grunnleggende innføring i det spesialpedagogiske fagfeltet. Holdninger og etikk i forbindelse med mennesker med opplevde læringsvansker står sentralt i dette emnet. Emnet trekker også tråder mellom generell pedagogisk teori og spesialpedagogisk teori.

Emnet består av følgende tema:

  • Hva er spesialpedagogikk?
  • Spesialpedagogisk historie
  • Annerkjennelse og respekt
  • Et inkluderende samfunn
  • Spesialpedagogisk teori

En grunnleggende forståelse av pedagogikkens innhold er nødvendig for deg som ønsker å jobbe med pedagogiske oppgaver senere i livet.

Læringsutbytte

Etter endt emne vil du ha grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner det  spesialpedagogiske feltet, samt ha en forståelse for inkluderende perspektiver innen pedagogisk teori. Du vil også lære om sentrale etiske utfordringer knyttet til pedagogisk aktivitet.

Emne detaljer

Spesialpedagogikk

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.