6082 - Nettstudium emne

Skatterett 1

Skatterett 1 gir deg en oversikt over grunnprinsipp og hovedtrekk i den direkte beskatningen og kunnskap om sentrale skatteregler i og utenfor næring.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6082
Emnebeskrivelse

Skatterett 1 gir deg oversikt over skattereglene for inntekts- og formuesskatter. Du får også en innføring i hvordan du skal anvende skattereglene for å regne ut inntekts- og formuesskatter for lønnstakere og næringsdrivende, og for å beregne skattevirkningene av ulike økonomiske disposisjoner.

Videre går kuret inn på skattesystemet og dets virkemåte, herunder om regelverkets oppbygging, fastsettelse og inndrivelse av skatter og avgifter, samt om forholdet mellom inntektsår og ligningsår. Det samme gjelder skatters og avgifters betydning for finansiering av offentlig virksomhet, og konsekvensene for personers og selskapers økonomiske disposisjoner.

Skatterett 1 består av følgende tema:

  • Reglene om skatteplikt, skattesubjekter og skattested
  • Reglene om skattlegging av formue med hovedvekt på avgrensning av ‎begrepene bruttoformue og gjeld
  • Reglene om skattlegging av inntekt med hovedvekt på periodiseringsregler, skattepliktige fordeler, fradragsberettigede utgifter og fradrag i skatt
  • Reglene om bedriftsbeskatning
  • Forholdet mellom skattereglene og regnskapsreglene innenfor ‎bedriftsbeskatningen

Læringsutbytte

I dette emnet skal du tilegne deg kunnskaper slik at du skal kunne forstå og anvende skattereglene på praktiske oppgaver. Du skal være i stand til å forstå sammenhengen mellom fagområdene skatterett og regnskap.

Emne detaljer

Skatterett 1

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.