6025 - Nettstudium emne

Samfunnsvitenskapelig metode

Emnet gir en introduksjon til vitenskapelige undersøkelser med vekt på anvendelse av kvalitative metoder med det mål at studentene skal danne seg et grunnleggende bilde av samfunnsvitenskapelige forskningsprosesser og derigjennom oppnå et grunnlag for videre arbeid med metodefaget.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6025
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Emnet gir en innføring i forskningsprosessen og spesifiserer en problemstilling eller utarbeider et vitenskapelig forankret spørsmål. Videre skal emnet gi en innføring i:

  • valget av kvalitative og kvantitative metoder
  • metoder for datainnsamling av kvalitative data
  • teoriforankring og analyseteknikker.

Studentene får også en innføring i etiske problemstillinger knyttet til forskning.

Læringsutbytte

I dette emnet får studenten en grunnleggende forståelse av vitenskapelige undersøkelser og metoder innenfor samfunnsvitenskapen. Studenten vil lære om forskningsprosessen, metodevalg, datainnsamling, teoriforankring, analyseteknikker og etikk i forskning. Emnet gir studenten de verktøyene som trengs for å utføre vitenskapelige undersøkelser på en grundig og etisk måte, og legger grunnlaget for videre arbeid innenfor forskning og metodefeltet.

Emne detaljer

Samfunnsvitenskapelig metode

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.