6239 - Nettbasert emne

Relasjonsmarkedsføring

Relasjonsmarkedsføringen gir deg kunnskap innenfor sentrale begreper og teorier i relasjonsmarkedsføring og nettverkstenking.

Studiested
Nett
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 000
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6239
Emnebeskrivelse
Relasjonsmarkedsføring

Relasjonsmarkedsføring gir deg en helhetlig innsikt i ulike typer av relasjoner mellom forskjellige aktører, interessenter og stakeholders i markedet, og hvordan disse samvirker og påvirker hverandre. Emnet fokuserer på sammenhengen mellom kundelojalitet og lønnsomhet, samt viktigheten av forankring og implementering av CRM-strategi i alle ledd i virksomheten.

Relasjonsmarkedsføring består av følgende tema:

  • Del 1 tar for seg begrepet relasjonsmarkedsføring kontra tradisjonell markedsføring. Det legges vekt på innholdet i grunnbegrepet relasjon og gi en solid oversikt over relasjonsdannede prosesser. Videre belyses nytten av relasjoner for bedriften både økonomisk og strategisk.
     
  • Del 2 ser på det verdiskapende nettverket som bedriften kan definere seg som en del av. Sentrale relasjonspartnere, som kunder, ansatte, leverandører settes inn i en nettverkssammenheng der målet er økt konkurransekraft og varige konkurransefordeler. I tillegg vektlegges ledelsesmesside aspekter ved relasjonsmarkedsføring med CRM i sentrum.

NB! Dette emnet er kun tilgjengelig for salg for deg som har startet på Bachelor i administrasjon og ledelse, studieplan 2013. Siste bestillingsmuliget for dette emnet er 31.12.2021

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal du være i stand til å kartlegge en virksomhets sentrale relasjonspartnere, og bidra til å utarbeide en interessent/aktør/stakeholder-strategi. I tillegg skal du kunne bidra til å utarbeide og implementere CRM-strategi og ta i bruk viktige RM-prinsipper og -modeller for å øke en virksomhets konkurransefortrinn.

Relasjonsmarkedsføring

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.