2022 - Nettstudium emne

Quantitative Methods

Quantitative Methods gjør deg i stand til å ta gode beslutninger og til å organisere og forstå tall. Dette gjør det til et viktig emne for ledere.

Nivå
Master
Studiested
Nettstudium
SCOTCAT
20
Pris
kr 15 500
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2022
Emnebeskrivelse

For å ta avgjørelser må du ha tilgang til informasjon. Forretningsinformasjon består ofte av tall og statistikk. Dette emnet gjør deg i stand til å ta gode beslutninger og å organisere og forstå tallene.

Dette emnet består av følgende tema:

 • Enkel bruk og misbruk av statistikk
 • Skolematematikk anvendt i ledelse
 • Datakommunikasjon
 • Dataanalyse
 • Samlemål
 • Prøvetakingsmetoder
 • Fordelinger
 • Statistisk inferens
 • Flere fordelinger
 • Analyse av varians
 • Regresjon og korrelasjon
 • Avansert regresjonsanalyse
 • Prognosenes kontekst
 • Tidsserieteknikker
 • Administrere prognoser

Emne detaljer