6244 - Nettbasert emne

Prosjekt og strategi

Emnet gir deg kunnskap og innsikt i hvordan prosjekter bidrar til å gjennomføre organisasjoners strategi, og hvordan prosjekter formuleres og etableres fra et slikt ståsted.

Studiested
Nett
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 000
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Nei
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6244
Få 15% rabatt på alle nettstudier Bruk kode SOMMER20 når du bestiller. Les om vilkårene her

Prosjekt og strategi har fokus på sammenhengen mellom organisasjonens strategiske effektivitet og prosjektarbeidet i organisasjonen.

Det er av stor betydning at det velges rett prosjekt i situasjoner hvor ressursene er begrenset, og du vil i dette emnet lære deg å se sammenhengen mellom disse beslutningene og verdiskapning som et resultat av prosjektarbeidet. Kunnskapen du tilegner deg gir deg forståelse for betydningen av velbegrunnede valg i prosjektsammenheng som skaper verdi for organisasjonen du jobber i.

Emnet gir deg en videreføring i prosjektforslag, utvelgelse og gjennomføring fra et strategisk ståsted med fokus på prosjekters bidrag til strategisk effektivitet i en organisasjon.

Prosjekt og strategi består av følgende tema:

  • Strategiens innhold
  • Strategisk situasjonsforståelse
  • Valg av strategiske mål og valg av strategi
  • Gjennomføring av strategi
  • Å realisere strategi gjennom prosjektledelse
  • Det klassiske perspektivet – Hvordan arbeidet med enkeltprosjekter kan forbedre strategivalg
  • Det klassiske perspektivet – organisering og avslutning av prosjekter
  • Prosjektporteføljer og risiko

NB! Dette emnet er kun tilgjengelig for salg for deg som har startet på Bachelor i administrasjon og ledelse, studieplan 2013. Siste bestillingsmuliget for dette emnet er 31.12.2021

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal du forstå betydningen av organisering og valg av beslutningsmetoder i et prosjekt, og kunne drøfte styrker og svakheter ved forskjellige fremgangsmetoder i prosjektarbeidet.

Prosjekt og strategi

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.