7052 - Nettbasert emne

PR-fagets samfunnsrolle

Emnet gir deg en grundig innføring i praktisk PR og kommunikasjon, og du vil også lære om hvilken rolle de nevnte begrepene har i samfunnet.

Studiested
Nett
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 000
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
3
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7052
Emnebeskrivelse
PR-fagets samfunnsrolle

PR-fagets samfunnsrolle er et emne som vil lære deg om den historiske og teoretiske bakgrunnen for PR-faget. Du vil derfor også få et innblikk i sosiologisk teori som kan knyttes til både kommunikasjon i samfunnet generelt og direkte til PR-faget.

Videre vil du få en innføring i praktisk PR som bygger direkte på de sosiologiske teoriene du blir presentert for. Avslutningsvis i emnet vil du også bli presentert for etiske problemstillinger og faglig begrunnet kritikk av PR-faget, som også bygger på de nevnte sosiologiske teoriene.

PR-fagets samfunnsrolle består av følgende tema:

  • Kommunikasjon og PR i samfunnet
  • Systemteori og strategi
  • Retorikk, etikk og kritikk

Læringsutbytte

Etter endt emne skal du kunne utvikle en enkel kommunikasjonsstrategi, kjenne til de viktigste teoriene som ligger til grunn for PR-faget og den faglige diskusjonen omkring emnet.

PR-fagets samfunnsrolle

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.