6382 - Nettstudium emne

Marked, samfunn og globalisering

Hvordan skal vi møte framtidens utfordringer preget av globalisering og automatisering? Utforsk hvordan økonomi, politikk og teknologi påvirker marked og samfunn for din virksomhet. Bli en kompetent leder med historisk innsikt og praktisk forståelse.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 24 500
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6382
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Den globale utviklingen av økonomi, politikk og teknologi påvirker arbeidstakere, arbeidsgivere, offentlige institusjoner, privat sektor og dagsorden. På hvilken måte påvirker markedet og samfunnet virksomheten du arbeider i?

Emnet vil bruke økonomisk teori og historie til å analysere lokale, nasjonale og internasjonale fenomener. Emnet kombinerer teoretisk kunnskap, historisk innsikt og praktisk forståelse, hvor studenter introduseres for ulike dagsaktuelle case. Hensikten er å forstå konteksten og omgivelsene enhver organisasjon opererer i.

Utviklingen av den globale økonomien de siste hundreårene vil danne den overordnete kronologien. En rød tråd vil også følge Norge fra fattig til rik nasjon kjennetegnet ved velferdsstat, trepartssamarbeid og verdens største investeringsfond grunnet olje og gass.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal du kunne drøfte og reflektere rundt dagsaktuelle politiske og økonomiske fenomener i en historisk og faglig ramme. Du får kunnskap om teorier knyttet til globalisering, samt særtrekk ved det norske samfunnet og «den norske modellen», som trepartssamarbeid, arbeid og mangfold.

Emne detaljer

Marked, samfunn og globalisering

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.