5341 - Nettstudium emne

Læring og utvikling

Er du nysgjerrig på hvordan vi mennesker lærer og utvikler oss? Har du lyst å lære mer om hvordan motivasjon påvirker læring, og hvordan vi kan arbeide for å fremme motivasjon i læringsprosesser? Da er dette riktig emne for deg!

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 200
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Nei
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5341
Emnebeskrivelse

Gjennom dette emnet vil du lære om de psykologiske og pedagogiske prosessene som finner sted under læring og tilrettelegging for læring. I emnet vil du først få en grunnleggende innføring i perspektiver på og teorier om barn og unges utvikling, som blant annet omfatter den moralske, språklige og kognitive utviklingen. Du vil også få kunnskap om perspektiver på og teorier om læring som gir en god grunnleggende forståelse for hvordan læring kan forstås, forklares og organiseres. Samtidig vil du bli introdusert for motivasjonsbegrepet og motivasjonsteorier, som er svært sentralt for å kunne forstå hvordan og hvorfor læring skjer.

Målet med emnet er å gi deg innsikt i prosesser og teorier som er viktige for å forstå og kunne legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne i et livslangt perspektiv.

I dette emnet vil du møte følgende hovedtemaer:

  • Utviklingsområder og teorier
  • Perspektiver på læring
  • Å lære å lære
  • Motivasjon og læring

Læringsutbytte

Gjennom disse temaene vil du: 

  • Få en innføring i sentrale utviklingsområder: kognitiv, moralsk, språklig, identitet og hjernens utvikling 
  • Utvikle kunnskap om hvordan vi (pedagoger) kan tilrettelegge for læring og motivasjon i ulike læringskontekster 
  • Kunne drøfte ulike tilnærminger til læring samt faktorer som fremmer eller hemmer læring og motivasjon 
  • Få kunnskap om hvordan vi pedagoger kan tilrettelegge for å utvikle kompetanse i å lære og bli selvregulerte lærende  Emnet overlapper med følgende emner:

  • 5311 Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi
  • 5301 Sosialiserings- og oppdragelsesteori

Emne detaljer

Læring og utvikling

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.