6349 - Nettstudier fri progresjon emne

Kontraktsrett

Emnet skal gi en innføring i generell og spesiell kontraktsrett hvor reglene om inngåelse av kontrakter og kjøp er sentralt

Studiested
Nettstudier fri progresjon
Studiepoeng
10
Pris
kr 15 850
Antatt tidsbruk
280 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6349
Emnebeskrivelse

Emnet skal gi en innføring i generell og spesiell kontraktsrett hvor reglene om inngåelse av kontrakter og kjøp er sentralt. Emnet gir studenten kunnskap om tolking av kontrakter og kunne tolke kontrakter i praksis.

Videre gis det en innføring i reglene om kontraktsbrudd og misligholds beføyelser. Emnet gir en innføring i reglene om ugyldighet og muligheten for å endre avtaler.

Studenten lærer å identifisere avtalerettslige og kjøpsrettslige problemstillinger, drøfte og løse disse.

De to hoveddelene Avtalerett og Kjøpsrett tar for seg følgende temaer:

Avtalerett

  • Mekanismer for avtaleinngåelse
  • Fullmakt og representasjon
  • Tolkning og utfylling av avtaler
  • Ugyldighet og lemping

Kjøpsrett

  • Selgers og kjøpers plikter i henhold til kjøpekontrakt
  • Kontraktsbrudd ved forsinkelse
  • Mangelsvurderingen
  • Selgers og kjøpers krav ved kontraktsbrudd
  • Oversikt over reglene ved forbrukerkjøp

Læringsutbytte

Kunne anvende avtalerettslige og kjøpsrettslige kunnskaper i domstolene, advokatfirmaer eller andre institusjoner som arbeider med avtalerett og/eller kjøpsrett.

Emne detaljer

Kontraktsrett

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.