7047 - Nettbasert emne

Journalistikk

Jobber du med PR i dag og ønsker mer kompetanse, eller har du et ønske om å jobbe med PR er dette det rette emnet for deg.

Studiested
Nett
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 000
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
3
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7047
Emnebeskrivelse
Journalistikk

Emnet gir deg en innføring i grunnleggende teori knyttet til journalistiske sjangre. Du vil gjennom emnet tilegne deg et journalistisk håndverk som du kan bruke for å påvirke grupper eller enkeltindivider.

Når du er ferdig med emnet skal du kunne beherske de viktigste sjangrene: nyhetsartikkel, reportasje, portrettintervju og kommentar. Du vil også ha tilegnet deg nok kunnskap til at du kan delta i et ordskifte om medienes plass i samfunnet basert på kunnskapen om den journalistiske yrkesutøvelsen.

Dette emnet består av følgende tema:

  • Mediepolitikk og journalistikk
  • Sjangre og skrivemodeller
  • Kilder, kildekritikk og etikk

Læringsutbytte

Du skal etter endt emne kunne kommunisere med representanter for mediene på en måte som etterlater et profesjonelt inntrykk. Videre skal du kunne forholde deg kritisk og reflekterende til aktuelle medieoppslag, måten sakene er dekket på og gjøre rede for den norske mediestrukturen og dens historiske bakgrunn.

Journalistikk

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.