6350 - Nettstudium emne

Erstatningsrett

Emnet gir deg en grundig innføring i de viktigste temaene innen erstatningsrett.

Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
10
Pris
kr 15 850
Antatt tidsbruk
280 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6350
Emnebeskrivelse

Emnet ser på erstatningsrettens grunnvilkår og utmålingsregler. Skadelidtes forhold og enkelte tema i relasjon til erstatningskravet berøres også.

Erstatningsrett gir ferdigheter i å anvende erstatningsrettslige regler i praktiske tilfeller og fremstille erstatningsrettslige vurderinger skriftlig.

Det vil bli lagt vekt på juridisk tenkemåte og ferdigheter i grunnleggende juridisk metode, slik den brukes innenfor erstatningsretten. Kompetansen har overføringsverdi til andre rettsområder.

Det vil være nettbaserte forelesinger i blant annet:

  • Ansvarsgrunnlag
  • Skyldansvar
  • Erstatningsrettslig relevant skade
  • Årsakssammenheng
  • Arbeidsgivers ansvar
  • Organansvar
  • Skadelidtes forhold
  • Erstatningskravet
  • Erstatningsutmåling

Læringsutbytte

Grundig innføring i erstatningsrett hvor studenten opparbeider kunnskap og ferdigheter, men også skal kunne formidle erstatningsrettslig kunnskap og faglig forståelse på en rettslig presis, nyansert, saklig og selvstendig måte i muntlige og skriftlige fremstillinger.

Emne detaljer

Erstatningsrett

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.