2419 - Nettstudium emne

Digitalisering og forretningsanalyse

Dette emnet gir deg en innføring i digital transformasjon og digitale forretningsmodeller. Du lærer om hvordan digitalisering påvirker virksomheter og organisasjoner, og hvordan dette kan utnyttes i forretningsutvikling og forretningsstrategier.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
2,5
Pris
kr 7 200
Oppstart
15. september
Antall innsendinger
1
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2419
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Digitalisering og forretningsutvikling inkl. heldagssamling med Knowit

Når du kjøper dette emnet, får du et heldagsseminar hos Knowit, med på kjøpet. Seminaret gjennomføres i Oslo, torsdag 19. oktober. 

På seminaret møter du Knowits fremste fageksperter og formidlere, og får ta del i den ferskeste innsikten om de heteste temaene innen digital transformasjon denne høsten. 

Innføring i digitalisering og forretningsanalyse

Dagens samfunn står oppe i en storstilt digital transformasjon som påvirker arbeidstakere og yrkesgrupper på tvers av bransjer. Digitaliseringen gir nye rammevilkår, forandrer konkurransesituasjonen og baner vei for nye forretningsmodeller. Innsikt i dette landskapet, og forståelse for hvordan virksomheter og organisasjoner kan tilpasse seg utfordringene og utnytte mulighetene digitaliseringen gir, er en nøkkelkompetanse i dagens arbeidsliv.

I dette emnet får du en innføring i nettopp digitalisering og forretningsanalyse. Emnet gir innsikt i hva digital transformasjon og digitalisering vil si, og hvordan ulike deler av den teknologiske utviklingen samspiller og påvirker hverandre. Du får tilgang til analytiske rammeverk for systematisk å kunne analysere endringer i forretningsdrift grunnet digitalisering. Først får du trening i å tenke systematisk rundt endringer i konkurranselandskapet. Deretter øver du deg på utvikling av forretningsmodeller og derunder spesielt digitale forretningsmodeller. Gjennom hele emnet gis det eksempler fra aktuelle bransjer, og det legges til rette for å knytte læringen til bransjer eller arbeidsplasser du er spesielt interessert i. 

«Digitalisering og forretningsanalyse» består av følgende hovedtema:

  • Digitalisering og digital transformasjon
  • Forretningsanalyse og forretningsmodeller
  • Datasamfunnet og data som forretningsmodell

Planlagt oppstart av emnet er i midten av september. Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte omfatter innsikt i hva som kjennetegner den digitale økonomien og kunnskap om utvikling av digitale forretningsmodeller. I den digitale økonomien endres de økonomiske driverne, og i dette emnet lærer du om hvordan det er mulig å gjøre nytte av slike endringer i forretningsdesign og forretningsutvikling.

Emne detaljer

Dette emnet inngår i