Med deltidsstudier på nett får du en praktisk og yrkesrettet fagskoleutdanning. Nettstudiene er fleksible og lar seg kombinere med jobb og familie. Du blir en del av et klassemiljø, får tett oppfølging av lærerne og vil kunne sparre med medstudenter underveis.

Som student hos oss kan du enkelt legge opp en fleksibel studiehverdag. Videreutdanning gir muligheter faglig påfyll eller formalisering av kompetansen din. Vi kombinerer tett oppfølging og fast progresjon, med selvstudier og nettbasert undervisning.

Slik studerer du på våre nettstudier

Nettstudiene på Fagskolen Kristiania er fleksible og lagt opp slik at du kan studere hvor du vil, når du vil. Vi har fast progresjon og ukentlige samlinger på nett for oppfølging gjennom studieløpet, du blir en del av et klassemiljø. Går du glipp av en samling, kan du se opptak av undervisningen i ettertid. 

Les mer om hvordan du studerer på nett

 • Administrativ koordinator

  Utdanningen for deg som ønsker å jobbe som administrativ støtte for ledere eller ledergrupper.
  Les mer
 • Dame holder en lovsamling

  Advokatassistent

  Kunne du tenke deg å jobbe som støtte for advokater og jurister i et advokatfirma? Da er...
  Les mer
 • Arbeid med de yngste barna i barnehagen - fullfinansiert

  Ønsker du å vite hvordan man kan tilrettelegge for et utviklings- og læringsmiljø i barnehagen so...
  Les mer
 • Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen - fullfinansiert

  Ønsker du å stå godt rustet til å møte barn med annen språklig og kulturell bakgrunn?
  Les mer
 • Barn med særskilte behov i barnehage og skole - fullfinansiert

  Har du et ønske om å jobbe med barn som trenger ekstra tilrettelegging? Denne utdanningen gir deg...
  Les mer
 • Bærekraftig utvikling i barnehagen - Fullfinansiert

  Jobber du med barn og vil styrke din kompetanse innen bærekraft? Dette studiet gir deg ferdighete...
  Les mer
 • Dame holder kopp og ser ut av vinduet

  Bærekraftsarbeid i virksomheter

  Ønsker du en innføring i bærekraft, og hvordan du kan utvikle og implementere bærekraftsarbeid i...
  Les mer
 • Illustrasjonsfoto tatt ovenfra av kvinne som jobber med PC i sofa.

  Digital markedsføring

  Ønsker du å jobbe med markedsføring på nett? Da er dette studiet for deg!
  Les mer
 • Digital markedsføring - Fullfinansiert

  Ønsker du å jobbe med markedsføring på nett? Da er dette studiet for deg!
  Les mer
 • Helseadministrasjonssekretær - fullfinansiert

  Er du helsesekretær eller kontoransatt i helsetjenesten og ønsker å heve kompetansen din innen...
  Les mer
 • Helsekoordinator - fullfinansiert

  Dette er studiet for deg som ønsker kunnskap om helsesektorens oppbygging, helsepolitiske mål,...
  Les mer
 • Foto av kvinne i profil som smiler.

  Kontormedarbeider

  Denne utdanningen gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter innen kontorarbeid.
  Les mer
 • Lek og læring med digitale verktøy i bhg - Fullfinansiert

  Jobber du med barn og vil styrke din kompetanse om barnehagens digitale praksis? Dette studiet...
  Les mer
 • Livsmestring og folkehelse - Fullfinansiert

  Ønsker du å lære om hva som påvirker helsen vår, og hvordan du kan legge til rette for god helse...
  Les mer
 • Ansatt sitter foran en PC. Lønnsmedarbeider fagskole ved Høyskolen Kristiania.

  Lønnsmedarbeider

  Ønsker du å jobbe med lønnsarbeid i privat eller offentlig sektor? Da er dette studiet for deg!
  Les mer
 • To damer ser på en pc, den ene peker på skjermen

  Praktisk pedagogikk og digital kompetanseutvikling

  Underviser du ved høyere yrkesfaglig utdanning, men mangler formell pedagogisk kompetanse? Da er...
  Les mer
 • Prosjektledelse i praksis - styring, verktøy og ledelse

  Prosjektledelse i praksis passer for deg som har noen års arbeidserfaring og som ønsker å styrke ...
  Les mer
 • Psykisk helse i et folkehelseperspektiv

  På dette nettstudiet får du kunnskap om psykisk helse og kompetanse til å støtte og veilede...
  Les mer
 • Ansatt utfører regnskap. Regnskapsmedarbeider fagskole ved Høyskolen Kristiania

  Regnskapsmedarbeider

  Ønsker du å jobbe med regnskap? Da er dette studiet for deg!
  Les mer
 • Samhandling i helse- og omsorgstjenester

  Jobber du i helse- og omsorgstjenester, og ønsker å styrke din samhandlingskompetanse på individ-...
  Les mer
 • Mange helsearbeidere med hendene i ring

  Samhandling i helse- og omsorgstjenester- Fullfinansiert

  Jobber du i helse- og omsorgstjenester, og ønsker å styrke samhandlingskompetansen din på individ...
  Les mer
 • Smittevern i helsetjenesten - fullfinansiert

  Hvordan kan man forebygge og håndtere smittsomme sykdommer i helsetjenesten? Det er nettopp dette...
  Les mer