Bilde av en mann på et kjøkken
Nettstudiet prosjektledelse i praksis gjorde det mulig for Robert Nybråten å klatre på karrierestigen. Allerede før studieslutt ble han tilbudt ny jobb som ansvarlig for produktimplementering hos Sigdal kjøkken og Nobia Norway.Foto: Kristiania

Robert Nybråten hadde lenge vurdert å studere, men fant ikke en utdanning som passet. Så leste han om fagskolestudiet Prosjektledelse i praksis – styring, verktøy og ledelse – og tenkte at det var midt i blinken.

Det er et studium som kan brukes til det meste. Når jeg først skulle studere, ville jeg velge en utdanning som kan komme til nytte i ulike stillinger og bransjer, sier Nybråten.

Bilde av mann på kjøkken
– Jeg hadde ikke gått på skole siden jeg gikk ut av videregående i 2005, så det var veldig spennende å begynne å studere etter så lang tid, sier Robert Nybråten.Foto: Kristiania

Kombinerte fulltidsjobb med studier

Ettersom Nybråten var i full jobb, falt valget på et nettstudium. Prosjektledelse i praksis er et deltidsstudium over to semestre, som gir 30 studiepoeng.

– Jeg jobbet på den tiden med drift og vedlikehold av veinett og studerte ved siden av. Det var beregnet at man skulle bruke rundt 20 timer i uken på studiene, men dette varierte litt fra uke til uke, sier han.

Det er moro å se hvordan det jeg leste og lærte om fungerer i praksis på en arbeidsplass.


Fordi studiene var engasjerende, brukte Nybråten ofte mer tid enn det som var beregnet. Han forteller at han hadde god kontakt med medstudentene i klassen og at de samarbeidet godt om gruppeoppgavene.

– Når jeg først skulle studere, ville jeg gjennomføre så godt som mulig, legger han til.

Fikk ny jobb før studieslutt

Mens Nybråten holdt på med studiene, dukket det opp en jobbannonse som fanget interessen hans. En stilling som kunne være aktuell for ham, nettopp takket være studiene.

– Jeg kontaktet dem og fortalte hva jeg jobbet med, og at jeg nå studerte prosjektledelse. Dette ble tydeligvis verdsatt. Kombinasjonen av det praktiske studiet og bakgrunnen min gjorde at det klaffet, sier han.

Jobben som ansvarlig for produktimplementering hos Sigdal kjøkken og Nobia Norway ble hans.

– Jeg har nå jobbet der i seks måneder og får stadig brukt kunnskapen fra prosjektledelses-studiet, samtidig som jeg lærer noe nytt hele tiden. Det er moro å se hvordan det jeg leste og lærte om fungerer i praksis på en arbeidsplass, sier han.

Bilde av to personer som har en videosamtale

Slik fungerer fagskolestudier på nett

Kompetanse som arbeidslivet etterspør

Sylvia Weddegjerde Skjelderup er faglærer i prosjektledelse ved Kristiania. Ifølge henne har studiet åpnet nye dører i arbeidslivet for flere tidligere studenter.

– Dette er et studium som passer for alle som ønsker en praktisk kompetanse, som en bred andel av arbeidslivet etterspør. Her lærer studentene å jobbe tverrfaglig, og etter å ha gått gjennom teorien får de være med å gjennomføre et prosjekt i praksis, sier hun.

Utdanningen tilbys både som deltidstudium på nett og som heltidsstudium i Oslo. Mange av nettstudentene er som Nybråten, i full jobb ved siden av.

– Felles for alle studentene er at de er ved et veiskille der de ønsker å få praktisk kompetanse, som gjør at de kommer seg inn i eller videre i arbeidslivet, sier hun.

Lærer å lede prosjekter fra start til slutt

Det praktiske prosjektet varierer fra gruppe til gruppe. På nett jobbes det gjerne med et fiktivt prosjekt, da studentene er spredt geografisk. Faglæreren har fått se planer for alt fra bygging av gapahuk til utvikling av en ny matsvinnapp.

For Oslo-studentene har det, ifølge Skjelderup, ofte dreid seg om å planlegge et event.

– Da har studentene gjennomført alt selv: Idéutforming, planlegging, innhenting av ressurser, budsjettering, dialog med interessenter og gjennomføring av arrangementet. Dette er god erfaring, og man lærer mye ved å sette det man leser om ut i praksis, sier hun.

Bilde av to menn som står på en byggeplass og ser i en bok
Robert Nybråten i full sving på sin nye arbeidsplass: - Jeg får god nytte av kunnskapen fra prosjektledelses-studiet, sier han. Foto: Kristiania

Stadig flere oppgaver løses som prosjekter

Skjelderup mener kompetansen studentene ved prosjektledelses-studiet tilegner seg vil bli mer og mer etterspurt. Mange bedrifter har behov for ansatte som har evnen til å planlegge, allokere ressurser, budsjettere og lede prosesser så vel som mennesker.

– Stadig mer av arbeidslivet er prosjektbasert, og det er et mandat fra politisk hold at vi skal bli mer tverrfaglige for å håndtere fremtidige omstillinger. På Kristiania lærer studentene om de ulike fasene i et prosjekt og hvordan de kan lede det for å skape gevinst, sier hun.

Får bygge nettverk

Skjelderup understreker at man ikke nødvendigvis må jobbe med ledelse, eller ha et ønske om det, for å søke på studiet. Utdanningen passer for alle som ønsker å forstå prosjektarbeid og hva som skal til for å lykkes med det. Med kompetansen fra studiet kan man jobbe som prosjektkoordinator eller -medarbeider, i tillegg til prosjektleder.

– Dette er et studium som kan brukes til alt. Her møter du andre i samme situasjon, men også medstudenter som er på helt andre steder i livet. Unge og godt voksne får bygge nettverk de aldri ellers ville bygget, og det blir en smeltedigel der aldersforskjeller, språkbarriere og kulturelle forskjeller viskes ut, avslutter Skjelderup.

Studere prosjektledelse?

Prosjektledelse i praksis passer for deg som har noen års arbeidserfaring og som ønsker å styrke og formalisere prosjektlederkompetansen din.
Les mer om prosjektledelse på nett!