En kvinnelig student sitter ved et bord med en Mac fremfor seg, og har en videosamtale med en mann. De vinker til hverandre gjennom skjermen.  Kvinnen har blå hodetelefoner, en oransje genser og mørkt hår. Mannen på skjermen har blondt halvlangt hår, skjegg og briller.
Som nettstudent på et av Kristianias fagskolestudier, får du delta på ukentlige samlinger på nett. Dette sikrer en tett oppfølging gjennom hele studieløpet, samtidig som du får ta del i et klassemiljø og bli kjent med dine medstudenter.

Kristiania tilbyr et bredt utvalg av fagskolestudier på nett innen fagområdene helse, oppvekst, økonomi, administrasjon og markedsføring. Vi har noe for enhver, uavhengig av alder, bakgrunn og tidligere arbeidserfaring.

Hvert år lanserer vi flere spennende utdanningstilbud på nett, som reflekterer behovet i arbeidsmarkedet. I 2023 har vi blant annet lansert: 

1. Når kan jeg starte?

Vi tar opp studenter til fagskolestudiene på nett to ganger i året. Vårsemesteret har studiestart i uke 5 og høstsemesteret i uke 35. Nøyaktig dato for oppstart varierer fra studium til studium. Som registrert student vil du få tilgang til timeplan i læringsplattformen Canvas når semesterstart nærmer seg.

2. Når er søknadsfristen?

Du kan søke på våre nettstudier så lenge det er ledige studieplasser. I praksis betyr det førstemann til mølla. Det vil dermed lønne seg å være tidlig ute med å søke. Det vil imidlertid bli opprettet venteliste når alle studieplassene er fylt opp. Husk at for å sikre deg studieplassen må du sende inn alt av nødvendig dokumentasjon, og takke ja til tilbudet.

3. Et det karakterkrav for å komme inn?

Deltidsutdanningene på nett har det som kalles "rullerende opptak", som betyr at vi tar inn studenter etter hvert som de søker, helt til det ikke er flere plasser igjen på studiet. Det er altså ikke karaktersnittet ditt som avgjør hvorvidt du får plass, men heller hvor tidlig du søker, samt at du innfrir opptakskravene.

Dette nettstudiet sikret Robert en attraktiv lederstilling

Les hvordan nettstudier hjalp Robert å klarte på karrierestigen!

4. Kan jeg søke opptak selv om jeg ikke har fullført videregående skole?

Ja, det kan du. Dersom du ikke har fullført og bestått videregående opplæring, oppnådd generell studiekompetanse eller fagbrev/svennebrev, kan du allikevel kvalifisere til opptak på bakgrunn av realkompetanse for fagskole. Du må da oppfylle følgende kriterier:

  • Du må fylle minimum 23 år i løpet av opptaksåret.
  • Du må dokumentere tre års arbeidserfaring, utdanning og/eller praksis (ved enkelte studier kreves det at du kan vise til arbeidserfaring innen et fagområde som er relevant for studiet du søker).
  • Du må dokumentere tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk).

Eventuelt kan du søke på bakgrunn av det som kalles 23/5-regelen. Du må da fylle 23 år i opptaksåret og kunne dokumentere at du har bestått studiekompetansefagene (norsk, engelsk, samfunnslære, historie, matematikk og naturfag), i tillegg til fem års arbeidserfaring.

Her kan du lese hvilke kriterier som inngår i de ulike opptakskravene. Du finner detaljert informasjon om opptakskrav for det enkelte studium på studiesiden.

5. Hvordan foregår søknadsprosessen?

  • Etter at du har søkt på kristiania.no får du en bekreftelse på e-post som viser hva du registrerte i søknadsskjemaet.
  • Innen 24 timer vil du motta en ny e-post og SMS fra oss med tilgang til søkeportalen «Min Side for søkere». Påloggingsinformasjon sendes til e-postadressen du registrerte i søknadsskjemaet.
  • Ved studier med rullerende opptak vil du motta et tilbud om studieplass innen en uke, så fremt du oppfyller kriteriene. Tilbudet er såkalt betinget frem til vi mottar dokumentasjon om at du oppfyller opptakskravene. Dersom du ikke oppfyller opptakskravene vil du ikke kunne få opptak. Tilbudet kan sees inne på søkeportalen «Min side».
  • Merk at ved enkelte studier må du dokumentere at du innfrir opptakskravene før du mottar kontrakt med tilbud om studieplass.
  • Avslutningsvis må du velge å akseptere tilbudet. Når tilbudet er akseptert, sender vi deg en kvitteringskopi på e-post.

Se også nyttig informasjon for søkere.

6. Hva koster det?

Studieavgiften varierer mellom de ulike nettstudiene. Prisen finner du  på studiesiden til det spesifikke studiet. I tillegg må du dekke kostnader til pensum. Det anbefales at du har en egen PC eller Mac. Du finner mer informasjon om krav til utstyr på studiesiden.

Hva betyr det at et studium er fullfinansiert?
Noen av fagskolestudiene på nett er såkalt fullfinansiert, som betyr at studiet er kostnadsfritt for deg som student. Basert på offentlige tilskudd kan vi tilby gratis studieplasser på utvalgte utdanninger. Antall gratis studieplasser er begrenset. Det lønner seg derfor å være tidlig ute med å søke og sende inn alt av nødvendig dokumentasjon, for å sikre seg en plass. Hvilke studier som er fullfinansiert varierer fra semester til semester.

Dette nettstudiet bidrar til bedre samhandling i helsesektoren

Les hvorfor sykepleier Robbie valgte å videreutdanne seg!

7. Kan jeg få støtte fra Lånekassen til å studere på nett?

Det kan du! Alle nettstudiene ved Kristiania er godkjent for støtte hos Lånekassen. Høsten 2020 innførte Lånekassen bedre ordninger og økt støtte for voksne som ønsker å videreutdanne seg.

Det ble blant annet innført et tilleggslån til studenter over 30 år, samt mulighet til å søke om lån til man er 50 år, uten at støttebeløpet reduseres, mot 45 år tidligere. I tillegg ble aldersgrensen for når lånet må være tilbakebetalt hevet fra 65 år til 70 år.

For kommende studieår blir det også enda mer fleksibelt å være deltidsstudent. Fra høsten 2021 endres regelen om at studenter kan få lån og stipend i maks åtte år, uavhengig om man har studert på deltid eller fulltid.

Med den nye regelen kan alle studenter få støtte til en utdanning som tilsvarer åtte år på fulltid, eller 480 studiepoeng. På den måten kan deltidsstudenter få støtte i mer enn åtte år. Hvis du for eksempel velger å studere 50 prosent på deltid, kan du motta lån og stipend fra Lånekassen i opptil 16 år.


Les mer om endringene på Lånekassens sider.

8. Hvem passer nettstudier for?

Nettstudier passer for deg som ønsker en fleksibel studiehverdag, og selv bestemme hvor og når du skal studere.

Det er aldri for sent å starte på en utdanning og tilegne seg ny kunnskap. Hos oss er studenter i alle aldre velkomne – noe som også gjenspeiles i studentmassen vår. Nettstudentene våre kommer fra hele landet. Noen er i tidlig 20-årene og studerer for første gang, mens andre er i 40-årene og har allerede en lang yrkeskarriere bak seg.

For deg som er fersk student kan nettstudier være billetten inn i arbeidslivet, mens for den mer erfarne arbeidstaker kan det være en gyllen mulighet til å oppdatere kompetansen for å få nye muligheter – enten i din nåværende jobb eller i form av en helt ny stilling.

Fordelen med et mangfoldig studentmiljø er at mennesker med ulik faglig bakgrunn og yrkeskompetanse får mulighet til å møtes og dele kunnskap, erfaring og perspektiver.

Byttet ut frisørsaksen med jobb som digital markedsfører

Les mer om Ina Thereses spennende karrierebytte!

9. Kan jeg kombinere nettstudier med jobb og familieliv?

Ja, det er fullt mulig. Mange av våre nettstudenter har barn og jobber ved siden av studiene. Småbarnsmoren Ina Therese Johansen er et godt eksempel på at nettstudier kan kombineres med en hektisk hverdag.

Hun gikk nettstudiet Digital markedsføring, samtidig som hun jobbet fulltid som kundebehandler. Les mer om Ina Thereses erfaring med nettstudier her. 

10. Hvordan er nettstudiene lagt opp?

Deltidsutdanningene på nett er fleksible og lagt opp slik at du kan studere hvor du vil, når du vil. Selv om nettstudiene er fleksible, blir du på ingen måte overlatt helt til deg selv. Vi har fast progresjon, med jevnlige arbeidskrav og innleveringer, og ukentlige samlinger på nett.

På denne måten sikres du en tett oppfølging gjennom studieløpet, samtidig som du får ta del i et klassemiljø og bli kjent med dine medstudenter, både faglig og sosialt.

Dersom du går glipp av en samling, kan du se opptak av undervisningen i ettertid. Gjennom læringsplattformen Canvas kan du kommunisere med dine medstudenter, og stille spørsmål direkte til våre faglige.

Det er viktig for oss at alle våre studenter lykkes og vi følger deg derfor tett gjennom hele utdanningen, fra første studiedag til du er ferdig uteksaminert.

Les mer om hvordan nettstudiene er lagt opp her.

Voksen person studerer på nett med sin datamaskin.

Klar for å fylle på med ny kunnskap?

Ønsker du flere muligheter på din nåværende arbeidsplass, eller drømmer du kanskje om å skifte karriere? Vi tilbyr et stort utvalg deltidsstudier på nett som svarer på behovet i arbeidsmarkedet.
Se alle våre nettstudier og send oss din søknad i dag!