Foto av Robbie Tempesta i en gang.
Robbie Tempesta studerer over nett for første gang. – Jeg anbefaler nettstudiet Samhandling i helse- og omsorgstjenester på det sterkeste.Foto: Kristiania/Victoria Dahlen
Foto av Robbie Tempesta sittende.
Robbie forteller at han synes tittelen på studiet er ekstremt viktig. – Samhandling og samarbeid i helsetjenesten er absolutt noe som må settes fokus på. Foto: Kristiania/Victoria Dahlen

– Som sykepleier samhandler jeg daglig med ulike aktører i helsetjenesten – og kan ta i bruk det jeg lærer på studiet direkte i jobben min, forteller Robbie.

Helt fra han var åtte år gammel, har Robbie hatt et ønske om å jobbe med mennesker. Nå er han teamkoordinator i fleksibelt oppfølgingsteam, en tjeneste i bydel Frogner som er rettet mot psykisk helse og avhengighet. Tanken er at man skal møte pasientene der de er.

– Vi må bort fra den typiske kliniske samtalen på et sterilt rom, og heller ha samtaler på tur, på kaffebesøk eller hjemme hos pasienten, forteller Robbie.

Jeg føler at stemmene til aktørene i arbeidslivet er vektlagt i utformingen av studiet.

På nettstudiet Samhandling i helse- og omsorgstjenester lærer man både hvordan man kan samhandle på individnivå og systemnivå. Studentene får blant annet kunnskap om hvordan de kan samhandle best mulig med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Robbie forteller at som helsepersonell er det viktig å vite hvordan man kan gi best mulig oppfølging av en pasient.

– Vårt fokus må til enhver tid være det mennesket som mottar våre tjenester, fastslår han. 

– Viktig å ha kunnskap om samhandling

Utviklingen av studiet har vært et tverrfaglig samarbeid mellom Kristiania, ulike representanter fra Oslo kommune og relevante organisasjoner fra arbeidslivet. Robbie har sittet som representant for Bydel Frogner, og forteller at studiet er utarbeidet ut ifra kompetansebehovet i helsesektoren.

– Jeg føler at stemmene til aktørene i arbeidslivet er vektlagt i utformingen av studiet.

Jente som sitter ute ved et vann med pc-en sin.

Ta en deltidsutdanning på nett

Vi kombinerer fast progresjon med selvstudier og nettbasert undervisning én kveld i uken.

Se alle våre nettstudier!

Typiske samhandlingsutfordringer som Robbie opplever i sin arbeidshverdag, er problemer med å oppnå kontakt med enten fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Han forteller at det er ulike årsaker til at det er slik, men at både tid og for få aktører er en del av forklaringen.

– Tid er dessverre en stor mangelvare i helsetjenesten her i Norge.

For å løse disse samhandlingsutfordringene er det først og fremst viktig å ha både kjennskap og kunnskap om hvordan man kan samhandle på en god måte, påpeker Robbie. Han trekker frem at man kan ta i bruk verktøy som allerede finnes i helsetjenesten, blant annet en såkalt individuell plan for tjenestemottakeren.

– Det er lurt å legge til rette for en mer strukturert og systematisk oppfølging når det er flere aktører involvert i en pasient. Å gjennomføre hyppigere møter på tvers og å ha konkrete ansvarsbeskrivelser, kan føre til bedre samhandling, mener Robbie.

Mange i helsesektoren jobber turnus, men fordi studiet er såpass fleksibelt lar det seg fint kombinere med full jobb.

Anbefaler nettstudier

Robbie og medstudentene har nettundervisning med lærer én kveld i uken. Forelesningene blir gjort opptak av, slik at man kan se dem i etterkant dersom man ikke har anledning til å delta.

pow
Robbie synes det er bra at studiet er lagt opp som et deltidsstudium over nett. – Da påvirker det verken jobben eller økonomien, man må jo leve ved siden av studietFoto: Kristiania/Victoria Dahlen

– Mange i helsesektoren jobber turnus, men fordi studiet er såpass fleksibelt lar det seg fint kombinere med full jobb.

Robbie forteller at han har veldig sansen for hvordan faglæreren, Siw Bakke Jørstad, har lagt opp forelesningene. Hun engasjerer studentene og inviterer dem inn til dialog og refleksjon under forelesningene.

– Dette er både veldig lærerikt, og en fin måte å bli kjent med klassen på.

En annen ting Robbie fremhever som positivt med å være nettstudent, er at man får trene på den digitale samhandlingen. Han tror at det blir mer oppfølging av pasienter digitalt i fremtiden. Dette kan fungere bra for noen, men ikke for alle. Robbie synes det er spennende at man kan tenke nytt, men mener at dette ikke kan gå utover forsvarligheten.

– Det er et menneske med ekte følelser og behov man har foran seg, og det er viktig å vite hvordan man kan ivareta dette mennesket på best mulig måte, avslutter Robbie.

Mange helsearbeidere med hendene i ring

Er du helsepersonell og vil styrke kompetansen din?

Jobber du i helse- og omsorgstjenester, og ønsker å styrke samhandlingskompetansen din på individ- og systemnivå? Da er dette studiet for deg.
Les mer om studiet her!