Bachelor
Studielengde:3 år

Sport Management

Utdanningen passer deg som vil jobbe med Sport Management og bli en ettertraktet leder innen norsk idrett, folkehelse- og frivillighetsarbeid.
OpptakÅpent

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  Du kan søke om praksis i en bedrift som en del av denne utdanningen.
 • Utveksling

  Du kan søke om å dra på utveksling til Australia eller England. 
 • Videre studiemuligheter

  Du har mange muligheter etter studiene, se oversikt nederst på siden. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Opptakskrav

  Du må innfri krav om generell studiekompetanse eller tilsvarende. Du må også levere politiattest.
 • Pris

  46 900 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du

Med denne utdanningen lærer du blant annet om

 • å tilrettelegge for idrettsglede
 • å få mennesker over til en sunnere og mer aktiv livsstil
 • å bli en god leder innen norsk idrett, folkehelse- og frivillighetsarbeid
 • idrett som samfunnsaktør
 • markedsføring og forbrukeratferd

  Studiemodell

  Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
  Totalt 180 studiepoeng
  60 studiepoeng
  1. semester
  2. semester

  7,5 stp.

  7,5 stp.

  15 stp.

  7,5 stp.

  7,5 stp.

  15 stp.
  • HMS2100Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

   Emnet gir en bred introduksjon til en rekke sentrale temaer innen fagområder knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Risikoanalyse og systematisk forebygging av ulykker, skader og sykdom står sentralt. Det gis innføring i inkluderende arbeidsliv (IA) blant annet ved fokus på forebygging og oppfølging av sykefravær, samt tiltak for å fremme de ansattes fysiske og psykiske helse. Vern av ytre miljø inngår også som et tema. Gjennom en praktisk tilnærming introduseres internkontroll (IK) som et organisatorisk verktøy i det daglige arbeidet med HMS og kontinuerlig forbedring.

   Temaer som vil bli tatt opp er:

   • Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
   • Risikoanalyse og -styring
   • Roller og ansvar HMS-arbeidet; ledelse, verneombud, arbeidsmiljøutvalg
   • Hvordan jobbe systematisk med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø?
   • Inkluderende arbeidsliv (IA)
   • Kommunikasjon, samarbeid, medvirkning og varsling
   • Vern av ytre miljø
   • Forebygging og tilrettelegging på arbeidsplassen
   • Internkontroll og kontinuerlig forbedring
  • IAR2101Arbeidsrett

   Emnet skal ta for seg sentrale problemstillinger innenfor individuell arbeidsrett:

   • Innføring i arbeidsrett
   • Innføring i juridisk metode
   • Ansettelser
   • Likebehandling og vern mot diskriminering
   • Arbeidsavtalen
   • Rettigheter og plikter
   • Arbeidsgivers styringsrett
   • Arbeidsmiljø
   • Arbeidstid
   • Lønn, ferie og feriegodtgjørelse
   • Sykdom og arbeidsforhold
   • Permisjoner
   • Virksomhetsoverdragelse
   • Opphør av arbeidsforhold
   • Kollektiv arbeidsrett og forhandlinger
  • PFA2100Prosjektprosessens faser

   Emnet vil beskrive prosjektprosessens gang og ulike faser. Formålet er at kandidaten skal kunne forstå hva et prosjekt er og dets kjennetegn, hva som kjennetegner god ledelse og den daglige driften av et prosjekt og miljøet rundt prosjektet som kan påvirke prosjektresultatet. Kandidaten skal kunne beskrive betydningen team kan ha på en organisasjon og hvordan en teamprosess bør ledes. Emnet vil ha høy grad av relevans for senere arbeidsliv da prosjekt som arbeidsform er meget utbredt.

  • VALUTP999-30Valgemne, utveksling eller praksis

   Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

   https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

  • PRP3102Prosjektledelse i praksis
  • DKP3100Digital kundereise i praksis

   Hensikten med emnet er å gi studenten forståelse for hvordan forskjellige verktøy, kanaler og sosiale medier bidrar i markedsføring. Emnet tar markedsførings teori ut i praksis i forskjellige digitale kanaler og med aktuelle digitale verktøy. Studenten vil bli kjent med ulike digitale tjenester og nettsteder og får prøve ut de markedsførings muligheter som finnes i egne kanaler.

  • BAC500Bacheloroppgave

   Emnet gir kompetanse i vitenskapelige forskningsmetoder i medisin og helsefag, inkl. problemstillinger og hypoteser, epidemiologiske studiedesign, kvantitativ og kvalitativ metode, etikk, litteratursøk, vurdering av litteratur, statistikk og akademisk skriving. Emnet gir studenten teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt, samt skriftlig fremstilling av dette (bacheloroppgaven).

  • CIG3100Coaching av individer og grupper

   Emnet skal bidra til å sette studentene i stand til å utøve coaching av individer og grupper som fører til læring og forbedring i forhold til definerte mål. Sentralt i emnet er kunnskap og ferdigheter om hvordan man arbeider for å skape eierskap til egen utvikling, for individ og grupper. Emnet gir en grunnleggende forståelse av hvordan man praktiserer en tilnærming til "sette-i-stand-lederskap".

   Studentene vil gjennom emnet få innsikt i hvordan de kan hjelpe andre med å lære en arbeidsmetodikk som effektivt påvirker kunnskap, ferdigheter og holdninger for å løse ulike situasjonsbestemte oppgaver og utfordringer på en måte som muliggjør læring og forbedring i forhold til nåværende status.

  • EPR3101Ekstern praksis

   Emnet skal gi studenten erfaring og læring fra relevant arbeidsvirksomhet. Studenten vil i dette emnet få prøvd sine teoretiske kunnskaper og ferdigheter i praksis og reflektert over forholdet mellom teori og praktisk utøvelse. Emnet vil gi studenten trening i å utøve reell ferdighetsutøvelse i en naturlig setting med veiledning fra praksisorganisasjonen.

  Hva kan du bli?

  Med en bachelorgrad i Sport Management får du kunnskapen og kompetansen du trenger til å jobbe med: 

  • Idrettslag og foreninger
  • Idrettskretser, idrettsforbund og handikapforbund
  • Frivillige foreninger
  • Interesseorganisasjoner innen helsefremmende arbeid

  Tidligere studenter har blant annet fått jobb hos:

  • Zuccarello stiftelsen
  • Holmen Idrettslag
  • Langhus IL Håndball
  • Norges basketballforbund
  • Vålerenga Fotball                                                                                      

  Utdanningen kan også åpne døren for ulike stillinger innen kommunale og offentlig tjenester, som for eksempel frisklivssentraler eller som aktivitetsleder ved seniorsentre, barnehage eller skolesektoren.

  Gutt sitter å smiler med en basketball i hendene

  Sivert gjorde interessen for basketball om til fulltidsjobb

  Basketballinteressen startet som en hobby for Sivert, før han startet å studere og sikret seg jobb før endte studier.

  Møt fagmiljøet

  • Slik jobber vi

   Studiet undervises av en engasjert fagstab som har lang og bred erfaring med forskning og undervisning innenfor fagfeltet. Gjennom studiet vil du lære å jobbe prosjektbasert og du vil lære deg teoretiske prinsipper som du må omsette til praktiske ferdigheter.

   Det legges stor vekt på nærhet til idrettsklubber og praksis. Gjennom studiet vil det bli benyttet eksterne foredragsholdere, ekskursjoner, praktiske prosjektoppgaver mot reelle næringsaktører, seminarer og praksisperiode.

   Gjennom en god blanding av teori og praksis vil vi sette deg i stand til å lære av hva som er blitt gjort tidligere, hva som gjøres i dag og hva som bør gjøres i fremtiden.

   Som student ved Kristiania kan du få tilgang til noen av landets flotteste test- og undervisningsfasiliteter. Studiehverdagen kan være en blanding av forelesninger, mindre seminarer og praktisk arbeid, der du kan få erfaring med behandlingsmåter og prosedyrer. Du vil være tett på et fagmiljø som har utviklet noen av landets mest banebrytende helsestudier, som en del av et inkluderende og engasjert miljø.

  Vi jobber hele tiden med å finne den beste måten å koble teori og praksis for å gi studentene best mulig utbytte av studiet. I løpet av studietiden vil du ha mye praktisk undervisning og møte mange spennende foredragsholdere fra næringslivet.

  Livet som student 

  Studenttilværelsen består av mer enn forelesninger! Som student ved School of Health Sciences på Kristiania får du tilgang til våre førsteklasses fasiliteter, og du blir en del av et stort og mangfoldig studentmiljø. Vi inviterer deg også til ulike sosiale sammenkomster der du kan bli kjent med dine medstudenter.  

  Slik er søknadsprosessen

  Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
  • Viktige frister

   Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
   Viktige frister
  • Behandlingstid

   For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
   Les mer
  • Slik søker du

   På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
   Les mer
  • Semesterregistring

   Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
   Les mer
  • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

   SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
   Les mer
  • Lånekassen

   Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
   Les mer
  • Støtte og tilrettelegging

   Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
   Les mer
  • Mitt Kristiania

   Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
   Les mer
  • Studentbevis

   Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner.
   Les mer

  Hva lurer du på?

  Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
  Bildelenke til veiledningsside.

  Ofte stilte spørsmål

  Les mer om våre studenter