Oversiktsfoto Dolby Atmos-kino.
Bachelor
Studielengde:3 år

Lyddesign

God lyddesign er helt avgjørende for en god TV- eller filmopplevelse. Med Norges eneste bachelor i lyddesign lærer du å skape magiske øyeblikk, og gir deg evner som er ettertraktet i jobbmarkedet.
OpptakÅpent
Oversiktsfoto Dolby Atmos-kino.

Nøkkelinformasjon

 • Undervisere med bransjeerfaring

  Du vil jobbe med bransjenære prosjekter som veiledes og evalueres fortløpende. Våre undervisere og veiledere er aktive i lydbransjen, og har lang erfaring på sine fagområder.
 • Unikt nettverk

  Du jobber mye tverrfaglig med varierte audiovisuelle formater som film, animasjon, spillyd og lyddrama. Disse samarbeidene gir mulighet til å bygge et unikt nettverk.
 • Topp moderne fasiliteter

  Våre seks lydstudioer og to miksekinoer har høy teknisk standard. Du vil få verdifull erfaring med verktøyene du kan forvente å møte ute i bransjen.
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er utvidet. Frist for å levere opptaksprøve finner du i Mitt Kristiania. Les mer om opptaksprøvene her. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Opptakskrav

  På dette studiet må du innfri krav om generell studiekompetanse eller tilsvarende. Du må også levere opptaksprøve.
 • Pris

  57 400 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Bachelor i lyddesign er en kunstfaglig utdannelse som gir deg et solid grunnlag innen varierte former for lydproduksjoner. Flere av emnene gir deg mulighet til å velge ønsket fordypningsområde. Som student vil du jobbe med lyd til blant annet film, dataspill, podkast og animasjon.

Du får rom til å finne din egen kreative stemme i samarbeid med dine medstudenter. Tette samarbeid med de andre studieprogrammene på Westerdals institutt for film og medier gir deg variert prosjekterfaring og muligheter til å bygge en portefølje innen et bredt utvalg av audiovisuelle sjangre og medier. 

Bachelorstudiet i lyddesign har små klasser og gode tekniske fasiliteter, så studentene jobber mye praktisk.Våre to miksekinoer gir deg muligheten til å jobbe i alle relevante mikseformater, fra stereomiks til dolby atmos.

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

7.5 stp.

15 stp.

7.5 stp.

7.5 stp.

22.5 stp.
 • FTL203Lydfiksjon

  Emnet er et samarbeidsemne mellom Bachelor i Lyddesign og Bachelor i Manus. Emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i dramatisert historiefortelling med lyd, og de ulike forutsetningene for produksjon og distribusjon av lydfiksjon / podcasts.

  Studentene skal tilegne seg teknisk og dramaturgisk forståelse av lyd som fortellerelement og gis de nødvendige verktøy for å skrive, produsere og skape lydfiksjon i tverrfaglige team.

  Studentene tilegner seg erfaring med planlegging av opptak, regi, produksjon og lyddesign. Det oppfordres til å teste ulike metoder for kreativt arbeid, både i rollen som forfattere, lyddesignere, regissører og produsenter. Samarbeidet har fokus på prosess og innovasjon.

 • FTL204Lyd i dataspill og nye medier

  Emnet gir studentene innsikt i, og kunnskap om lyddesign for dataspill. Studentene blir kjent med verktøy (software) og teknikker. Forskjellene mellom lineær og ikke-lineær audiovisuell produksjon vil være et viktig element.

  Studentene får også mulighet til å utforske teknisk kunnskap og ferdigheter innen lydkunst og lyddesign for å skape nye opplevelser, tjenester eller andre kreative produksjoner i tverrfaglig samarbeid. Fokuset er på avgrensede prosjekter som danner basis for tilhørende teori og nye ferdigheter, og mulighet for videreutvikling av samarbeid i senere produksjonsemner.

 • WFM200Media Art Innovation Lab

  Media Art Innovation Lab (MAIL) er et tverrfaglig fellesemne ved Westerdals Institutt for Film og Medier (WIFM).

  Dette emnet fungerer som et laboratorium for innovasjon, fremmer nye tenkemåter og samarbeidsmetoder, og gir studentene muligheten til å utforske nyskapende, kreative og eksperimentelle tilnærminger innenfor medie- og kunstfeltet.

  En sentral del av emnet er tverrfaglig samarbeid. Studenter fra flere studieprogram jobber sammen i grupper for å planlegge, utvikle og gjennomføre prosjektarbeid. Dette bidrar til å utvikle studentenes samarbeidskompetanse, og gir dem muligheten til å respondere på og kommentere samfunnsspørsmål og den tiden vi lever i.

  Studentene vil også bli introdusert for verdiperspektiver som bærekraftige vurderinger og prinsipper for grønn produksjon, samt prinsipper for mangfold og integrering.

  I dette emnet er det studentene som driver innovasjon og kreative prosesser, og utvikler kunnskap og ny innsikt i en undervisningskontekst der de er aktive deltakere i læringsprosessen.

 • VAL999-7Valgemne

  Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

  https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

 • UTV999BA30Utveksling
 • ATA303Systemdesign

  Emnet skal gi studenten en bred forståelse for, og evne til prosjektering av profesjonelle systemer for lyd-til-bilde studioer. Dette innebærer at studenten tilegner seg og videreutvikler kunnskap innen fagfelt som akustikk, digitalteknikk og nettverkslyd. Studenten får også kunnskap om ulike typer mikrofoner og høyttaleres konstruksjon, virkemåter og egenskaper.

  Emnets innhold gir studenten teknisk forståelse og innsikt som grunnlag for å ta gode faglig forankrede valg under lydopptak og i arbeidet med lyddesign. Innføring i Dolby Atmos miks inngår også i emnet.

 • LDS300Lyddesign - Estetikk og funksjon

  Emnet tar sikte på å gi studentene en erfaring i å ha fagmessig ansvar for det auditive uttrykket, samt dypere innsikt og erfaring med lyddesign til audiovisuelle produksjoner. Studentene vil lære om prosesser, verktøy og roller som er nødvendige for å gjennomføre en audiovisuell produksjon fra idé til konsept.

 • PRA375Praksisstudium

  Hensikten er at studenten skal møte praktisk arbeid i relevante audio og/eller audiovisuelle produksjonsmiljøer enten via bransjen eller via deltakelse i praktisk produksjon, lære om den og knytte kontakter i bransjen. Gjennomføres i form av praksis i produksjonsselskap/bedrift eller som kvalitative studier av praksis. I tillegg utarbeides en skriftlig praksisrefleksjon.

 • BAO384Bacheloroppgave (Lyddesign)

  Hensikten er at studenten skal vise en samlet praktisk og teoretisk kompetanse fra hele studieprogrammet gjennom en omfattende eksamensoppgave. Studenten skal i et praktisk prosjekt demonstrere bred kunnskap om sentrale temaer og teorier, og vise gode ferdigheter i teamarbeid, historiefortelling og relevante verktøy innenfor lyddesign. Det praktiske prosjektet skal forhåndsgodkjennes av emneansvarlig, og kan i spesielle tilfeller være knyttet til prosjektarbeid i bedrift.

  Emnet omfatter også en praktisk introduksjon som skal forberede studenten for arbeidslivet. Studenten gis kunnskap om bransjespesifikk juss, bransjens institusjoner og arbeidsmåter, samt om verktøy som søknadsskriving og selvpresentasjon.

Hva kan du bli?

Med fullført bachelor i lyddesign vil du være rustet til å delta i profesjonelle lydproduksjoner fra dag én. Du vil ha en allsidig portefølje og et verdifullt nettverk med kommende kolleger og arbeidsgivere innenfor områder som kunst og kultur, teknologi og kommunikasjon.

Våre tidligere studenter jobber blant annet i selskaper som:

Blond dame i mørk vinterkåpe

Liana lever av lyd

Liana bestemte seg for å fornye utdannelsen sin og startet hennes lydeventyr på Kristiania. Nå jobber hun med spennende lyddesign på skjerm og scene.

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  Gjennom dette studiet får du inngående opplæring i det samme tekniske utstyret og metodene som benyttes i den profesjonelle bransjen. Bachelor i lyddesign ved Kristiania er kjent for nærheten til bransjen, fasiliteter i verdensklasse og at vi har samlet alle de kreative fagmiljøene under ett. Dette skaper et unikt læringsmiljø hvor studentene utfyller hverandre og bygger nettverk på tvers av studien.

  Vi holder alltid fokus på å styrke fortellingen med lyd, uavhengig av format og sjanger. Du får opplæring og veiledning av dyktige forelesere og gjesteforelesere med lang erfaring fra lydbransjen. Våre faste forelesere er:

 • Slik er studiehverdagen

  • Kristiania gir studentene sine mye frihet og kreativt spillerom, i trygge rammer blant dyktige fagfolk som alltid gir gode og grundige tilbakemeldinger.
  • Klassene er små, og oppfølgingen er tett. Du blir også undervist av forelesere som har tett bransjetilknytning og lang og bred erfaring. Vi er kjent for et godt studiemiljø, og studenter som går raskt ut i jobb etter endt studium.
  • Vi gjør oppmerksom på at studiene til tider er svært arbeidskrevende, og at det også må regnes med noe arbeid på kveldstid og i helger. Interesse for film, musikk, dataspill etc.  vil være en fordel for deg som student. Men det viktigste er at du ønsker å lære å bruke lyd som virkemiddel i varierte audiovisuelle formater.
Vi jobber tett på en bransje som er i stadig utvikling. Det solide fag- og studentmiljøet gir en unik mulighet til å fordype seg i lyddesign innenfor et bredt spekter av medier.

Livet som student

Dette studiet hadde ifølge Studiebarometeret 2023 noen av landets mest fornøyde studenter. Men vi vet at det å være student handler om mye mer enn å studere. Derfor jobber vi hele tiden med å ivareta studentene våre, både gjennom sosiale arrangementer, foreninger og tett oppfølging. Hos oss kan du bli med på alt fra konserter og fester, til filmvisninger og sosiale hyggekvelder. Målet vårt er at alle skal få en spennende studiehverdag – også utenfor klasserommet.

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Opptaksprøve må leveres innen søknadsfristen. Les mer om opptaksprøvene her. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli. 
  Les mer
 • Behandlingstid

  På dette studiet søker du studieplass og laster opp opptaksprøven innen søknadsfristen. Basert på opptaksprøve og eventuell rangering, sendes studietilbud til søkere i løpet av de første ukene i juli.
  Les mer
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
  Les mer
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
  Les mer
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
  Les mer
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
  Les mer
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
  Les mer
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
  Les mer
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).
  Les mer

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
Bildelenke til veiledningsside.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om våre studenter