Generell informasjon om opptak ved HK og om dette studiet finnes her:


For å bli tatt opp ved bachelorstudiet i musikkteater ved Kristiania kreves det innlevering av Egenvurderingskjema som inkluderer link til en video av søkeren som synger. Søkere som består minstekravet får innkalling til praksik opptaksprøve i Oslo.  Opptaksprøven vurderes av en opptakskomite som rangerer søkerne. De best kvalifiserte søkerne vil bli tilbudt plass, øvrige kvalifiserte søkerne settes på venteliste, mens ikke-kvalifiserte får avslag. Halvparten av studieplassene er forbehold søkere med førstegangsvitnemål.

Kristiania er opptatt av at scenekunsten skal speile samfunnet rundt oss. Derfor er det viktig for oss at personer med minoritetsbakgrunn/minoritetskompetanse søker. Dersom du har en funksjonsvariasjon kan du ta kontakt med studieprogramleder eller juryleder slik at vi kan tilrettelegge opptaksprøven for deg.

Søkere med særskilte kvalifikasjoner fra andre studiesteder med høyere utdanning vurderes til innpass inn i 2. eller i noen tilfeller også 3. året i bachelorprogrammet. Kandidater for innpass følger samme opptaksprosess som øvrige søkere og vil bli rangert og tilbudt plass dersom det er ledig i aktuelt årstrinn.

Søknadsfrist: 15. februar
Frist for innlevering av Egenvurdering inkludert video: 15. februar

Registrere søknad og innlevering av egenvurderingskjema

Søkere må først registrere seg som søker av studiet via Kristiania sin søknadsportal.  Deretter fyller en ut Egenvurderingskjema som også inkluderer link til video av søker som synger én sang hentet fra vårt audtion-materialet – se lenger ned. 
Skjemaet leveres på minside.kristiania.no.

Egenvurderingskjema (PDF)

NB: Egenvurderingskjema kan fryse i Safari, vil anbefale å benytte en annen nettleser som Google Chrome.

Unntak fra krav til generell studiekompetanse

Ved opptak til dette studieprogrammet er det mulig å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning §3-6. Unntaket gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav og kan dokumentere spesielle faglige evner. Dokumentering og vurdering av faglige evner skjer gjennom studiets opptaksprosess. 
For å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, sender du en e-post til opptak@kristiania.no der du opplyser om at du ønsker å bli vurdert på kunstnerisk grunnlag. Merk e-posten med: «Søknad om unntak fra krav om generell studiekompetanse – (studieprogram)». Om du har søkt flere program ved Kristiania som kan gi unntak fra krav om generell studiekompetanse etter §3-6, ber vi om at du sender én e-post per studieprogram det gjelder.

Opptaksprøven

Opptaksprøvens første del er å spille inn en video av selvvalgt sang hentet fra audition-materialet som er listet nedenfor. Videoen laster du opp til YouTube, Vimeo eller lignende og kopierer linken fra nettleseren inn i Egenvurderingen som lastes opp i vår søknadsportal innen søknadsfristen. 

Kvalifiserte søkere som består juryens minstekrav får invitasjon til opptaksprøvens andre del i Oslo i februar/mars. Her vil søkere gjennomgå en felles danseklasse, fremføring av innøvde sanger og monolog hentet fra auditionmaterialet samt intervju. Sang, dans og skuespill vektes like mye.

Forberedelser til audition 
Det skal forberedes to sanger og én monolog hentet fra våre utvalgte sanger og monologer som du finner lenger ned på denne siden. Der finner du også filer med pianoakkompagnementer. 

Sangene skal kunnes utenat og fremføres motivert av handling og innhold i musikalene som sangene er hentet fra. Du bør ikke endre toneart, melodi og rytme uten å ha god begrunnelse for det, men du må gjerne endre kjønn, pronomen eller velge andre omstendigheter dersom du mener dette levendegjør din framførelse.
Monologene har en friere tolkning der du gjør egne valg på hvem du er som karakter og hva du ønsker å oppnå. 
For dans er det ingen forberedelser nødvendig.

Datoer for praktisk opptaksprøve:  
Søkere som består opptaksprøvens første del innkalles til audition i Oslo og søkere velger selv én av følgende mulige helge-dager:

 • 24. og 25. februar
 • 10. mars
 • 16. og 17. mars


Vurdering av opptaksprøver 

Søkere må ha 2 av 3 fagdisipliner (sang, dans, skuespill) på høyt nivå for å komme inn. Søkeres sanglige ferdigheter må være på et akseptabelt nivå og evne til scenisk formidling vektlegges. 

Videre ser juryen etter følgende:  
Kunstneriske ferdigheter:  

 • Forestillingsevne og -lyst  
 • Fleksibilitet og adaptivitet, eller ønske om dette.  
 • Formidlingsevne og –lyst  
 • Tilstedeværelse og ønske om tilstedeværelse  

Tekniske ferdigheter:  

 • Har rytmesans eller vilje til rytmeforståelse  
 • Har sangtekniske kvaliteter eller vilje til forståelse for sangteknikk  
 • Fysiske forutsetninger for dette teknisk krevende studiet. 

Gruppedynamiske ferdigheter:  

 • Samarbeidende  
 • Lyttende  
 • Tar hensyn, uten å forsvinne  
 • Motivert og motiverende 

Audtion-materiale:

Sanger:
Liste over sanger finner du her.

Noter jenter:
Det er ikke langt (There´s a fine line)
En mann med gevær
Finns det (Somewhere)
Julius.pdf
Om eg var deg.pdf
Tenk om de så meg nå
Var jeg en klokke

Lydfiler jenter:
Det er ikke langt (There_s a fine, fine line).mp3
Finnes det (Somewhere).mp3
Julius.mp3
Mann med gevær.mp3
Om eg var deg.mp3
Tenk om de så meg nå.mp3
Var jeg en klokke.mp3

Noter gutter:
Fri
jeg har liv
Kansas City
Mister Cellofan
Pilatus drøm
Siste sommer_n
Tomme bord og tomme stoler

Lydfiler gutter:
Fri.mp3
Jeg har liv.mp3
Kansas City.mp3
Mister Cellofan.mp3
Pilatus_ drøm.mp3
Siste sommer_n.mp3
Tomme bord og tomme stolar.mp3

Monologer:
Fra LILJA av Magnus Dahlstrøm
Fra ANSIKT MOT ANSIKT av Ingmar Bergman
Fra FEM GÅNGER GUD av Jonas Hassen Khemiri
Fra BETTYSAGORNA av Åsa Lindholm

Du kan lese monologene her.

Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post:

 • Tlf: 22 59 60 00
 • E-post: studier@kristiania.no