Les mer om opptakskrav, søknadsfrist og mer om studiet på studiesiden til Bachelor i musikkteater. 

Innledning: 

Bachelor i Musikkteater tilbys som et 3-årig studium til søkere med de rette forutsetninger innen sang, dans og skuespill. Søkere må igjennom en opptaksprøve før en eventuelt blir valgt ut til en av de 30 studieplassene våre.  

Opptaksprøvene leder frem til en inntaksliste hvor de med best resultat tilbys plass. De øvrige søkerne som består opptaksprøven settes på en rangert venteliste som brukes dersom en eller flere søkere skulle takke nei. 

Forberedelser til audition 

Det skal forberedes to sanger og én monolog hentet fra våre utvalgte sanger og monologer tilgjengelig på våre nettsider. Sangene skal kunnes utenat og fremføres motivert av handling og innhold i musikalene som sangene er hentet fra. Monologene har en friere tolkning der du gjør egne valg på hvem du er som karakter og hva du ønsker å oppnå. 

Om opptaksprosessen 

For å bli tatt opp til Bachelor i musikkteater må du gjennomføre og bestå en opptaksprøve i flere deler.   

Opptaksprøvens første del er å fylle ut Egenvurderingen samt lage en video av deg selv som synger én av sangene fra vårt audition-materiale. Både Egenvurderingen og audition-materiale finner du på denne siden. Videoen laster du opp til YouTube, Vimeo eller lignende og kopierer linken fra nettleseren og oppgir denne i Egenvurderingen som så lastes opp på vår søknadsportal. 

Videoen vil bli vurdert av vår fagjury og vurdert etter et minstekrav. De som når dette minstekravet på sin video vil få innkalling til audition i våre lokaler i Oslo i februar/mars. Dato for dette avhenger av hva du har krysset av for ønsker i søknaden. 

Audition i Oslo er tredelt med prøver i sang, dans og skuespill der alle tre disipliner vektes like mye. To sanger og én monolog skal velges fra vårt auditionmateriale og være innøvd på forhånd. For dans er det ingen forberedelser nødvendig. 

Innlevering/gjennomføring av oppgave:  

Innen 15. februar: Registrering av søknad om studieplass (via søknadsskjema på kristiania.no) 

Senest 2 uker før ønsket auditiondato: Opplasting av Egenvurdering til vår søknadsportal.  

Datoer for audition:  

Dersom du består opptaksprøvens første del ønsker vi å invitere deg til audition i Oslo. Det går med en hel dag og du vil kunne velge mellom følgende datoer i 2022:  

 • 12. og 13. februar
 • 26. og 27. februar 
 • 5. og 6. mars

Vurdering av opptaksprøver 

Søkere må ha 2 av 3 fagdisipliner (sang, dans, skuespill) på 4-6 nivå for å komme inn, men det kan vektlegges kandidater som viser særlig evne til scenisk formidling. Kandidatens sangevner må være på et akseptabelt nivå.  

Videre ser juryen etter følgende:  

Kunstneriske ferdigheter:  

 • Forestillingsevne og -lyst  
 • Fleksibilitet og adaptivitet, eller ønske om dette.  
 • Formidlingsevne og –lyst  
 • Tilstedeværelse og ønske om tilstedeværelse  

Tekniske ferdigheter:  

 • Har rytmesans eller vilje til rytmeforståelse  
 • Har sangtekniske kvaliteter eller vilje til forståelse for sangteknikk  
 • Fysiske forutsetninger for dette teknisk krevende studiet. 

Gruppedynamiske ferdigheter:  

 • Samarbeidende  
 • Lyttende  
 • Tar hensyn, uten å forsvinne  
 • Motivert og motiverende 

  Sanger

  Liste over sanger finner du her

  Monologer

  Monologer