Fatigue er den senskaden kreftpasienter rapporterer hyppigst. 10-35 % av alle kreftoverlevere har fatigue. Fatigue er et symptom med mange mulige årsaker og ikke en definert tilstand eller diagnose. Fatigue er en følelse av å være kronisk trett i lengere tid og er noe mange brystkreftoverlevere opplever i større eller mindre grad.

Artikler om Acubreast

 • AcuBreast

  Tverrfaglig konferanse om fatigue hos brystkreftoverlevere, 23. og 24. september

  Fatigue er et tema der det er lite eller ingen forskning i Norge, og som det per i dag ikke tilbys tilfredsstillende behandling for.
  Tverrfaglig konferanse om fatigue hos brystkreftoverlevere, 23. og 24. september
  • AcuBreast

   Vi må dessverre utsette oppstart av behandling i AcuBreast-studien på grunn av Covid-19.

   I en klinisk studie, som AcuBreast-studien, blir data fra en eksperimentell gruppe sammenlignet med data fra en kontrollgruppe. Disse to gruppene skal være identiske i enhver henseende bortsett - fra akupunkturbehandling gitt til den ene gruppen. Alle deltakerne skal leve som normalt, og de kan gjøre egne tiltak som for eksempel trene, meditere eller endre kosthold. Alle slike tiltak vil bli registrert i begge gruppene.
   Vi må dessverre utsette oppstart av behandling i AcuBreast-studien på grunn av Covid-19.
  • AcuBreast

   Smittevern i AcuBreast-studien

   Høyskolen Kristiania har strenge rutiner for smittevern. Vi følger smittesituasjonen i Oslo og Norge nøye og gjør nødvendige tiltak slik at de som deltar i AcuBreast-studien skal føle seg trygge. Både Høyskolen Kristiania og akupunktørene i studien følger Folkehelseinstituttet (FHI) sine pålagte smittevernrutiner. Slik situasjonen er per i dag tillater myndighetene én-til-én-kontakt i helsevirksomheter, slik som akupunkturbehandling, under forutsetning av at nasjonal bransjeveileder for...
   Smittevern i AcuBreast-studien
  • AcuBreast

   Ny studie: Kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere – er akupunktur et relevant behandlingstilbud?

   Studien undersøker om akupunkturbehandling kan hjelpe ved kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere.
   Ny studie: Kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere – er akupunktur et relevant behandlingstilbud?
  • AcuBreast

   Prosjektleder for AcuBreast-studien Terje Alræk i Kunnskapsmagasinet. Blir akupunktur anbefalt i det norske helsevesenet?

   Finnes det kliniske retningslinjer som anbefaler akupunktur som behandling? Ja, akupunktur anbefales som en blant flere behandlinger mot vel 200 ulike sykdomstilstander, viser forskningsstudie.
   Prosjektleder for AcuBreast-studien Terje Alræk i Kunnskapsmagasinet. Blir akupunktur anbefalt i det norske helsevesenet?

Prosjektteam AcuBreast

AcuBreast et forskningssamarbeid mellom forskere ved Høyskolen Kristiania, Universitetet i Bergen, Korean Institute of Oriental Medicine (Korea), Zakim Center for Integrative Therapies Dana-Farber Cancer Institute (Boston, USA) og Integrative Medicine Service, Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York, USA).

 • Terje Alræk

  Terje Alræk

  Forskningsleder AcuBreast-studien Professor, School of Health Science, Høyskolen Kristiania og seniorforsker, NAFKAM, UIT- Norges arktiske universitet
  Les mer
 • Hilde Skjerve

  Hilde Skjerve

  Prodekan for utdanning, School of Health Sciences, Høyskolen Kristiania
  Les mer
 • Anette Sørensen

  Anette Sørensen

  Høyskolelektor, School of Health Sciences, Høyskolen Kristiania
  Les mer
 • Jun J. Mao

  Jun J. Mao

  MD, MSCE Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
  Les mer
 • Gary Deng

  Gary Deng

  Medical Director, MD Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
  Les mer
 • Weidong Lu

  Weidong Lu

  MB, MPH, PhD Zakim Center for Integrative Therapies ved Dana Farber Cancer Institute, Boston USA
  Les mer
 • Myeong Soo Lee

  Myeong Soo Lee

  Principal Researcher, Korea Institute of Oriental Medicine, Daejeon, S. Korea, Professor of University of Science and Technology, Daejeon, S. Korea, Professor of London Southbank University, London, UK
  Les mer
 • Stephen Birch

  Stephen Birch

  Associate professor, School of Health Science, Høyskolen Kristiania
  Les mer
 • Stein Atle Lie

  Stein Atle Lie

  Professor Universitetet i Bergen
  Les mer
 • Admassu Lamu

  Admassu Lamu

  Postdok Universitetet i Bergen
  Les mer
 • Hugh MacPherson

  Hugh MacPherson

  We are sad to report the death of Professor Hugh MacPherson , 20th of August 2020. Hugh McPherson was an important part of the AcuBreast research team and we thank him for his significant contributions in the funding application and in the work to establish a protocol. Professor Hugh MacPherson was an Emeritus Professor at the Department of Health Sciences, University of York and the first Professor of Acupuncture Research in UK. His effort and dedicated work to establish acupuncture as a scientific and evidence based practice has had a defining impact on the profession and the research of acupuncture. Hugh has touched the life and careers of acupuncturists around the world.
  Les mer
 • Merete Lindén Dahle

  Merete Lindén Dahle

  Forskningskoordinator AcuBreast
  Les mer

AcuBreast-studien er finansiert av Rosa sløyfe, et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen.