Fatigue er den senskaden kreftpasienter rapporterer hyppigst. 10-35 % av alle kreftoverlevere har fatigue. Fatigue er et symptom med mange mulige årsaker og ikke en definert tilstand eller diagnose. Fatigue er en følelse av å være kronisk trett i lengere tid og er noe mange brystkreftoverlevere opplever i større eller mindre grad.

Artikler om AcuBreast

Se flere artikler
 • Vi må dessverre utsette oppstart av behandling i AcuBreast-studien på grunn av Covid-19.

  I en klinisk studie, som AcuBreast-studien, blir data fra en eksperimentell gruppe sammenlignet med data fra en kontrollgruppe. Disse to gruppene skal være identiske i enhver henseende bortsett - fra akupunkturbehandling gitt til den ene gruppen. Alle deltakerne skal leve som normalt, og de kan gjøre egne tiltak som for eksempel trene, meditere eller endre kosthold. Alle slike tiltak vil bli registrert i begge gruppene.
 • Smittevern i AcuBreast-studien

  Høyskolen Kristiania har strenge rutiner for smittevern. Vi følger smittesituasjonen i Oslo og Norge nøye og gjør nødvendige tiltak slik at de som deltar i AcuBreast-studien skal føle seg trygge. Både Høyskolen Kristiania og akupunktørene i studien følger Folkehelseinstituttet (FHI) sine pålagte smittevernrutiner. Slik situasjonen er per i dag tillater myndighetene én-til-én-kontakt i helsevirksomheter, slik som akupunkturbehandling, under forutsetning av at nasjonal bransjeveileder for...
 • Ny studie: Kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere – er akupunktur et relevant behandlingstilbud?

  Studien undersøker om akupunkturbehandling kan hjelpe ved kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere.
 • Prosjektleder for AcuBreast-studien Terje Alræk i Kunnskapsmagasinet. Blir akupunktur anbefalt i det norske helsevesenet?

  Finnes det kliniske retningslinjer som anbefaler akupunktur som behandling? Ja, akupunktur anbefales som en blant flere behandlinger mot vel 200 ulike sykdomstilstander, viser forskningsstudie.
 • Interessert i å delta i studien?

  Du inviteres herved til å delta i forskningsprosjektet Kreftrelatert fatigue hos brystkreftoverlevere – er akupunktur et relevant behandlingstilbud?
 • New clinical study: Fatigue in breast cancer survivors - is acupuncture a treatment option?

  The study investigates whether acupuncture treatment can help with cancer-related fatigue in breast cancer survivors.
 • Akupunktur i Norge

  Akupunktur er en evidensbasert ikke-medikamentell behandlingsform som tilbys på 37 % av norske sykehus. På tidlig 2000 tusen tallet var den også i bruk i allmennmedisin. Akupunktur benyttes ofte som et behandlingsalternativ ved blant annet søvnplager, migrene og smerter i muskel- og skjelettsystemet. Internasjonalt benyttes akupunktur ofte ved angst og depresjon. Dette er plager som er svært utbredt i befolkningen og årsak til mye av sykefraværet i Norge.
 • Utfordringer i akupunkturforskning

  Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) benyttes akupunktur i minst 103 land, hvorav 29 land har inkludert akupunktur i noen av sine kliniske retningslinjer. Akupunktur er en kompleks behandling/intervensjon og gir unike muligheter for persontilpasset behandling, men skaper dermed også betydelige utfordringer for forskning. Mange randomiserte kontrollerte akupunkturstudier har brukt minimal, overfladisk, sham eller 'placebo' akupunktur som kontrollbehandlinger, men som viser seg å ikke være en...

Prosjektteam AcuBreast

AcuBreast et forskningssamarbeid mellom forskere ved Høyskolen Kristiania, Universitetet i Bergen, Korean Institute of Oriental Medicine (Korea), Zakim Center for Integrative Therapies Dana-Farber Cancer Institute (Boston, USA) og Integrative Medicine Service, Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York, USA).

 • Terje Alræk

  Forskningsleder AcuBreast-studien Professor, School of Health Science, Høyskolen Kristiania og seniorforsker, NAFKAM, UIT- Norges arktiske universitet
 • Hilde Skjerve

  Prodekan for utdanning, School of Health Sciences, Høyskolen Kristiania
 • Anette Sørensen

  Høyskolelektor, School of Health Sciences, Høyskolen Kristiania
 • Stephen Birch

  Associate professor, School of Health Science, Høyskolen Kristiania
 • Stein Atle Lie

  Professor Universitetet i Bergen
 • Admassu Lamu

  Postdok Universitetet i Bergen
 • Hugh MacPherson

  We are sad to report the death of Professor Hugh MacPherson , 20th of August 2020. Hugh McPherson was an important part of the AcuBreast research team and we thank him for his significant contributions in the funding application and in the work to establish a protocol. Professor Hugh MacPherson was an Emeritus Professor at the Department of Health Sciences, University of York and the first Professor of Acupuncture Research in UK. His effort and dedicated work to establish acupuncture as a scientific and evidence based practice has had a defining impact on the profession and the research of acupuncture. Hugh has touched the life and careers of acupuncturists around the world.
 • Myeong Soo Lee

  Principal Researcher, Korea Institute of Oriental Medicine, Daejeon, S. Korea, Professor of University of Science and Technology, Daejeon, S. Korea, Professor of London Southbank University, London, UK
 • Weidong Lu

  MB, MPH, PhD Zakim Center for Integrative Therapies ved Dana Farber Cancer Institute, Boston USA
 • Gary Deng

  Medical Director, MD Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
 • Jun J. Mao

  MD, MSCE Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
 • Merete Lindén Dahle

  Forskningskoordinator AcuBreast

AcuBreast-studien er finansiert av Rosa sløyfe, et samarbeid mellom Kreftforeningen og Brystkreftforeningen.