Analoge spill kan skape tryggere læringsmiljø for nye studenter

Fire studenter sitter rundt et bord og spiller brettspill
Carina Nyvoll har testet ut analoge spill i undervisningen. Spillet bestod av både teorispørsmål til refleksjonsoppgaver og «ekskursjonsoppgaver». Erfaringene var at spillet bidro til å skape engasjement, en god læringskultur og et godt miljø.Foto: Privat

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Carina Nyvoll om læringsspill og klassemiljø

Khrono hadde nylig en artikkel om at 1 av 10 studenter hopper av i løpet av første studieår. Dette er en problemstilling som har opptatt meg i flere år, og som jeg har dykket ned i for å forsøke å finne løsninger for å hindre frafall.

Jeg har blant annet gjort en pilotstudie på coaching av studenter, et opplegg som ga gode resultater. Videre har jeg testet ut et opplegg med analogt spill; også det med suksess. I NOKUT-podden snakker jeg om dette opplegget. La meg dele erfaringene med dere som tar imot nye studenter i høst.  

Mange ferske studenter føler seg usikre – jeg ville skape en trygg læringssituasjon  

Før oppstart av undervisningen i Serviceledelse høsten 2022, gjennomførte jeg en spørreundersøkelse blant studentene mine. Jeg ville finne ut hvordan de selv tenkte at de lærer best og hvor trygge de følte seg med hensyn til å ta ordet i en ny klasse. De ble også spurt hvordan det ville være å lese engelsk pensum. Majoriteten oppgav at de foretrakk å lære i gruppe og mange gruet seg litt til engelsk pensum.  

Min ambisjon som underviser er alltid å skape en god og hyggelig atmosfære i læringsituasjonen. Det skaper engasjement, og målet mitt er at studenter ikke skal falle fra.  

Høsten 2022 testet jeg ut et analogt spill i undervisningen i Serviceledelse. Vi husker vel alle de gamle spillebrettene og hyggen rundt dem. Sammen med en studentassistent hadde jeg derfor utviklet et spill med faglige spørsmål og oppgaver relatert til pensum.  

Spillet var designet med fire klare formål: 

 1. Bli kjent med flere i klassen 
 2. Skape trygghet og læringskultur 
 3. Skape bredere læring gjennom faglige diskusjoner  
 4. Få flere studenter til å tørre å ta ordet og utvikle seg i lederrollen 

Slik gjorde vi det 

Hver forelesning hadde ett spill med tilhørende kort. Her var det rene teorispørsmål til refleksjonsoppgaver i tillegg til «ekskursjoner» der studentene gikk ut og sjekket for eksempel hvordan Steen & Strøm og ulike hoteller var innredet; oppgaver som var relevante for faget.   

Undervisningsøktene startet med at jeg gikk igjennom teori med eksempler og plenumaktivitet. Klassen ble delt inn i tilfeldige grupper på rundt fem studenter som introduserte seg selv før de startet. Dette var et ledd i formål 1: å bli kjent med flere i klassen Studentene trakk ett og ett kort etter tur, slik at hver student fikk ansvar for å sette i gang diskusjonen og sørge for at alle ble involvert. Dette var for å oppnå formål 4: å tørre å ta ordet og prøve på lederrollen  

Hvis gruppen hadde spørsmål under spillets gang, rakk de opp hånden og jeg eller studentassisten hjalp dem videre.  

I spillet var det også noen rollespill som hørte til tematikken vi hadde vært innom i forelesningen, og andre gruppeoppgaver der de skulle ut og kartlegge hvordan teorien ser ut i praksis Hver økt ble avsluttet med en oppsummering som fungerte som repetisjon.   

Det studentene eventuelt var usikre på etter økten, satte de en post-it-lapp på døra før de forlot. Slik kunne behovene for ytterligere repetisjon eller utdyping bli starten på neste forelesning. 

Vi spilte totalt 11 runder, det vil si en per forelesning. Der var ingen «vinnere», men de som hadde deltatt på alle rundene, fikk en premie ved den siste oppsummeringsøkten. Deltakelse er det viktigste!  

 

Analogt spill skapte ansvar for egen læring  

Erfaringene med spillet og resultatene av undersøkelsene viser at analogt spill kan skape tilhørighet og et trygt læringsmiljø for utvikling av studentenes selvregulering. Det ble en arena for å diskutere fag sammen og lære av hverandre.    

De som hadde deltatt i spillerundene rapporterte at de hadde blitt kjent med flere i klassen, de hadde blitt tryggere i klassemiljøet, de følte at spillet bidro til bredere læring, og de ble tryggere på å ta ordet. Ved å bli kjent med flere i klassen fant de også ut hvem de jobbet godt med, noe som skapte læringsgrupper på tvers også i andre fag. Vi utviklet med andre ord en kultur der studentene tok et bredere ansvar for egen læring.   

Lytt til NOKUTs podcast om læringsspillet

Analogt spill, en type spillbasert læring, kan altså bidra til et tryggere og mer engasjerende læringsmiljø og god kultur for nye studenter. Studentene kan bli kjent med flere i klassen gjennom nye gruppekonstellasjoner hver økt. 

Spillet skaper en sosial trygghet samtidig som de får en bredere forståelse av fag og begreper gjennom gruppediskusjoner.  Ved at de deltar aktivt og får veiledning fra medstudenter, studentassistenter og underviser underveis, blir de engasjert i deler av fagstoffet som kan oppleves som tungt. Det bidrar til at de tar mer ansvar for sin egen læring. Flere kan også få oppleve økt trygghet til å innta lederrollen.  

Ikke minst var dette en utrolig fin måte for meg, som underviser, å skape direkte relasjoner med studentene så jeg kunne bidra til å coache dem videre. Tidligere forskning har dokumentert at studentene oppfatter spill som en uformell og trygg læringsmetode. Erfaringene fra mitt prosjekt kan være nyttige for forelesere på første året i høyre utdanning, der studenten kan oppleve overgangen fra videregående skole som tøff og med mye ansvar for egen læring i tillegg til at pensum oppfattes som tungt. 

Mine tips til undervisere som vil prøve analoge spill 

 1. Ikke gjør det for komplisert - det viktigste er å sette sammen ulike grupper hver økt og at de begynner å bruke begreper og sette egne ord på teori, lærer av hverandre og ser ulike perspektiver. 
 2. Dette kan du enkelt gjøre gjennom å lage ulike kollokviespørsmål som utgangspunkt.
 3. Gå rundt, vær til stede og prøv å se hver enkelt student!

Referanser:  

Cameron, R. B., & Rideout, C. A. (2020). «It’s been a challenge finding new ways to learn: First-year students’ perceptions of adapting to learning in a university environment». Studies in Higher Education

Maratou, V. et al. (2016). «A Proof-of-Concept Study of Game-Based Learning in Higher Education». Simulation & Gaming (S&G).

Meehan, C., & Howells, K. (2018). «What really matters to freshers?: evaluation of first year student experience of transition into university». Journal of Further and Higher Education. 

Nyvoll, C. J. (2022). Hvordan kan coaching bidra til faglig og personlig utvikling hos nye studenter?  

Nyvoll, Carina J. "Hvordan kan spillbasert læring bidra til et trygt engasjerende læringsmiljø for nye studenter?Læring om læring, 2023 - ntnu.no.  

Vi vil gjerne høre fra deg!     

Send spørsmål og kommentarer til artikkelen på e-post til kunnskap@kristiania.no. 

Siste nytt fra Kunnskap Kristiania

 • Fallende IQ og flere psykiske plager: Er gen Z den fortapte generasjonen?
  Kunnskap Kristiania

  Fallende IQ og flere psykiske plager: Er gen Z den fortapte generasjonen?

  Vi ser en skremmende økning i selvmordstanker, angst og depresjon blant unge mellom 18 og 25 år. I tillegg faller IQ-en.
  Les mer
 • Mikro-influensere har flere kommersielle innlegg enn de store
  Kunnskap Kristiania

  Mikro-influensere har flere kommersielle innlegg enn de store

  Influensere med mange følgere er mer eksplisitte i markedsføringen på Instagram enn influensere med færre følgere.
  Les mer
 • Is posting on social media for the benefit of the audience, or about building an image as professionals?
  Kunnskap Kristiania

  Is posting on social media for the benefit of the audience, or about building an image as professionals?

  The voices of professionals of preventive health are heard across all platforms on the internet.
  Les mer
 • Kroppen, tankene, følelsene og omgivelsene virker sammen
  Kunnskap Kristiania

  Kroppen, tankene, følelsene og omgivelsene virker sammen

  Å lære, å kommunisere, å være menneske i verden kan aldri isoleres til noe rent psykisk eller fysisk.
  Les mer