Har samfunnet råd til alle studentene som faller av?

- En student som blir coachet, føler mer ansvar og utvikler seg både faglig og personlig, skriver Carina Johansson Nyvoll. Hun bruker erfaring fra ledelse i næringslivet i sitt møte med studenter.Foto: Pexels / Yan Krukov

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Coaching av studenter

Hver høst kommer nye studenter til universitetene og høyskolene. Mange er usikre på både seg selv og på hvordan de skal håndtere livet som student. De er ulike individer med ulike behov.  

Utover høsten skjer det noe med dem. 

Mens noen finner seg godt til rette i sin nye tilværelse, vet vi at andre sliter. Analyser som er gjort, viser at 15-20% av studentene faller fra før det andre studieåret.

Har samfunnet – og den enkelte student – råd til det?

Coaching øker læreevnen

Årsakene kan være mange og spørsmålet er om noen av studentene som faller av hadde valgt å fortsette dersom de hadde fått en bedre start på studiene. 

Alle studenter får faglig veiledning. Men coaching har en form som forplikter studenten mer. Den gjør at hen tar mer eierskap til stegene i egen faglig og personlig utvikling.

Coaching kan rett og slett gjøre studentene flinkere å lære.

En pilotstudie gjennomført ved Kristiania høsten 2021 viste at studenter som fikk coaching: 

 • Følte mer trygghet i læringsituasjonen.  
 • Tok kontroll over sin egen læring og utvikling.  
 • Ble mer bevisste hvilke arbeidsmåter som fungerer best for dem. 
 • Ble mer bevisste hvordan de samarbeider med andre.  

De ble rett og slett flinkere å lære. 

Mestringsfølelse og engasjement

Vi så at en slik tett oppfølging minsket frafallet og skapte mer engasjerte studenter og større ansvar hos den enkelte. Selvregulert læring og følelse av mestring gir bedre resultater, og coaching i starten av studiene kan ha stor effekt. 

Som førsteårsstudent er det viktig å bli sett. Det skaper den tryggheten som er nødvendig for læring og utvikling. Korte, individuelle samtaler i starten av studietiden oppleves som positivt og motiverende.  

– I arbeidslivet kommer jeg til å måtte snakke høyt foran mange mennesker, og nå har jeg erfart at det ikke er så farlig. 

Iblant hører man historier om hvordan noen har lykkes på grunn av den ene personen som hjalp dem opp og frem. Den som dem. En lærer, en trener, en nabo. Noen som representerte trygghet og oppmerksomhet.

Coaching kan ha denne effekten på studenter som behøver det.  

Økt trygghet og selvinnsikt

For at det skal skje, må coachen skape den psykologiske tryggheten som gjør at studenter kan være åpne og sårbare om sine utfordringer og svakheter og søke tilbakemeldinger for vekst. 

Flere studenter i vårt pilotprosjekt meldte seg på coachingprosjektet for å få mer tilknytning til foreleseren og faget.

Coaching forutsetter at underviseren har kompetanse på hvordan samtalene bør gjennomføres. At det er studentens lærer eller underviser som er coach, skaper ekstra verdi fordi undervisningen da kan tilpasses den enkelte. 

Alle studentene som ble intervjuet i etterkant av pilotprosjektet, oppga at utbyttet av coachingen inkluderte selvinnsikt, bevisstgjøring av hvordan de oppfattes av andre og at coachingen stimulerte til aktivitet.

Mange uttrykte også at de følte seg tryggere og turte å stille kritiske spørsmål eller be om hjelp.  

– Det er ikke sikkert at jeg hadde turt å være like aktiv som jeg har vært i høst hvis det ikke hadde vært for coachingen. Det ga meg trygghet i klasserommet, sa en student.

– I arbeidslivet kommer jeg til å måtte snakke høyt foran mange mennesker, og nå har jeg erfart at det ikke er så farlig.

Flere fullfører studiene

En positiv langtidsvirkning er at studentene ble mer bevisst sin egen læringsprosess. Flere fikk bedre forståelse av preferanser med hensyn til kommunikasjon, læring, beslutninger og arbeidsmetodikk både hos seg selv og andre.

De uttrykte at det ville gjøre dem flinkere å bidra til bedre gruppearbeid. De så hvordan forskjellene mellom individer er en styrke som kan skape god dynamikk i grupper.   

Studien viser at coaching skaper mer forpliktelser enn vanlig faglig veiledning. Studenten føler mer ansvar. Hen blir mer bevisste hva som skal til for å utvikle seg faglig og personlig og tar selv de nødvendige grepene. Slik kan coaching gjøre at færre faller fra. Vi får altså mer fornøyde og engasjerte studenter – som fullfører studiene.  

  

Referanser:  

Cameron, R. B., & Rideout, C. A. (2022). «It’s been a challenge finding new ways to learn»: First-year students’ perceptions of adapting to learning in a university environment. Studies in Higher Education (Dorchester-on-Thames), 47(3), 668–682. https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1783525 

Panadero, E., Jonsson, A., & Botella, J. (2017). Effects of self-assessment on self-regulated learning and self-efficacy: Four meta-analyses. Educational Research Review, 22, 74–98. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.08.004 

Nyvoll, C. J. (2022). Hvordan kan coaching bidra til faglig og personlig utvikling hos nye studenter? Læring om læring Vol. 8 No. 1 

Vi vil gjerne høre fra deg!    
Send spørsmål og kommentarer til artikkelen på E-post til kunnskap@kristiania.no. 

  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kunnskap Kristiania er Kristianias kunnskapsmagasin. Vi gir deg nytt om forskning, fag, kunstnerisk utviklingsarbeid og aktuell samfunnsdebatt. Nyhetsbrevet sendes ut to ganger i måneden.
Abonnér

N1

 • Hva er egentlig forskjellen på selvtillit og selvfølelse?

  Du kan kjenne på god selvtillit, men likevel vært dypt deprimert. Selvtillit og selvfølelse er ikke det samme.
  Les mer
 • Åtte gode grunner til å forske på egen undervisning

  Hva i undervisningen din er det som faktisk fungerer for studentenes læring? Forskning på egen undervisning kan gi deg svar.
  Les mer

N2

 • Ni bud for ytringsvett på jobben

  Alle har ytringsfrihet i Norge – også arbeidstakere. Likevel er arbeidslivet og relasjon til arbeidsplassen noe som virkelig begrenser nordmenns ytringer.
  Les mer
 • Fysisk aktivitet i undervisningen gir bedre skoleresultater

  Norske femteklassinger gjør det bedre på skolen når de er i bevegelse mens de lærer, viser ny studie.
  Les mer