Hollywood-modellen i norsk TV-produksjon

Artikkelforfatter og dosent Elin Ørjasæter deltok selv i TV2-serien Skal vi danse i 2021. Her danser hun med makker Bjørn Wettre Holte.Foto: TV2

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Arbeidsliv

Rammene i arbeidslivet (lovene) og fagfeltet HR er rettet mot organisasjoner med faste ansettelser som norm. Store bransjer som IT, bygg og olje er drevet av prosjekter, og de tilpasser seg ved utstrakt bruk av entreprise og innleie.  

Den like prosjektdrevne TV-bransjen derimot, har lite entreprise og ingen innleie.  

Den norske Hollywood-modellen 

TV-bransjen er et eksempel på det som kalles for «The Hollywood model» i organisasjonsforskningen. Det er et nettverk av selvstendig næringsdrivende, frilansere og små selskaper som dannes for den ene produksjonen, og så oppløses når produksjonen er ferdig.  

Den norske Hollywood-varianten har et større innslag av ansettelser enn i andre land, der selvstendig næringsdrivende og små underleverandører (selskaper) er normen. Men ansettelser i den norske Hollywood-modellen er midlertidige. I denne bransjen finnes flere tariffavtaler der kriteriet for å gå under avtalen er at du er midlertidig ansatt.  Det er spesielt, og etter vår oppfatning et eksempel på tariffsystemets styrke: En tariffavtale er bransjespesifikk 

130 på jobb for «Skal vi danse» - fem med fast ansettelse 

«Skal vi danse» er en av de største TV-produksjonene innen underholdning som lages i Norge. Programmet sendes direkte over 12 lørdagskvelder hver høst, og hver lørdag er nærmere 130 mennesker på jobb. Av disse har kun fire-fem fast ansettelse, i henholdsvis Nordisk Film og TV2. De øvrige er midlertidig ansatt eller selvstendig næringsdrivende. Det samme mønsteret finner vi på «Dansesenteret», der produksjonen med 30 medarbeidere holder til gjennom uka. Kun de tre øverste i prosjektet «Skal vi danse» har fast ansettelse.  

Annerledes organisert 

TV-produksjon er, som filmproduksjon, annerledes organisert enn de fleste andre prosjektdrevne bransjer. Det utføres programproduksjon i Norge for en rekke kanaler knyttet til TV2 gruppen/Egmont, Discovery Networks Norway (med bla TV Norge) og Modern Times Group (med bla TV3). NRK kjøper inn mer enn 40 prosent av produksjonen utenom sport, nyheter eller distrikt/Sapmi.  

Det kan være et tett samarbeid mellom produksjonsselskap og kanal i de ulike fasene fra ide til avsluttet kontrakt. Det er likevel dekkende å beskrive dette som leveranser produksjonsselskapet har ansvar for å levere, heller enn et samarbeid om en felles produksjon. 

Studie av TV-produksjonsbransjen  

Høsten 2020 og vinteren 2021 gjorde vi 18 intervjuer med ulike aktører med ulike roller og tilknytningsformer i TV-produksjonsbransjen. Vi avgrenset studien til underholdningsproduksjon, og vi utelukket den produksjonen som skjer internt i NRK.  NRKs egenproduksjon gjøres av fast ansatte, og er dermed unntaket i TV-bransjen. Men også NRK har til enhver tid et stort innslag av midlertidig ansatte, og noen av institusjonens mest kjente fjes er selvstendig næringsdrivende på lengre kontrakter. Våre respondenter hadde jobbet på produksjoner som Farmen, Firestjerners middag, Anno og en rekke andre produksjoner i samme sjanger (reality, dokusåpe, direktesendte show).  

Midlertidige ansatte som operative ledere 

Bruken av midlertidige ansatte og oppdragstakere i TV-produksjon er en bransjepraksis som er innarbeidet over tid, mer enn et resultat av konkrete juridiske eller strategiske vurderinger. Dette medfører at man knytter til seg arbeidskraft og kompetanse på om lag samme måte i alle produksjonsselskapene.  

En bransjepraksis som var ny for oss, men helt selvfølgelig for våre respondenter, var at operativ ledelse i prosjektene ble ivaretatt av midlertidig ansatte. De midlertidige sjefet altså over de midlertidige, kun de med overordnet ansvar var fast ansatt i produksjonsselskapet. 

Rekruttering gjennom nettverk og relasjoner 

Et viktig spørsmål er hvordan produksjonsselskapene rekrutterer til prosjektene. Beslutningene er i stor grad er basert på relasjoner og nettverk, mens formelle rekrutteringsprosedyrer er bortimot helt fraværende.  

Vi spurte våre respondenter om de brukte noen av de nye digitale plattformene for rekruttering/bemanning i bransjen. Den eneste som ble nevnt som interessant (for noen få) var Amma Creative, en plattform som skiller seg fra de andre ved at kalenderen er kjernen i plattformen. Der kan de som trenger folk gå rett på navnet de vil ha, og sjekke om vedkommende er ledig når man trenger vedkommende. 

Samlet utgjør dette en måte å organisere arbeid på som langt på vei er unikt i norsk arbeidsliv; gjennom kombinasjonen av prosjektbasert organisering, hovedvekt av midlertidige ansettelser og kollektive avtaler. 

Hollywood møter den norske arbeidslivsmodellen 

Når «The Hollywood model» møter den nordiske arbeidslivsmodellen ser vi at hovedtrekkene i modellen består, men den «fornorskes» gjennom at mange av medarbeiderne er midlertidig ansatt, ikke næringsdrivende, og at tariffavtalen danner norm for lønn og arbeidstid. Men tilpasningen er dynamisk: Flere respondenter melder om at tariffavtalen danner norm sjeldnere i dag enn den gjorde rett etter opprettelsen i 2013.  

Kultur- og underholdningsfeltet som helhet (og da særlig scenefeltet) utsettes for et større press enn tidligere for at de midlertidig ansatte skal gå over til å bli selvstendig næringsdrivende. Det er en god form for mange, men innebærer for andre reduserte inntekter og færre rettigheter til alminnelige velferdsgoder.  

Referanser: 

 • Ørjasæter, Elin, Jarle Bastesen og Torstein Nesheim (2022): HRM i TV-produksjon. Bokkapittel i antologi antologien HR, organisasjon og arbeidsliv – på norsk, planlagt utgitt i 2022.  

Tekst:  Dosent Elin Ørjasæter, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania, førsteamanuensis Jarle Bastesen, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania, og seniorforsker og professor Torstein Nesheim, Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF). 

Vi vil gjerne høre fra deg!   

Send dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til kunnskap@kristiania.no.      

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kunnskap Kristiania er Høyskolen Kristianias kunnskapsmagasin. Vi gir deg nytt om forskning, fag, kunstnerisk utviklingsarbeid og aktuell samfunnsdebatt. Nyhetsbrevet sendes ut to ganger i måneden.
Abonnér

N

 • Tomme arbeidsplasser

  Hva skal til for at nyansatte lykkes på sin nye arbeidsplass?

  Manglende opplæring og mottak vil kunne skade den nyansattes tillit, engasjement og ansvarsfølelse overfor virksomheten, skriver Helene Tronstad Moe.
  Les mer
 • Travel forretningskvinne løper nedpver gaten

  Er det fortsatt stilig å være travel?

  Det kan være på tide å stoppe opp. Ved hjelp av kritisk tenkning kan ledere oppdage nye og ellers usynlige sider av hva ledelse er i praksis.
  Les mer

N2

 • Portrett av Göran Svensson

  Toppforskeren motiveres av å hjelpe andre opp og frem

  Professor Göran Svensson er opptatt av å skape gode arbeidsfellesskap for forskere.
  Les mer
 • Tre jenter og en mann rundt et bord

  Mye kommunikasjon og lite strategi?

  Vi har spurt 700 kommunikatører om hvem de er, hva de skal kunne, og hvor mye makt og innflytelse de har i virksomhetene. Her er svarene vi fikk.
  Les mer

 

 • Dame i lysbrun dressjakke.
  • Dosent

  Institutt for ledelse og organisasjon

 • Foto av mann i sort skjorte som lener seg på et rekkverk.
  • Førsteamanuensis

  Institutt for ledelse og organisasjon