Samfunnet trenger kvalifiserte mennesker som ønsker å hjelpe andre

Vi tilbyr studier innenfor pedagogikk og psykologi som vil gi deg relevant kunnskap innenfor et bredt spekter av yrker. Utdanningen vil gi deg nyttig kompetanse enten du velger å ta en grad eller bygge på med relevant videreutdanning innenfor ulike sektorer. Vi tilbyr bachelorgrader, årsenheter og enkeltemner i Oslo, Bergen og på nett. 

Hvorfor velge utdanninger innen psykologi og pedagogikk på Kristiania?

  • Vi tilbyr unikt sammensatte utdanninger basert på kompetansen samfunnet etterspør.
  • Kristiania jobber tett på bransjen gjennom praksismuligheter, praktiske oppgaver hentet fra arbeidslivet og dyktige gjesteforelesere.
  • Som student ved Kristiania blir du en del av et miljø med engasjerte faglige og medstudenter.
  • Hos oss får du tett oppfølging gjennom hele studietiden din.