Mennsker sitter rundt et bord og diskuterer. Støyfilter over bildet.
IllustrasjonsfotoFoto: Kristiania

Presentasjoner fra konferansen

Årets forskerutdanningskonferanse er nå gjennomført. Vi takker for god og engasjert deltakelse. Her kan du laste ned presentasjoner fra de ulike bidragsyterne. Vi legger til flere presentasjoner etter hvert som vi får dem inn:

Ingierd - "Veilederrollen"
Haugen - "Publiseringsetikk"
Brinchmann - "Veiledningsetikk"
Fossland - "Veilederopplæring og institusjonelt ansvar"
Myhren - "Personverntjenester for forskning"
Somby - "HVL sitt ansvar ved forskning på og med mennesker"
Østensen - "Opprettelse av intern etisk komité ved BI"
Sollihagen Hauge - "Oppfølging Riksrevisjonens rapport"
Hoffmann - "Research Integrity Attitudes and Behaviors are Difficult to alter"
Somby - "På vei mot en god praksis for forskningsintegritet"
Simonsen/Solli - "Fusk i opplæringsdelen"
Bjørke - "Regulering av rettar og plikter for doktorgradskandidatar"

Dersom du ønsker informasjon om Kim Henrik Ruuds innlegg om stipendiatenes mening om etikkopplæringen kan han kontaktes på e-post kiru@oslomet.no

Vi på Kristiania ser frem til å se dere igjen ved en senere anledning.

Temaer under konferansen

Noen av temaene vi ser nærmere på disse to dagene er  veilederetikk, publiseringsetikk og hvordan institusjoner, veiledere og stipendiater skal forholde seg til nye verktøy bygget på kunstig intelligens. Hva gjør vi med fusk i opplæringsdelen? Hvordan sikrer vi at stipendiater, veiledere og andre opptrer etisk, og at utdanningen sikrer at våre nye stipendiater får solid opplæring i en stor bredde av etiske problemstillinger?

Konferansen vil ha fokus på både veilederfaglige, institusjonelle og administrative temaer. Målet vårt er at konferansen skal bli en interessant, lærerik og hyggelig møteplass for vitenskapelige og administrativt ansatte, samt ledere, stipendiater og postdoktorer. Skal vi lykkes i forskerutdanningene må alle samarbeide, og vi håper årets konferanse blir en arena for gode diskusjoner.

  Program

  Onsdag 13.9:

  08:15-09:00
  Registrering og kaffe. Sted: Foajeen Fjerdingen, Christian Krogs gate 32

  09:00-09:15:
  Åpning av konferansen. Trine Johansen Meza, rektor ved Høyskolen Kristiania

  09:15-10:00:
  Etikk i forskerutdanningen og veileders rolle og ansvar. Helene Ingierd, Direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene

  10:00-10:15: Pause

  10:15-11:30:
  Publiseringsetikk. Trine B. Haugen, professor ved fakultet for helsevitenskap ved OsloMet

  11:30-12:30: Lunsj

  12:30-13:30:
  Veiledningsetikk. Berit Støre Brinchmann, professor ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet

  13:30-14:30:
  Veilederopplæring og institusjonelt ansvar. Innspill fra UHRs arbeidsgruppe om veilederopplæring på ph.d.- nivå. Trine Fossland, professor ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi ved Norges arktiske universitet

  14:30-1500: Pause

  15:00-16:15:
  Forskning på og med mennesker: Mer enn personvern og GDPR
  Marianne H. Myhren, produktområdeleder for personverntjenester i Sikt
  Anne-Mette Somby, fagansvarlig for forskningsetikk ved Høgskulen på Vestlandet
  Ingrid H.G. Østensen, Senior Data Analyst - Forskningsadministrativ avdeling ved BI

  16:15-16:30: Oppsummering

  18:30: Apertif

  19:00: Middag i Ernst Hage, Kirkegata 24-26

  -------------------------------------------------------------------------------

  Torsdag 14.9

  08:30-09:00: Kaffe og mingling

  09:00-09:15:
  Åpning dag to ved Stephan Hamberg, dekan ved Høyskolen Kristiania

  09:15-10:15:
  Kunstig intelligens og etikk i forskningen. Morten Irgens

  10:15-10:30: Pause

  10:30-11:30:
  Hva mener stipendiatene om etikkopplæringen?
  Bjørn Morten Hofmann, professor ved senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
  Kim Henrik Ruud, seniorrådgiver ved avdeling for forskning og utvikling, OsloMet 

  11:30-12:30: Lunsj

  12:30-13:15:
  Sikring av forskningsintegritet: Fremme beste praksis for å opprettholde integritet i forskning, inkludert unngåelse av plagiat, datafremstilling og manipulasjon.
  Mette Sollihagen Hauge, seniorrådgiver - seksjon for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo. Hauge vil i innlegget sitt følge opp Riksrevisjonens rapport om forskningsetikk i universitets- og høyskolesektoren.
  Anne-Mette Somby, fagansvarlig for forskningsetikk ved Høgskulen på Vestlandet

  13:15-14:00:
  Fusk i opplæringsdelen. Stipendiater er ansatte og studenter. Hvilke konsekvenser og hvilke virkemidler har institusjonene når en stipendiat fusker i opplæringsdelen?

  Trine Simonsen og Kristin Solli, OsloMet
  Kari Bjørke, Kunnskapsdepartementet

  14:00-14:15: Pause

  14:15-15:15:
  Hvordan kan vi sikre at stipendiater blir tatt vare på når konflikter oppstår?

  Kaja Braathen, stipendiat OsloMet
  Elena Dybtsyna

  15:15-15:30: UHRs hjørne

  15:30: Avslutning

  Overnatting

  Vi har ikke valgt å booke rom til konferansen på et bestemt hotell. Dere vil få like priser som oss fordi de fleste i universitet og høgskoler har avtaler med samme kjeder.