Logoene til Parat, Delta, finansforbundet og Negotia.

Delta, Finansforbundet, Negotia og Parat inviterer forbundenes topptillitsvalgte til å delta på et nyutviklet utdanningsprogram i 2021. 

Programmet er utarbeidet i tett samarbeid med Høyskolen Kristiania. 

Formålet med programmet er: 

 • å skape faglig utvikling som setter deg i best mulig stand til å utøve eksisterende eller kommende verv i ditt forbund og egen virksomhet
 • å styrke din evne til å bli en god leder og rollemodell som aktiv bidragsyter i forbundet
 • å etablere og utvikle nettverk med andre topptillitsvalgte
YS - Å bygge styrke gjennom samspill.jpg
Lær deg hvordan du bedre kan bruke kunnskapen du allerede har, hvordan du tilegner deg ny kunnskap, og hvordan vi deler kunnskap med hverandre og med nye tillitsvalgte.  

Fra «å vite» til «å gjøre» - et praksisprogram

Gjennom programmet vil du bli bevisst hvordan du kan bruke kunnskapen du allerede har, hvordan du tilegner deg ny kunnskap, og hvordan vi deler kunnskap med hverandre og med nye tillitsvalgte.  

Programmet legger derfor stor vekt på å at du skal lære av din egen praksis og at du etter endt program bedre skal vite hva du kan og hvilken kunnskap du kan dele med andre.  

Programmet inkluderer studieprogrammet “studiepraksis” som gir deg 15 studiepoeng ved Høyskolen Kristiania. Du vil få skrive spennende innleveringsoppgaver i løpet av året og levere inn praksisoppgave. Du vil få god veiledning underveis både fra forbundet ditt og Høyskolen Kristiania.

“Studiepraksis” er et fag som krever at du blir bevisst din egen kunnskap og læring både på arbeidsplassen din og i vervet som tillitsvalgt. Som student vil du ikke bare lære når du er på samling, men også i din egen arbeidssituasjon i hverdagen. I løpet av programmet vil du lære:

 • å kunne anvende og systematisere egne erfaringer fra praksisfeltet
 • å kunne tilegne deg og lære av andres praktiske erfaringer fra praksisfeltet
 • å tilegne deg akademisk kompetanse
 • å tilegne deg ny forskning, nye tanker og ideer

Læringsmål

Hvordan ser opplegget ut?

Programmet strekker seg over ett år og inneholder fire inspirerende fagsamlinger, tilgang til spennende fagstoff, undervisningsfilmer på nett, og læring i egen tillitsvalgtpraksis på egen arbeidsplass mellom hver samling.

Læringsprosess YS.jpg
Klikk her for å se større versjon av bildet.

På samlingene fokuserer vi på læring med utgangspunkt i den enkeltes praksis og erfaring fra eget arbeidssted og i rollen som tillitsvalgt. Samlingene vil også inneholde en rekke relevante og engasjerende foredrag. Blant temaene kan vi nevne overskriftene «megatrender og fagbevegelsens fremtid», «endringer og påvirkning», «selvledelse», «ledelse», «kommunikasjon og påvirkning», og foredrag som skal utvikle ditt engasjement, din rolle og dine muligheter.

Programmet for samlingene er under utarbeidelse  og vi gjør oppmerksom på at det kan bli foretatt endringer.

Programmet:

4. januar – tilgang til læringsplattformen

​I læringsplattformen vi du se hele studieprogrammet, og du vil få tilgang til læringsressurser knyttet til studiet. Her ser du også de andre deltakerne, og i løpet av programmet kan du chatte med andre deltakere og danne studiegruppe her om du vil.

18. - 20. januar – første samling (3 dager) – Endring, selvledelse og ledelse

Den første samlingen gjennomføres på vakre Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker. “Du trenger ikke være matentusiast for å trives her, men det hever selvfølgelig totalopplevelsen”, skriver hotellet på sin nettside. Hotellet ligger i idylliske omgivelser, og danner den perfekte rammen for tre dager fellesskap med gode kollegaer. De to første kveldene vil by på felles middag/sosialt arrangement.

Mandag 18. januar – dag 1, kl. 11.00 – 17.00

 • Velkommen. Bli kjent og trygge på hverandre
 • Vi presenterer læringsplattformen og gir en grundig innføring i praksisfaget
 • Dialog og grupperefleksjoner om praksis og praksisøvelser

Tirsdag 19. januar – dag 2, kl. 09.00 – 17.30

 • Selvregulert læring i et sosialt-kognitivt perspektiv og i praksisfellesskap, plan for egenutvikling, mine læringsmål, min læringsstrategi, evaluering og refleksjon, veiledning og coaching og feedback.
 • Foredrag om praktisk ledelse. Hva gjør ledere i praksis? Endring og ledelse.
 • Bli kjent med forbundslederne. Fagbevegelsen og fremtiden

Onsdag 20. januar – dag 3, kl. 09.00 – 17.00

 • Foredrag om selvledelse
 • Fra tillitsvalgt til student: ny rolle
 • Selvpresentasjon, kommunikasjon og veiledning
 • Foredrag om akademisk skriving og akademiske tekster
 • Refleksjonsnotat: praksisperiodens læringsutbytte
 • Fordypningstema: veiledning og mal for oppgaven

 8. april – andre samling (1 dag) – Megatrender og fagbevegelsens framtid, kl. 10.00 – 17.00

Denne dagen er vi invitert til Høyskolen Kristiania sin campus i kvadraturen i Oslo. Siden programmet er et høyskoleemne som gir 15 studiepoeng er det OK å kjenne litt på følelsen av å være «student» og være en del av et moderne høyskolemiljø.

 • Selvregulert læring i et sosialt-kognitivt perspektiv og i praksisfellesskap
 • Plan for egenutvikling.
 • Foredrag om fagforeninger, loven og a-krimbekjempelse i praksis.
 • Megatrender i fagbevegelsen og arbeidslivet
 • Refleksjonsnotat: praksisperiodens læringsutbytte
 • Fordypningstema: veiledning og mal for oppgaven

9. april – refleksjonsnotat til fagansvarlig

3. mai – innlevering første mappeoppgave

31. august - 1. september – tredje samling (2 dager) – Endring og disrupsjon

Også denne gangen møtes vi på vakre Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker.   

Tirsdag 31. august – dag 1, kl 11.00 – 17.15

 • Styret som praksisfellesskap. Hvordan opptre for å få mest mulig gjennomslag i/under og etter møtene?
 • Endring og ledelse. Min rolle. Makt og innflytelse.
 • Spørsmål og grupper som konstruktiv drivkraft
 • Oppgaven: perspektivutvikling, kritisk tenkning og refleksjon

Onsdag 1. september – dag 2, kl. 09.00 – 15.30

 • Foredrag om kommunikasjon og påvirkning
 • Hva er innovasjon? Megatrender og endring/disruptive endringer. Hvorfor er det viktig for ledere og tillitsvalgte?
 • Semesteroppgaven

20. september – innlevering andre mappeoppgave

3-4. november – fjerde samling (2 dager) – Kommunikasjon og påvirkning. Min rolle

Vi møtes på Thorbjørnrud Hotell på Jevnaker for siste gang.  

Onsdag 3. november, kl. 11.00 – 17.15

 • Min læreprosess:
  • hva har jeg opplevd/observert
  • hva har jeg forstått
  • hva forstår jeg ikke, synes er vanskelig eller lurer på
  • hva har jeg lært/oppnådd
  • hva vil jeg lære mer om
 • Kriser. Hva har vi lært av pandemien?
 • Hvordan kommuniserer vi på vegne av «våre egne» og til selskapets beste under kriser? Endring og påvirkning.

Torsdag 4. november – dag 2, kl. 09.00 – 16.00

 • Praksisoppgaven: Vi deler erfaringer og hva vi vil skrive om
 • Fagbevegelsen, gruppens og mitt engasjement

3. desember – innlevering av praksisoppgaven

Hvem blir med?

Noen av fagressursene fra Høyskolen Kristiania, Institutt for ledelse og organisasjon som vil forelese i programmet er:

Kontaktpersoner i forbundet:

Nærmere informasjon om søknadsprosess mv. får du ved å henvende deg til kontaktpersonen i ditt forbund.

  ​​Kort oversikt over programmet:

  Kompetanseprogrammet YS Høyskolen Kristiania.png

  Anbefalt litteratur