Borghild Brekke Hauglid

    • Førstelektor
  • Institutt for ledelse og organisasjon
  • School of Communication, Leadership and Marketing

Bakgrunn

Borghild Brekke Hauglid er utdannet pedagog med fokus på kreative lærings- og utviklingsprosesser. Ved Kristiania underviser hun i emner som endringsledelse og innovasjon i praksis, team og gruppepsykologi,- og kommunikasjonstrening. Hun underviser også i læringsdesign og studentaktiv undervisning på høyskolens basiskompetansekurs i høyskolepedagogikk. Hun er aktiv innen forskningsmiljøer knyttet til Arbeidsintegrert Læring (AiL).

Borghild har lang erfaring som kurs og foredragsholder innen områder som endrings- og innovasjonsledelse, kunnskapsutvikling og presentasjonsteknikk.

Ekspertområder