Fasadebilde av Kristianias bygning i Kirkegata 24
Foto: Kristiania/Georg Aamodt

Forskere i Norge publiserte over 21.000 vitenskapelige artikler i 2021, viser tall fra den såkalte Indikatorrapporten  som Forskningsrådet står bak og som Forskerforum har fått tilgang til. Forskerforum har ut fra denne rapporten laget en liste over de 500 forskerne med flest publiseringspoeng i 2021. Hele 30.000 personer oppnådde publiseringspoeng i 2021, det er med andre ord temmelig eksklusivt å være inne på denne topp 500-listen.

Rektor ved Kristiania, Trine Johansen Meza, legger vekt på at det ikke er noen tilfeldighet at forksere ved Kristiania gjør det bra på slike publiseringsrankinger:

Bilde av forsker Jon-Arild Johannessen
Jon-Arild Johannessen er på 9. plass på listen over de mest publiserte forskerne i Norge.Foto: Privat

Forskning er en sentral del av det vi gjør.

 – Ved Kristiania legger vi til rette for forskning, både gjennom FoU-tid, annuum til den enkelte, samt mulighet for å søke på ulike ordninger, slik som tildeling av midler til å ansette stipendiater. Fire av de fem på listen har nå stipendiater tilknyttet sine forskningsprosjekter som er finansiert av Kristiania. I tillegg har vi i de senere årene bygget opp forskningsstøtte her hos oss, som blant annet bistår forskerne med å søke om eksternfinansierte midler, sier Meza. 

 – Lar meg forske på det jeg brenner for

Jon Arild Johannessen ved School of Communication, Leadership and Marketing ved Kristiania er på 9. plass på listen over forskerne med flest poeng.

 – Det er selvsagt morsomt å få en slik plassering. Forskning er en sentral del av det vi gjør, og spesielt når vi skal bli universitet, er det viktig at Kristiania-forskere synliggjøres, sier Johannessen.

 – Hvordan legger Kristiania til rette for at du kan bruke mye tid på forskning og publisering?

 –  Kristiania lar meg forske på de områdene jeg brenner for. Jeg er god på deler av forskningsprosessen, men mindre god på andre.  Når jeg trenger hjelp, får jeg fin støtte herfra slik at produktet som helhet blir godt, sier han.

Forskere å lære av

De fire andre Kristiania-forskerne som er inne på listen er Hans-Erik Næss (School of Communication, Leadership and Marketing), Andrea Arcuri (Scool of Economics, Innovation and Technology), Anders Olof Larsson (School of Communication, Leadership and Marketing) og Adnan Kisa (School of Health Sciences).

Tre av de fem på Forskerforums liste jobber ved School of Communication, Leadership and Marketing. Dekan Helene Ingeborg Sætesdal syns det er fint å ha forskerkolleger man kan lære og bli inspirert av:

 – Vi har noen forskere hos oss som er meget dyktige, målbevisste og hardtarbeidende. Vi forsøker å legge forholdene til rette for at disse forskerne får anledning og frihet til å jobbe med forskningen på sine premisser. Vi er glade for at de jobber hos oss, deler sine erfaringer og gir oss andre noe å strekke oss etter, sier Sætesdal.

Hele Indikatorrapporten kan lastes ned her.

Adnan Kisa fotografert i kappe med to studenter på hver sin side

– Målet er at flest mulig skal leve lengst mulig med minst mulig helseplager

Professor Adnan Kisa samarbeider med WHO om å kartlegge helsen til verdens befolkning. Stanford University har Kisa på sin liste over de to prosent mest innflytelsesrike forskerne i verden.
Adnan Kisa forsker på helseøkonomi