Hans Erik Næss

    • Førsteamanuensis
    • Prodekan
  • Institutt for ledelse og organisasjon
  • School of Communication, Leadership and Marketing

Bakgrunn

Hans Erik Næss er førsteamanuensis i idrettsledelse og underviser innenfor idrett og samfunn, etikk og samfunnsansvar, samt kvalitativ metode. Han forsker på idrettsorganisasjoner som FIFA, IOC og FIA, og særskilte interessefelter er forbindelsene mellom idrettsorganisasjoner, organisasjonskultur, institusjonelle logikker, ledelse, politikk og etikk.

Næss er ansvarlig redaktør i Norsk sosiologisk tidsskrift og har publisert flere lærebøker (blant annet Små nøkler, store dører. Invitasjon til sosiologi, Universitetsforlaget 2010), sakprosabøker (blant annet Forbedringsindustrien. Et oppgjør med prestasjonskulturen, CappelenDamm, 2016), og reisebøker (Kjøregleder. Bilturer i Europa, CappelenDamm, 2018).

Ekspertområder

Ansatte detaljer