Foto av professor som sitter ved et bord.
Andrea Arcuri, professor ved Institutt for teknologi ved Høyskolen Kristiania. Foto: Michael Reed

Andrea Arcuri har forsket innen dette fagfeltet i over 13 år. ERC konsolideringsstipend gis til forskere som bare noen år etter avlagt doktorgrad utmerker seg med en fremragende vitenskapelig modenhet.

– Tildelingen til Professor Arcuri er en inspirasjon for våre dyktige forskningsmiljøer, sier Trine Johansen Meza, prorektor for forskning ved høyskolen. Kun to ganger tidligere er det tildelt konsolideringsstipend innen informatikk i Norge.

Midlene fra ERC vil brukes til å bygge opp en forskningsgruppe rundt automatisert programvaretesing og sikker programvare. Høyskolen Kristiania vil substansielt bidra til finansieringen av dette miljøet.

Vi håper at arbeidet vil legge grunnlaget for testsystemer som kan lære og automatisk tilpasse seg typer av programvare som i dag ikke vil kunne ha noen automatiske løsninger.

– Forskningen min dreier seg om å redusere feil i programvare, og spesielt bedriftssystemer, såkalt «Enterprice Software», sier Arcuri. – Jeg utvikler teknologier fra kunstig intelligens-området til å teste slik programvare. Vi håper at arbeidet vil legge grunnlaget for testsystemer som kan lære og automatisk tilpasse seg typer av programvare som i dag ikke vil kunne ha noen automatiske løsninger.

Arbeidet til professor Andrea vil også gi innsikt i hvilke sikkerhetsrelaterte feil programvareutviklere gjør in praksis, og hvorfor de gjøres. Arbeidet vil således bidra til et teoretisk rammeverk for sikkerhetstesting som et forskningsfelt.

Gjennomdigitaliserte samfunn

– Andreas arbeid er samfunnsmessig svært viktig, sier Morten Irgens, dekan og utviklingsdirektør ved Kristiania. Vårt komplekse, moderne samfunn er gjennomdigitalisert. Det er styrt av svært komplekse programvaresystemer. Vi er helt avhengige av at de fungerer som de skal, og vi er avhengige av at de ikke har noen ukjente sikkerhetshull. For kompliserte systemer er det imidlertid menneskelig umulig å sikre at det ikke er feil i slike systemer.

Det er kanskje ironisk, men det er altså både nødvendig og viktig å finne ut hvordan vi kan bruke avansert programvare til å redusere feil i avansert programvare.

Kontaktinformasjon

Andrea Arcuri, Professor ved Institutt for teknologi Høyskolen Kristiania, Tlf: 400 21 718 Epost: andrea.arcuri@kristiania.no

Trine Johansen Meza, Prorektor forskning Høyskolen Kristiania. Tlf: 450 32 347 Epost:  trinejohansen.meza@kristiania.no

Morten Irgens, Dekan og utviklingsdirektør Høyskolen Kristiania, Tlf: 465 41 941 Epost: morten.irgens@kristiania.no

Lene Torjul Reutz, Kommunikasjonsrådgiver Høyskolen Kristiania Tlf: 916 19 165, E-post: lenetorjul.reutz@kristiania.no

Ved ønske om høyoppløselige bilder til fri bruk, kontakt Lene Torjul Reutz.