Gammelt seilskip ligger ved havn.
Det blir noen hektiske dager i Arendal 15.–19. august 2022. I fjor under Arendalsuka lå «Statsraad Lehmkuhl» i Pollen.Foto: Morten Sandtroen

Festivalens formål er å skape en demokratisk møteplass der dialog og debatter står i sentrum. For at Kristiania skal kunne gjennomføre sitt samfunnsoppdrag, er det viktig at høyskolen er synlig, spesielt blant viktige beslutningstakere hos myndighetene. Å delta på Arendalsuka har derfor to viktige formål: Det er en nyttig møteplass for å bygge nettverk og en god arena for å vise hvilken rolle Kristiania har i sektoren.

– I år startet vi tidlig med planleggingen av Arendalsuka. Det er viktig at vi markerer oss med kunnskapsbaserte debatter og bidrar inn i den politiske meningsutvekslingen om høyere utdanning og arbeidsliv, forklarer markeds-og kommunikasjonsdirektør Stein-Oddvar Evensen.

Ser inn i fremtiden

Kristiania markerer seg i år med debatter og samtaler om fremtidens helseutdanninger, arbeidsglede og grønn markedsføring. Mange av høyskolens profilerte forelesere deltar også i andre paneler under hele uka.

I tillegg inviterer Kristiania til en akademisk mingling, der de inviterte vil møte forsknings- og utdanningspolitikere, representanter fra flere av Norges høyere utdanningsinstitusjoner, forskere, studenter, opinionsledere, byråkrater og journalister. Uten å avbryte et hyggelig samvær, skal Kristiania utfordre noen av gjestene til å tegne korte bilder av hvordan universitets- og høyskolesektoren kommer til å se ut om fem stortingsperioder.

Her kan du møte oss i år

«Morgendagens helseutdanninger»
Onsdag 17. august kl. 08.30–10.00.
Sted: Rederikontoret i Arendal

Er våre utdanningsinstitusjoner i stand til å dekke de utfordringene som en aldrende befolkning, strammere statsbudsjetter og økt personellbehov gir i årene frem mot 2040? Og hva må til for at det norske helseutdanningssystemet skal bidra til å opprettholde velferdssamfunnets høye standard under disse vilkårene? Hvordan stiller legene og sykepleierne til at nye profesjoner melder seg på banen? Er Norge virkelig best i sin klasse – eller hva kan vi eventuelt lære av andre lands helseutdanninger?

I februar 2023 skal helsepersonellkommisjonen legge frem sin utredning der blant annet disse spørsmålene vil bli berørt. 

Kristiania har innhentet spissformulerte svar fra en rekke norske helseopinionsledere som et oppspill til ordskiftet.

Lege og jurist Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet vil orientere om personellbehov i helsesektoren.

Debattdeltakere:

 • Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister
 • Trine Johansen Meza, rektor Høyskolen Kristiania
 • Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen
 • Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund
 • Gro Jamtvedt, dekan ved helsefakultetet OsloMet,
 • Ola Svenneby, leder for Unge Høyre

  Debattleder er Liv Ekeberg, journalist i Agderposten og tidligere PFU-medlem.

  Lege Gunnar Bovim, leder for Helsepersonellkommisjonen, vil kommentere debatten. Se arrangementet her.
   

  «Arbeidsglede, et konkurransefordel?» 
  I samarbeid med Parat.
  Onsdag 17. august, kl. 15.00–16.00.
  Sted: Randi Lauvdal Blomster, Torvet 9


  Etter noen krevende år med permitteringer, oppsigelser og stor usikkerhet, ønsker Parat i samarbeid med Høyskolen Kristiania å rette oppmerksomheten mot begrepet arbeidsglede. Kan arbeidsglede få oss til å prestere bedre på jobben? Kan arbeidsglede være et konkurransefortrinn? Hvordan skaper vi mer glede på jobben blant ledere og ansatte? Og hva sier forskningen om arbeidsglede i det norske arbeidslivet?

  På dette arrangementet får du innblikk i foreløpige funn fra forskningsrapporten «Arbeidsglede – moteord eller nødvendighet», presentert av organisasjonspsykolog Sindre Olafsrud fra Høyskolen Kristiania og konsulentselskapet Nordic Navigation. 

  Panelsamtalen består av:

  • Tine Sundtoft, fylkeskommunedirektør i Agder fylkeskommune
  • Unn Kristin Olsen, leder i Parat
  • Sindre Olafsrud, organisasjonspsykolog, Høyskolen Kristiania og Nordic Navigation
  • Anne-Cecilie Kaltenborn, direktør i NHO Service og Handel

  Samtalen ledes av Ketil Raknes, leder ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Se arrangementet her.


  «Grønn markedsføring? Kynisk manipulering eller broen til det grønne samfunnet?»
  Torsdag 18. august, kl. 08.30–09.30
  Sted: Rederikontoret

  I en verden der alle skal bli grønne og bærekraftige er mulighetene for juks og manipulering endeløse. Hvordan kan forbrukere, og ikke minst beslutningstakere, vite at produkter som sier de bærekraftige egentlig er det? Er merkeordninger effektive? Og hva vet vi egentlig om de globale forsyningskjedene som mange av produktene vi kjøper inngår i? I denne debatten stiller Høyskolen Kristiania spørsmålet om hvordan vi skal klare å skille mellom grønnvasking og gode tiltak som har positiv effekt på miljøet.

  Professor Arne Nygaard ved Høyskolen Kristiania har forsket på markedsføring og internasjonale forsyningskjeder i over 30 år og har skrevet en rekke artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter om disse spørsmålene. Nygaard innleder med en oversikt over forskningsfronten på grønn markedsføring og de dilemmaene dette stiller politikere og bedrifter overfor.

  Debattdeltakere:

  • Arne Nygaard, professor ved Høyskolen Kristiania
  • Inger Lise Blyverket, leder for Forbrukerrådet
  • Ingrid Liland, nestleder i Miljøpartiet de grønne (MDG) 
  • Camilla Gramstad, bærekraftssjef i Elkjøp
  • Hanne Lerche Raadal, forskningssjef i NORSUS,

  Moderator er Ketil Raknes, leder ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Se arrangementet her.

  I tillegg vil Kristiania ha et eget sosialt arrangement med inviterte gjester tirsdag 16. august, fra kl. 18.00–21.00.

  Hør flere av Kristianias faglige

  Kjell-Terje Ringdal, førstelektor ved institutt for kommunikasjon: «Hvordan formidle det ingen vil snakke om – retoriske og språklige tips for den nødvendige samtalen» Se arrangement tirsdag 16. august.

  To kvinner og to menn står bak to høye bord.
  Under Arendalsuka i fjor sa førsteamanuensis Bente Kalsnes (i midten), at ytringsfriheten har utvidet seg enormt de seneste årene, men samtidig er det begrenset hvem som blir hørt. Hun deltar i år igjen.Foto: Morten Sandtroen

  Bente Kalsnes, førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og medlem av Ytringsfrihetskommisjonen. Hun deltar på hele tre arrangement denne uka:

  Helene Sætersdal, dekan School of Communication, Leadership, and Marketing: «Fremtidens læringsmetoder» Se arrangement onsdag 17. august.

  Jens Barland, prorektor for arbeidsliv og innovasjon: «Hvordan tette kompetansegapet for fremtiden?» v/ Abelia. Se arrangement torsdag 18. august.

  Portrettfotografi av Jens Barland tatt i Kvadraturen på Kristiania

  – Utdanning, forskning og arbeidsliv er en enhet


  Trond Blindheim, dosent ved institutt for markedsføring: «Shit in, shit out – hvem kan fjerne forbruksfella?» Se arrangementet torsdag 18. august.

  Carl-Erik Grimstad, direktør samfunnskontakt: «BrukBrukeren – demokratisering av helsetjenesten» Se arrangement torsdag 18. august.

  Christen Krogh og Dag Rune Olsen, rektor ved Norges arktiske universitet (UIT) i debatt

  Se bildene fra fjorårets besøk

  Høyskolen Kristiania stilte med den nyeste forskningen på den viktige Arendalsuka.
  Les mer