Foto av menn som dulter albuene mot hverandre som en hilsen.
MANDAG 16. august: Prorektor Christen Krogh stilte til smittevennlig duell mot Dag Rune Olsen, rektor ved Norges arktiske universitet (UIT). Foto: Morten Sandtroen

En tettpakket Arendalsuke er over, og Høyskolen Kristiania satte sitt tydelige preg på det som er Norges kanskje viktigste møteplass mellom politikere, fagfolk, vitenskapen og andre maktfaktorer.

Et bilde sier som kjent mer enn tusen ord, så her er bildekavalkaden fra de minnerike dagene da våre folk sørget for å sette Høyskolen Kristiania på kartet i denne sørlandsidyllen.

Foto av mann og kvinne i studio.

Lanserte stortingsmelding på Høyskolen Kristiania

«Innovative universiteter – visjon eller virkelighet?»

Foto av mann på scene.
MANDAG 16. AUGUST: Førstelektor Ketil Raknes ledet det første innslaget hvor Høyskolen Kristiania bidro.Foto: Morten Sandtroen

Dette var første innslaget hvor Høyskolen Kristiania bidro under Arendalsuka, med førstelektor Ketil Raknes som møteleder. Det hele var lagt opp som politiske- og akademiske dueller med en rekke deltakere både fra akademia, men også politikken. Vår prorektor Christen Krogh møtte Dag Rune Olsen, rektor ved Norges arktiske universitet (UIT), og hovedtema var hvorvidt universiteter og høyskoler er opptatt av innovasjon og verdiskaping.

Foto av kvinne som smiler.
TIRSDAG 17. august: Førsteamanuensis Bente Kalsnes kunne fortelle salen at ytringsfriheten har utvidet seg noe enormt de seneste årene, men samtidig er det begrenset hvem som blir hørt. Foto: Morten Sandtroen

«Ytringsfrihetskommisjonen tenker høyt»  

Førsteamanuensis Bente Kalsnes fra Høyskolen Kristiania er med i Ytringsfrihetskommisjonen som inviterte til en åpen samtale med salen. På nyåret skal de levere sin utredning og Kalsnes bemerket at ytringsfriheten kan bli innskrenket som følge av hatefulle ytringer og at det er stadig flere som vegrer seg for å kaste seg ut i den offentlige debatten.

Bilde av to kvinner og en mann i et debattpanel.
TIRSDAG 17. august: Prorektor Christen Krogh dukket igjen opp i en debatt, denne gangen var han invitert med på Abelia sitt arrangement «Kompetansedebatten».Foto: Morten Sandtroen

«Er fleksibel og desentralisert utdanning svaret på kompetanseutfordringen?» 

Flere analyser har pekt på at en sentral problemstilling i demografiutfordringene i Norge ligger i at tilgangen til utdanning bidrar til sentralisering. Abelia benyttet anledningen til å spørre hvordan en mer desentralisert og fleksibel utdanningssektor ut. Høyskolen Kristianias prorektor Christen Krogh mente blant annet at vi har en viktig oppgave med å tette kompetansegap, og at Høyskolen Kristiania som en utdanningsinstitusjon må trå til og hjelpe de som er i arbeidslivet. For skolen må komme der de er i livet sitt, både privat og geografisk.

Bilde av en mann og tre kvinner i et debattpanel.
TIRSDAG 17. august: Førstelektor Karl-Fredrik Tangen mener bærekraft fort blir et begrep som forhindrer konkretisering. Her i dialog med Martha Haukaas i NORAD. Foto: Morten Sandtroen

«Snakker vi for mye om bærekraft?» 

UN Global Compact Norge spurte i en paneldebatt om det ble for mye av det gode. Fra Høyskolen Kristiania stilte førstelektor Karl-Fredrik Tangen, samfunnsgeograf og kommentator. I godt selskap med blant annet Storebrand og Norad.

– Bærekraft er et ord som opererer på passe overordnet og uforpliktende nivå for selskaper som vil fortsette som før med grønn logo, sa Tangen.

Foto av kvinne på talerstol.
ONSDAG 18. august: Avdelingsdirektør Heidi Åberg var med da Fleksibel utdanning Norge ville drøfte tilgjengelig utdanning. Åberg fortalte at fleksibel utdanning er forankret som en del av Høyskolen Kristiania sin strategi. Foto: Morten Sandtroen

«Fleksibel opplæring, like selvsagt som universell utforming»

God utdanning skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted, livssituasjon og individuelle behov. Det må legges fram strategier for en desentralisert og fleksibel utdanning og fleksibel utdanning Norge inviterte til en samtale rundt dette. Heidi Åberg stilte fra høyskolen og kunne røpe at hele nøkkelen er tilgjengelighet. Her handler det fullt og helt om å gjøre det tilgjengelig, altså det samme som forventes av universell utforming.

Bilder av to menn med solbriller.
ONSDAG 18. august: På M/S Nidelv arrangerte Høyskolen Kristiania sin første paneldebatt. Her deltok første nestleder i Forsknings- og utdanningskomitéen, Kent Gudmundsen og prorektor Sander Sværi. Foto: Morten Sandtroen

 

«Ruster akademia studentene godt nok for arbeidslivet?»

Foto av kvinne i en stol.
ONSDAG 18. august: Førstelektor Kjersti Ruud Walaas var invitert av Virke til å snakke om et mer bærekraftig reiseliv. Foto: Morten Sandtroen

Paneldebatten i regi av Høyskolen Kristiania handlet om hvordan akademia bedre kan bidra til å forberede studenter til arbeidslivet, og om hvordan vi i fremtiden kan gjøre studiestedene mer arbeidslivsrettet og hvordan studiestedene, studiebedrifter og næringsliv kan jobbe sammen for å sikre en god overgang fra studie til arbeid. Kort oppsummert: Kompetanse er ferskvare, den går ut på dato!

Første nestleder i Utdannings- og forskningskomitéen, Kent Gudmundsen, hadde et konkret råd til prorektor Sander Svaeri under Arendalsuka: Fremtidens utdanningssystem må ta mer hensyn til at vi skal ha korte, spissede utdanninger.

Foto av mann og kvinne på en båt, som snakker i mikrofon.
ONSDAG 18. august: På M/S Nidelv arrangerte Høyskolen Kristiania sin første paneldebatt. Her deltok Ivar Horneland Kristensen i Virke og Heidi Austlid i Forleggerforeningen. Foto: Morten Sandtroen

Ivar Horneland Kristensen mener at distansen til kompetanse er blitt kortere over teams.


– Du må legge til rette for arbeid og utdanning over kommune- og fylkesgrenser. Nordmenn får også stadig dårligere lese- og skriveferdigheter.
Heidi Austlid mener vi må ta vare på det norske språket, i akademia og arbeidslivet.

– Dette er grunnlaget for all kunnskap vi tilegner oss, sier Austlid.

Tre mennesker holder foredrag på båten MS Nidelva
ONSDAG 18. august: På M/S Nidelv arrangerte Høyskolen Kristiania sin første paneldebatt. Her deltok foruten Krogh som var debattleder (fra venstre), også rektor på Fagskolen Kristiania, Annelise Kiønig og administrerende direktør i Manpower, Maalfrid Brath.Foto: Morten Sandtroen

«Hvordan reise mer bærekraftig?» 

Hvordan vi som forbrukere kan ta valg som gjør at reisen blir mer bærekraftig, hva kan virksomhetene gjøre og hva kan myndighetene gjøre for å legge til rette for at forbrukerne får mer bærekraftige reisealternativer? Førstelektor ved Høyskolen Kristiania Kjersti Ruud Walaas diskuterte disse spørsmålene sammen med Bente Bratland Holm (reiselivsdirektør i Visit Norway) og Petter Brodahl (EVP Partners & Operations i Berg-Hansen) – og her var det rift om plassene!

«Sjekk om det virker! Eksperimenter gir økt innovasjonssuksess» 

Foto av mann på en improvisert scene ombord på en båt. Publikummere sees i forgrunnen.

Asle Fagerstrøm for Kunnskap Kristiania

Dette var primært Fagsjef for forskningskommunikasjon Audun Farbrot sitt arrangement, hvor forfatteren inviterte med Høyskolen Kristiania professor Asle Fagerstrøm og Krogh. Arrangementet ble en stor suksess med mange oppmøtte.  

Mann med mikrofon holder et papirmagasin.
Audun Farbrot, fagsjef for forskningskommunikasjon, viser frem det siste nummeret av Kunnskap KristianiaFoto: Morten Sandtroen
Foto av mann som holder et papirmagasin.

Kunnskap Kristiania

Høyskolen Kristianias digitale kunnskapsmagasin. Nyheter om forskning, fag, kunstnerisk forskning og aktuell samfunnsdebatt.
Les magasinet her!