Asle Fagerstrøm

    • Professor
  • School EIT faglig
  • School of Economics, Innovation and Technology

Bakgrunn

Asle Fagerstrøm er professor i markedsføring ved Høyskolen Kristiania (Institutt for teknologi) og underviser i digital markedsføring, forbrukerpsykologi, markedsføring av høyteknologi og innovasjon, atferdsøkonomi, menneske-maskin interaksjon og forskningsmetode. Fagerstrøm forsker hovedsakelig innen områder som netthandel, bruk av teknologi for å påvirke helserelatert atferd, fremtidens varehandel og privatøkonomi. Han har publisert i Journal of Business Research, Psychology & Marketing, Journal of Retailing and Consumer Services, International Journal of Information Management, Computers in Human Behavior og Interacting with Computers.

Fagerstrøm leder forskningslaben Behavioral Lab på Høyskolen Kristiania hvor forskere bruker atferdsvitenskap, teknologi og design med det formål å demonstrere atferdsendring innen områder som netthandel, helserelatert atferd, privatøkonomi og bruk av tjenester i offentlig sektor. Forskningen er anvendt og studier gjøres ofte i samarbeid med næringslivet.

Fagerstrøm har en pedagogisk utdanning. Han har utviklet og ledet en rekke studieprogram på bachelor- og masternivå. I tillegg veileder han studenter på bachelor, master og PhD nivå. Fagerstrøm har blitt invitert som foreleser for næringsliv og på en rekke institusjoner som for eksempel Universitetet i Oslo (NO) Cardiff Business School (UK), Reykjavik University (IS), Arcada University of Applied Sciences (FI).

Ekspertområder

Ansatte detaljer