Kvinne med brille og kappe snakker fra en talerstol. Belysningen er rød.
Professor Trine Johansen Meza har overtatt rektorkjedet og er med det Kristianias første kvinnelige rektor. Hun ser frem til å lede Kristiania sammen med administrerende direktør Solfrid Lind.Foto: Kristiania/Mike Reed

Mandag 22. august satt gode kollegaer, kjær familie, ledelsen og styret ved Kristiania side om side i salen. Flere andre rektorer fra sektoren hadde også møtt fram; Christen Krogh fra OsloMet, Karen Spens fra Handelshøyskolen BI, Markus Degerman fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Curt Rice fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Fem menn og en kvinne sitter på rekke.
Den nye rektoren nevnte spesielt sine gode ledere. Fra høyre på første rad sitter prorektor Morten Irgens, dekan Helene Sætersdal, dekan Hans-Christian Åsheim, dekan Stephan Hamberg, prodekan Eivind Brevik og campusdirektør i Bergen, Aleksander Sivertsen.Foto: Kristiania/Mike Reed

Ernst G. hadde et enormt pågangsmot, høye idealer, sunn forståelse for folks utdanningsbehov og evne til stadig å gå nye veier.

Endelig var dagen her. Etter fire år som rektor skulle Krumsvik takkes av, og Meza få lykkeønskninger på sin vei som Kristianias første kvinnelige rektor. Lind trakk fram skolens gründer som en inspirasjonskilde.

– Ernst Gustav Mortensen var gartnersønnen som ikke selv fikk anledning til å ta utdanning, og dette at utdanning var for de få ble hans livsoppgave. Ernst G. hadde et enormt pågangsmot, høye idealer, sunn forståelse for folks utdanningsbehov og evne til stadig å gå nye veier. Han vil alltid være et eksempel til etterfølgelse for alle som ivaretar arven etter ham. Og det er ivaretakelse av arven etter Ernst G. som er tema for dagen i dag, sa Lind.

Til mottakelsen etterpå hadde hun invitert Ernst G.s oldebarn, Høyre-politiker Nikolai Astrup, til å holde en tale.

Realisere ambisjonen

Styreleder Kyrre Lekve understreket at Kristiania de fire siste årene har gjennomgått en formidabel utvikling.

– Krumsvik ble ansatt for å sette fart på Kristianias ambisjon om å bli et universitet, og fart har det blitt. I løpet av dine fire år i stolen har Kristiania fått akkreditering av NOKUT for to doktorgradsprogrammer; én i anvendt informasjonsteknologi og én i kommunikasjon og ledelse, sa Lekve.

På Kristiania følger vi vår grunnlegger Ernst G. sin grunnidé i alt vi holder på med, nemlig å sette studenten i sentrum.

Tre mennesker i kapper går inn i salen. Publikum står.
Den akademiske prosesjonen ble ledet av avtroppende rektor Arne H. Krumsvik, tett etterfulgt av påtroppende rektor Trine Johansen Meza og prorektor Jens Barland. Musikken var «Festmarsj» av tidligere lærer Johannes Hanssen, skrevet til skolens 10-årsjubileum.Foto: Kristiania/Mike Reed

I likhet med Lind var Lekve opptatt av det historiske ved denne dagen, at Kristiania får sin første kvinnelige rektor. Han var åpen om at det er en stor jobb Meza har i vente.

– Din viktigste oppgave blir å bidra til å realisere Kristiania sin ambisjon om å bli et universitet. Som forsker, tidligere instituttleder, tidligere prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid og tidligere dekan vet vi at du har det som kreves for å realisere ambisjonen, sa Lekve.

Han la til at han var sikker på at rektor Meza vil bidra til at den videre utviklingen av Kristiania skjer med studentenes læring i fokus, og med en sterk vektlegging av det praksisnære.

– For på Kristiania følger vi vår grunnlegger Ernst G. sin grunnidé i alt vi holder på med, nemlig å sette studenten i sentrum, sa styreleder i sin tale.

Dette er et oppdrag som gjør det verdt å stå opp om morgenen og gå på jobb.

Før overrekkelsen av rektorkjedet ble det vist en rekke bilder fra både avtroppende og påtroppende rektors tid ved Kristiania. Krumsvik startet sommeren 2018 og Meza tre år tidligere.

Svette og tårer

Krumsvik dro i sin tale fram Kristianias formål om å gi flest mulig anledning til utdanning og personlig utvikling i et livslangt læringsperspektiv til det beste for samfunnet.

– Det er vår misjon, det er det vi er til for. Dette er et oppdrag som gjør det verdt å stå opp om morgenen og gå på jobb. Og det er et oppdrag som bare kan løses av oss alle sammen i fellesskap. Det er et mål på at det er mange som har jobbet særs godt og særs hardt de siste fire årene når vi nå har doblet antall studenter. Dobbelt så mange får nå anledning til utdanning og personlig utvikling, så takk alle sammen for en formidabel innsats, sa han.

Tidligere rektor Arne Krumsvik på avslutningen sin

Avskjedsintervjuet med Krumsvik:

Krumsvik la til at det ikke hadde skjedd uten hverken svette eller tårer og forklarte at den store omstillingen som er gjennomført har gjort det mulig å vokse og bli mer lønnsomme samtidig.

Med disse to doktorgradsprogrammene på plass så er vi allerede å regne som et universitet i europeisk sammenheng.

– Det gjør at Kristiania i dag er en av de største institusjonene i sektoren med økonomiske muskler til å kunne realisere universitetsambisjonen. Med disse to doktorgradsprogrammene på plass så er vi allerede å regne som et universitet i europeisk sammenheng, og vi har maktet å sette de særnorske akkrediteringsreglene på dagsorden, sa Krumsvik før han la til at det allerede denne høsten kan hende at avstanden til målet er blitt enda kortere for Kristiania.

Resten av innholdet i talen til Krumsvik kan leses i dette debattinnlegget i Khrono: «Tid for å skrote både høgskular og gratisprinsippet». Den tidligere Kristiania-rektoren tror at det i framtida blir slutt på å kunne bevilge seg ut av vanskelige situasjoner.

Mann og kvinne på scenen som tar hverandre i hånden. Begge har på seg kapper.
Professor Arne H. Krumsvik hadde på seg rektorkjedet for aller siste gang. Etter sin tale tok han det av seg, hang det om halsen på professor Trine Johansen Meza og gratulerte sin arvtaker med et godt håndtrykk.Foto: Kristiania/Gro Matland Nevstad

Tjuvlånte rektorkjedet

Meza var dagens hovedtaler og åpnet med å si at hun hadde sett frem til og gledet seg til denne dagen i rundt ni måneder.

– Ventetiden har vært lang, men også utrolig hektisk. For som dere alle vet er det ikke noe hvilehjem dette her, sa hun til latter i salen.

Den nyinnsatte rektoren kunne også røpe at i dag slettes ikke var hennes store debut som rektor, men at hun hadde «juksa litt» og allerede brukt rektorkjedet på semesteråpningen i Youngstorget der Venstres Abid Raja var gjestetaler.

Abid Raja og Trine Meza på fadderuka

Meza og Raja talte til de nye studentene

– Han hadde et viktig budskap om at studentene må følge sine mål, og at de kan få til alt bare de jobber hardt nok, noe han selv er et bevis på. Han fortalte studentene at de aldri måtte la noen andre fortelle dem hva de kunne bli. Det samme håper jeg han ville sagt til oss ved Kristiania!

Og sannelig skulle Raja henge i kulissene på denne store Kristiania-dagen også, men mer om det helt til sist.

Det å få Kjerkol og andre i tale som har betydning for politikkutforming på ulike felt, samt det arbeidslivet våre studenter skal ut i, er utrolig viktig.

Meza hadde etter semesteråpningen dratt til Arendalsuka for å debattere morgendagens helseutdanninger sammen med bl.a. helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Hun var i perlehumør og støttet vårt syn om at vi må satse på forebyggende helse. Det å få Kjerkol og andre i tale som har betydning for politikkutforming på ulike felt, samt det arbeidslivet våre studenter skal ut i, er utrolig viktig. Vi skal fortsette å være der ute og ha kontakt med andre, sa Meza. 

Rektor Trine Johansen Meza, Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og dekan ved helsefakultetet OsloMet Gro Jamtvedt under Arendalsuka.

Kristiania markerte seg på Arendalsuka

Meza er internt rekruttert og kjenner derfor institusjonen godt siden hun har vært her side 2015.

– Men den institusjonen jeg nå har tatt over ledelsen av er en helt annen institusjon enn den jeg kom til. For den har utviklet seg helt enormt i disse årene. Utviklingen har blitt drevet frem av en betydelig innsats av ansatte i ulike posisjoner i både faglig og administrativ linje. Samarbeid er en viktig faktor for å lykkes. Vi er alle brikker i spillet for å kunne få det til å fungere. 

Hun sa hun ikke angret på at hun som NOKUT-ansatt til slutt beit på kroken og takket ja til Kristiania. I disse årene har hun også fått muligheten til å utvikle seg som leder.

Smilende fjes på rekke og rad.
Hele familien var der for å feire datter, kone, mor, søster og svigerinne – Trine Johansen Meza – på den store dagen. Foto: Kristiania/Jonatan Quintero

– Jeg er ekstremt ærbødig her jeg står. Det er en stor og viktig oppgave å lede Kristiania de neste fire årene og fortsette på den kursen vi staket ut for flere år siden. Vi skal bli arbeidslivets universitet! 

Jeg har jo gått på det vi i sektoren nå kaller for Arne H. Krumsviks topplederskole.

Hun takket også Krumsvik for at han ville ha henne med i sitt rektorat for fire år siden.

– Jeg har jo gått på det vi i sektoren nå kaller for Arne H. Krumsviks topplederskole. Flere av de som har vært i hans ledelse har fått veldig gode jobber andre steder – på institusjoner og i funksjoner vi samarbeider med. 

Meza sa videre at når Kristiania skal bli et universitet skal ikke det bli en blek kopi av de andre, eller et universitet 0.5: – Vi skal finne vår egen vei! 

– De store spørsmålene om hva vi skal bli og hvordan vi skal utvikles, kan vi ikke finne ut av i et vakuum, men vi kan bare finne ut av det ved å ta del i de samtalene og diskusjonene om hvor norske og internasjonale institusjoner skal og bør gå fremover, sa Meza.

Studentenes ønsker

Erica Marie Kunz-Skrede ønsket på vegne av alle studenter ved Kristiania Meza hjertelig velkommen som ny rektor, men ville først si farvel til den forrige.

Ung kvinne står på talerstolen.
– Kjære Trine, på vegne av alle studenter på Kristiania, ønsker jeg deg hjertelig velkommen som vår nye rektor, sa studentleder Erica Marie Kunz-Skrede.Foto: Kristiania/Mike Reed

– Arne, du har vært en fantastisk rektor. Du har lyttet til studentene, og tatt til deg det vi har sagt. Du har vist forståelse og empati for oss studenter, og har gjort ditt ytterste for å bedre en situasjon vi ikke så komme i 2020. Vi takker deg og ønsker deg masse lykke til videre på veien.

Til den nye rektoren sa studentlederen at hun håpet at det gode samarbeidet ville fortsette.

– Vi er en kravstor studentgruppe, som forventer at dere fortsetter det gode utviklingsarbeidet, og jobber mot å skape mulighetsrom for studentaktiv læring, i tillegg til å bidra til å øke studenters følelse av medvirkning i sin egen og andres studiehverdag. Dette er noe vi som studentdemokrati mener er viktig, og det tror jeg dere også gjør.

Du vektlegger mangfold og inkludering for alle studenter ved vår institusjon, og verdsetter Kristianias fundament, nemlig utdanning til alle.

Kunz-Skrede lovpriste Meza for å være ute i gatene som faddervakt med de andre rektorene i Oslo i helga, og for at hun hadde sagt ja til å skape en tradisjon på dette sammen med studentleder.

– Du vektlegger mangfold og inkludering for alle studenter ved vår institusjon, og verdsetter Kristianias fundament, nemlig utdanning til alle. Du er glad og imøtekommende, og sier ikke nei til å slå av en liten prat i kantina. Og, ikke minst er du rundt omkring på institusjonen og sier hei til de som går forbi. Dette er noe vi håper du vil fortsette med i løpet av din tid som rektor. Vi tror ikke bare du blir en flott rektor, men en strålende en, sa hun.

Oversiktsbilde av mange mennesker i et stort festlokale i en gammel bakgård med overbygget glasstak.
Etter den offisielle seremonien ble det servert mat og drikke til alle gjestene i Ernsts hage. Her ble det både musikalsk innslag og noen flere taler.Foto: Kristiania/Gro Matland Nevstad

Mingling med oldebarnet

Astrup var invitert på innsettelseseremonien, men måtte første følge yngstemann på første skoledag. Derfor holdt han sin tale etterpå, i storstuen Ernsts hage. Han møtte aldri sitt opphav, men har hørt mange historier av familien.

NKS ga muligheter for utdanning til mennesker som før aldri hadde hatt det. Skolen han bygget opp hadde på et tidspunkt to prosent av Norges befolkning som elever.

– Min mor har fortalt at han var en blyg, nærmest sjenert mann. Absolutt ingen folketaler. Men som forretningsmann og entreprenør var han alt annet enn blyg. Han startet Norges første og største korrespondanseskole (NKS), et stort forlagshus med datidens største ukeblader og var opptatt av å gjøre kvalitetslitteratur tilgjengelig til en rimelig penge.

Mann med briller og dress taler til folk.
– Det er nok ikke bare jeg som lar meg imponere av lærerkreftene ved Kristiania, og måten de evner å sette dagsorden og bidra til det offentlige ordskiftet, sa Nikolai Astrup til publikum i Ernst hage – Kristianias storstue oppkalt etter oldefaren hans.Foto: Kristiania/Jonatan Quintero

Astrup fortalte videre at da NKS ble startet i 1914 var utdanning noe som var forbeholdt de få og nektet mange.

– NKS ga muligheter for utdanning til mennesker som før aldri hadde hatt det. Skolen han bygget opp hadde på et tidspunkt to prosent av Norges befolkning som elever. I 1976 var det 70 000 elever ved skolen. Dagens ledelse har dermed noe å strekke seg etter, ertet oldebarnet.

Det er mange gode studiesteder i Norge, men det er ingen som Kristiania. Vi trenger Kristiania, som bygger bro fra fagskole til høyskole til arbeidsliv.

Med et samfunn i endring sa Astrup at den viktigste ballasten vi kan gi studentene er å forberede dem på et arbeidsliv i endring.

Bilde av Ernst G. Mortensen som sitter bak en pult omringet av bøker

Gartnersønnen som drømte stort

Dame i rosa klær står med ryggen til og ser opp på en scene med fire damer.
Administrerende direktør Solfrid Lind var kledd i rosa i anledning innsettelse av første kvinnelige rektor. Hun overrasket Meza med å invitere hobbyklubben hennes hjemmefra opp på scenen.Foto: Kristiania/Gro Matland Nevstad

– Ernst G. var opptatt av dette. Utdanningen måtte være praksisnær. En utdannelse må komme til anvendelse med en gang. Det er ikke uten grunn at det første kurset var i dobbelt bokholderi. Det er derfor helt i hans ånd at dagens Kristiania har ambisjon om å bli et arbeidslivuniversitet. Det er mange gode studiesteder i Norge, men det er ingen som Kristiania. Vi trenger Kristiania, som bygger bro fra fagskole til høyskole til arbeidsliv. Og dagens Kristiania fortsetter å levere på Ernst G.s store drøm; å gi unge mennesker den muligheten han selv aldri fikk – å få en utdannelse, avsluttet Astrup.

Abid Raja som stand-in

Lind var dagens konferansier både under seremonien og under minglingen i etterkant. Hun minnet den nye rektoren på at jobb ikke er hele livet, og hadde invitert Mezas beste venninner opp på scenen.

De er seks stykker som har holdt sammen siden studiedagene på Universitetet i Oslo – gjennom fem doktorgrader, ti barn, tre hunder og utallige katter. Opp på scenen kom Merete Tysdahl, Cathrine Carlson Turid Eide og Monica Aasrum.

Heidi Rudi kunne ikke komme, og dermed var det klart for en stand-in i hobbyklubben – en de hadde møtt på en rosa løper i Bodø sommeren 2020. Vedkommende skulle hjelpe til med å overrekke gaven de mente Meza trengte på sitt nye rektorkontor, og inn kom Raja løpende til vill jubel.

Mann som holder opp kamera foran fire damer.
Venninnene til Trine Johansen Meza trengte en stand-in da de var i manko på én. De kontaktet Abid Raja som sporty stilte opp. Etter overrekkelsen av bildet spurte ham om å få ta en selfie med damene. På fotografiet er hobbyklubben fulltallig sammen med det nye bonusmedlemmet.Foto: Kristiania/Jonatan Quintero

Han var med på å overrekke bildet av hobbyklubben sammen med ham, da han var kultur- og likestillingsminister i Erna Solbergs regjering.

– Jeg traff deg jo mandag for en uke siden, og da måtte jeg dra fram skuespilleren i meg og late som at jeg ikke kjente deg igjen og ikke husket den rosa løperen, sa Raja.

Men det var en siste ting han glemte å si til henne på åpningsseremonien, hvor han fortalte studentene at de kan lykkes med sine drømmer – at de må ha trua på seg selv og ikke la andre fortelle dem hvilke begrensninger de har.

Du har en stor drøm med deg inn i denne nye jobben og det er at dere skal bli et universitet. Det er en drøm som vi politikere heier på.

Han tøyset deretter med etternavnet hennes og sammenlignet Meza med matretten Mezza platter, at det var så mye og så forskjellig, og alt smaker godt hver for seg men så smaker det enda bedre sammen.

Smilende par, hun i rektorkappe med smykke og han i rutete dress.
Gjensynsgleden var stor da Trine Johansen Meza og Abid Raja møtte hverandre igjen, kun én uke etter at de begge talte under semesteråpningen i teltet på Youngstorget.Foto: Kristiania/Gro Matland Nevstad

– Det er så mye energi, så mye kunnskap og du har en stor drøm med deg inn i denne nye jobben og det er at dere skal bli et universitet. Det er en drøm som vi politikere heier på, som jeg heier på. Jeg håper virkelig at dere lykkes med denne drømmen. Og jeg er sikker på med den drivkraften og de personlige egenskapene du har med deg, så kommer dere også til å lykkes med dette. Vi kommer til å heie på dere helt fra Stortinget og helt til vi kommer tilbake i regjering!