Rektor ved Kristiania Trine Johansen Meza  er fotografert sittende under debatten sammen med Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol  og Dekan ved helsefakultetet OsloMet Gro Jamtvedt . Alle tre smiler og Kjerkol klapper i hendene.
Er dette ekspertene som sitter på løsningen for fremtidens helseutfordringer? Rektor ved Kristiania Trine Johansen Meza (i midten) i lystig kunnskapsdeling med Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (til venstre) og Dekan ved helsefakultetet OsloMet Gro Jamtvedt (til høyre).Foto: Kristiania/Morten Sandtrøen

Kristiania markerte seg med debatt og samtale om fremtidens helseutdanninger onsdag 17. august på Rederikontoret under Arendalsuka.

Et sentralt spørsmål er hvor vidt Norges utdanningsinstitusjoner er i stand til å dekke de utfordringene som en aldrende befolkning, strammere statsbudsjetter og økt personellbehov gir i årene frem mot 2040. Hva må til for at helseutdannings-systemet skal bidra til å opprettholde velferdssamfunnets høye standard under disse vilkårene? Og hvordan stiller legene og sykepleierne seg til at nye profesjoner melder seg på banen

Espen Nakstad og Trine Johansen Meza står ved siden av hverandre utendørs mens de smiler rett mot kamera.
Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, innledet debatten med å dele ny innsikt fra Helsedirektoratet. Han trakk spesielt frem at persontilpasset medisin og skreddersydd behandling basert på laboratorieanalyser kommer til å bli sentralt det neste tiåret. Her står han sammen med Kristianias rektor Trine Johansen Meza.Foto: Kristiania/Morten Sandtrøen

Helsekompetanse i førersetet

Gro Jamtvedt, dekan ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, påpekte at vi er nødt til å bruke alle personellgrupper vi har for å ruste oss for fremtiden.

– Det er viktig å bruke hele bredden av kompetanse og komme tettere på helsetjenesten. Vi må tenke mindre på profesjoner og mer på kompetanse, forklarte hun.

En som er enig med henne, er Kristianias nye rektor, Trine Johansen Meza. Hun understreket at vi ser et behov for å ta i bruk ulik kompetanse for å minske presset på helsetjenesten.

– Norge trenger flere kandidater til helseutdanningene, og vi trenger et helhetlig syn på helse.

Essensielt med forebygging

Ingvild Kjerkol fotografert under debatten. Hun sitter, har på seg en rød kjole og smiler mens hun holder en mikrofon.
Arrangementdeltakerne fikk oppleve en svært engasjert Ingvild Kjerkol. – Jeg er helt overbevist om at våre helseutdanninger, innenfor de fleste profesjoner, i mye større grad må evne å være tett på tjenesten de skal utdanne kandidater til, uttalte hun.Foto: Kristiania/Morten Sandtrøen

Under debatten var helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tydelig på at Norges aldrende befolkning er ett av de største omstillingene vi står overfor. Hun mener vi må møte utfordringene med et sett av strategier.

– Vi trenger flere fagfolk som jobber med forebygging. Vi må sikre godt kompetent personell som jobber med det de kan best.

Kristiania har en stor bredde i sitt utdanningstilbud som hovedsakelig retter seg inn mot nettopp forebygging i form av preventiv helse – og ikke-medikamentell behandling.

– Forebyggende behandling vil være helt essensielt fremover, istemte Meza.

President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime, vektla også viktigheten av forebygging. Hun etterlyste samtidig mer tverrfaglig internasjonalt samarbeid.

– Det er ingen tvil om at vi må forebygge sykdom. Vi trenger også å hente flere studenter hjem og utdanne eget helsepersonell.

Er nye helseprofesjoner løsningen?

Med økt personellbehov og strenge forbrukerkrav, er vi nødt til å tenke annerledes om fremtidens helseutdanninger. Kjerkol trakk frem at nyere helseprofesjoner er interessant i denne sammenheng.

Kristiania jobber for å profesjonalisere og forske på helsefremmende yrker som per i dag ikke har autorisasjon. Kristiania har vært med som forkjemper for en autorisering av osteopati, og fått gjennomslag for dette.

– Vi burde se på om det er flere grupper som bør bli autorisert, stadfestet Meza.

En kvinne utfører osteopati på en mann som ligger med hodet ned på et behandlingsbord

Osteopater blir autorisert

Osteopater blir nå autorisert på lik linje med sykepleiere og psykologer.

Næringslivets innsikt om fremtidens behov

Under debatten etterlyste Jamtvedt en evne til å utvise endringskapasitet, og Kjerkol vektla viktigheten av å rette oppmerksomheten mot arbeidsmarkedet man leverer kandidater til.

Kristiania svarer på kravet om endringskapasitet, da stiftelsen er en ikke-konservativ institusjon som kan snu seg raskt og lage nye tilbud. Kristiania samarbeider i tillegg med næringslivet slik at man skaper innsikt i hva som er fremtidens behov.

– Vi lager nye utdanninger som vi ser behov for der ute – og det skal vi fortsette med, avsluttet Meza.

Ønsker du å se debatten i sin helhet? Da kan du følge denne streaming-lenken.