Kvinnelig osteopat i uniform som behandler skulderen til en mann.
Foto: Høyskolen Kristiania/Georg Aamodt

Stortinget vedtok 8. mars endringer i helsepersonelloven som innebar at osteopater gis autorisasjon og dermed status som helsepersonell. 

– Dette er en stor anerkjennelse til fagmiljøet, og det vil bety mye for studietilbudet og kandidatene. Autorisasjon av nye profesjoner som osteopati vil være nødvendig for at vi skal få et helsevesen som er tilpasset fremtidens behov, sier dekan Hans-Christian Åsheim ved School of Health Sciences ved Kristiania.

17. mars voterte Stortinget over endringen for andre gang som førte til et endelig autorisasjonsvedtak.  

– Osteopati er en helt naturlig del av fremtidens helsesektor og autorisasjonen sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet, tilføyer han.

Eneste utdanningen i Norge

Studieprogramleder for osteopati ved School of Health Sciences, Ronja Strømborg Lund, jubler også over denne seieren.

– Det er fantastisk at vi nå kan utdanne helsepersonell gjennom vår fireårige osteopatiutdanning. Vi er også eneste tilbyder av osteopatiutdanning i Norge, forteller Lund stolt. 

– Hvert år uteksaminerer vi trygge, effektive og kompetente osteopater som kan muskel- og skjelettplager. De har høy fagspesialisering innen trygg undersøkelse, behandling og forebygging, dette er vel fortjent, avslutter Lund. 

Et kvalitetsstempel for utdanningen

– Autorisasjonen vi fikk hos Stortinget den 8. mars 2022 vil gi mer oppmerksomhet til denne profesjonen, sørge for god pasientsikkerhet og kvalitetssikrer at osteopater innehar nødvendig og tilstrekkelig kompetanse som helseprofesjonsutøvere, fortsetter Åsheim.  

Han legger til at for osteopater, nåværende studenter og potensielle nye studenter vil dette også styrke samarbeidet med den øvrige helsesektoren og vil legge til rette for at osteopater kan bidra på det som rammer flest og koster mest.  

– Helsepersonell med kompetanse innen behandling av muskel- og skjelettrelaterte plager opplever en stadig økende pågang fra pasienter og får en stadig viktigere rolle innenfor helsevesenet. Nå kan vi endelig juble over å utdanne osteopater som autorisert helsepersonell, avslutter Åsheim.

BA + forskning