To voksne studenter som arbeider foran en datamaskin

Master i praktisk lederskap er et studieprogram som er designet for ledere som ønsker å gjøre en forskjell, og bidra til bærekraftig utvikling av både samfunnet og arbeidslivet.

To masterstudenter på Høyskolen Kristiania som går sammen på en brygge
Mastergraden i praktisk lederskap er samlingsbasert, og gjennomføres i samarbeid med Dalane Utdanningssenter i Egersund.

Programmet er utviklet for et arbeids- og organisasjonsliv i rask og uforutsigbar endring. Utvikling innen teknologi, økonomi og klima setter nye premisser, og gjennom programmet kan du utvikle ditt lederskap i dette krevende terrenget.

Det å lede mennesker blir enda viktigere i fremtidens arbeidsliv. Godt lederskap er avgjørende for å løse utfordringene vi står overfor globalt, nasjonalt og organisatorisk. Det blir stadig viktigere at ledere må kunne håndtere en kompleks virkelighet i kontinuerlig endring, og samtidig handle strategisk for en bærekraftig fremtid.

Mastergraden gjennomføres i samarbeid med Dalane Utdanningssenter i Egersund, og er rettet mot ledere som bor eller jobber i Dalane-regionen.  Studiet legger vekt på utvikling av studentenes eget lederskap. Studiet er samlingsbasert og kan derfor enkelt kombineres med jobb.

​Hvem møter du i studieprogrammet?

Gjennom studiet møter du dyktige undervisere. Disse er meritterte forskere som også har tung ledererfaring fra ulike organisasjoner, så vel som erfaring med lederutvikling. De har kunnskap om, og praktisk erfaring med, emner som: 

 • Ledelse
 • Makroforhold
 • Teknologiutvikling
 • Strategi
 • Endring
 • Innovasjon
 • Gruppeprosesser
 • Makt
 • Kommunikasjon
 • Autonome organisasjonsformer
 • Selvledelse 

Det å utvikle seg som leder krever selvinnsikt, ærlighet med seg selv, vilje til å jobbe med egne mønstre over tid, og evne til å ta inn ny kunnskap.

Birthe Kåfjord Lange, studieprogramleder og førsteamanuensis i ledelse  på Høyskolen Kristiania

Hva lærer du?

Det som skiller denne mastergraden fra andre lederutdanninger, er at programmet kombinerer forskningsbasert lederutvikling med personlig selvutvikling. Det utgjør et forløp der du vil få det beste fra tre områder:

Kvinne som sitter og jobber på en PC
Utdanningen i praktisk lederskap er lagt opp slik at den enkelt kan kombineres med jobb og familieliv.

Teori: Innholdet er bygget på mange år med læringseksperimenter der du vil få det siste innen faglig og teoretisk påfyll fra forskere og eksperter med lang erfaring. 

Praksis: Du vil få jobbe aktivt med å utvikle din egen lederpraksis gjennom selvutvikling og selvledelse, samtidig som du får praktisert teorien du lærer. 

Nettverk: Du vil være en del av et miljø bestående av andre ledere og spennende profiler. Dette gir mulighet for god erfaringsutveksling og anledning til å bygge et solid og verdifullt nettverk. 

Med andre ord vil studiet gi deg ny kunnskap og ferdigheter til å blant annet å lede, samt å  gjennomføre prosesser og prosjekter. Samtidig som du vil lære å håndtere komplekse rammebetingelser, og få forståelse for globale og nasjonale maktstrukturer. Ledere må balansere stabilitet med endring, kortsiktighet med langsiktighet, og organisasjonsbygging med strategiske nysatsinger. Det er derfor ikke nok å gå på autopilot eller stole på medfødte eller innøvde evner.

Å få et masterstudium som dette lagt til Dalane er et viktig bidrag til utviklingen av regionen.

Odd Stangeland, Leder i Regionråd Dalane og ordfører i Egersund

Ledelse er livslang læring og hardt arbeid. Det å utvikle seg som leder krever selvinnsikt, ærlighet med seg selv, vilje til å jobbe med egne mønstre over tid, og evne til å ta inn ny kunnskap. Utvikling av studentenes egen lederpraksis er derfor det sentrale i programmet. Denne mastergraden er en videreutdanning og er spesielt tilpasset for deg som er i arbeidslivet. Master i praktisk lederskap tilbys på deltid over tre år. Undervisningen er som nevnt samlingsbasert, hvor du jobber selvstendig mellom vært møte med gruppen.

Masterstudiet passer for deg som har noen års ledererfaring, og som har et ønske om å utvikle deg som både leder og ansatt. Du vil gjennom studiet få jobbe sammen med andre ledere og fagpersoner for å utvikle egen faglig og personlig ledelsespraksis.

Dame som studerer i hagen

Usikker på hvordan du skal finansiere studiene?

Her er noen forslag som kan være til hjelp!

Slik er undervisningsopplegget

Masteren vektlegger praktisk gjennomføring. Under studiene skal du få jobbe med og levere materiale som tar for seg organisasjonens utvikling, egen ledelsesutøvelse, caser i virksomheten du jobber i og analysere problemstillinger du opplever som relevant i din lederrolle.

Programmet er basert på høy grad av involvering og deltakeraktivitet. Det er mindre undervisning i form av tradisjonelle forelesninger, men desto mer prosess, flere workshops og praktisk jobbing. Opplegget er designet for å  gi deg mulighet til å jobbe med å utvikle din egen ledelsespraksis – tilpasset din hverdag.

Kunnskapene og ferdighetene jeg fikk gjennom en mastergrad i ledelse har gjort meg tryggere og mer åpen for spennende utfordringer i jobbsammenheng.

Iselin Fardal, Daglig leder, Fardal Bil AS

Gir spennende karrieremuligheter

Studiet vil gi deg mulighet til å ta neste steg i din lederutvikling – uavhengig av bransje, stilling eller sektor. Programmet har som ambisjon å utdanne ledere som er godt rustet for å spille en aktiv rolle i det nye arbeidslivet. Vi forventer at du har et bilde av hva du ønsker å oppnå etter endt program, og dette er din mulighet til å påvirke egen fremtid. Studiet vil gi deg bedre forutsetninger til å ta gode valg, samt være bedre rustet til ditt møte med fremtidige lederutfordringer!

Dropdown

Foreleserne og professorer

De faglige ressurspersonene du møter på studiet har ledererfaring og erfaring med lederutvikling, i tillegg til å være meritterte forskere.