En kvinne og en mann står sammen ved et høyt bord. De smiler og ser ned på et  A4-ark som kvinnen holder i hånden.
For at Egersund skal nå sine strategiske mål som kommune i årene fremover, satser de blant annet på ledelsesutdanning i Dalaneregionen. Mastergraden utviklet i samarbeid med Kristiania er designet slik at det er mulig å ta studiet ved siden av jobb.Foto: Kristiania/Haakon Dueland

Dalane etterspør ledere med formell kompetanse, samtidig som Regjeringen har kommunisert at de ønsker å tilgjengeliggjøre høyere utdanning. Kristiania har lyttet til næringslivets behov, og opprettet en mastergrad i praktisk lederskap sammen med Dalane Utdanningssenter i Egersund.

En kvinne og mann, begge kledd i sort, sitter på en skrivepult og ser på en pc-skjerm.

Lanserer ny master i praktisk lederskap

Mastergraden er spesielt utviklet for et arbeidsliv i rask og uforutsigbar endring, med mål om å gjøre ledere bedre rustet til å navigere i en hverdag der teknologi, økonomi og klima setter nye premisser. Studiet er samlingsbasert og ledes av dyktige undervisere fra Kristiania som har tung ledererfaring fra en rekke ulike organisasjoner.

Lykkes med desentralisering

Utdanningen startet opp etter at Dalane utdanningssenter og ressurspersoner i nærmiljøet klarte å kartlegge regionens behov for etterutdanning. Det er viktig at tilbudet skal komme hele Dalaneregionen til gode, slik at både studenter, arbeidstakere og næringslivet kan dra nytte av kompetansehevingen.

Gudrun Ellingsen smiler mot kamera mens hun sitter i en profesjonell setting. Hun har på seg en sort blazer.
Ellingsen forklarer at Dalane utdanningssenter ble koblet på samarbeidet for å være en forlenget arm for Kristiania i det viktige mobiliserings- og rekrutteringsarbeidet, og med å fasilitere og koordinere utdanningen lokalt.Foto: Privat

Med distriktsvennlige og fleksible tilbud gjør vi utdanning tilgjengelig for flere.

Gudrun Ellingsen er rådgiver ved Dalane Utdanningssenter. Hun forteller at grunnen til at valget landet på akkurat Kristiania som samarbeidspartner, var at høyskolen kunne skreddersy den etterspurte utdanningen for regionen.

– Behovet for å stadig omstille seg og endringene som følger av det grønne skiftet påvirker også behovet for høyt kompetente ledere, sier Ellingsen.

Hun forklarer at kommunene i regionen gir utdanningssenteret tilbakemeldinger på det de trenger av kompetanse til enhver tid. Hun og hennes kollegaer på Dalane Utdanningssenter er til stede på møteplasser der næringslivet er representert. Samtidig driver de også oppsøkende virksomhet for å kartlegge kunnskapsgapet.

– Det er rift om kompetansen i dette landet. Regionen vår har et lavt formelt utdanningsnivå, noe som betyr at vi har et uforløst potensial i de som allerede bor og jobber her. Med distriktsvennlige og fleksible utdanningstilbud gjør vi utdanning tilgjengelig for flere, og vi får et oppdatert og attraktivt arbeidsmarked i regionen, sier Ellingsen.

Tilegner seg relevant kompetanse

De fire Dalanekommunene har sammen med Rogaland Fylkeskommune og en rekke lokale næringslivsaktører bidratt med økonomisk støtte, slik at alle studentene som fullfører mastergraden automatisk får tilbakebetalt 100.000 kroner. Tidligere i år startet 21 studenter på studiet, og alle henger fortsatt med. Én av disse er Kjersti Søyland Bye, mulighetsutvikler i Egersund kommune.

– For meg var dette en unik anledning. Forelesingene er interessante, lærerike og samtidig utfordrende. Pensum er bra og relevant, men krevende. Oppgavene så langt har vært utbytterike. Jeg har lært masse og må jobbe systematisk for å komme i mål.

Søyland Bye smiler rett mot kamera. Hun har på seg en oransje bluse og krøller i kort hår.
Søyland Bye opplever at hun allerede første semester av mastergraden har tilegnet seg masse kunnskap som er nyttig i jobben hennes.Foto: Privat

Forelesingene er interessante, lærerike og samtidig utfordrende.

Søyland Bye forteller om  solid oppfølging av studentene, skapt av god dialog med foreleserne. Hun opplever foreleserne som genuint interesserte og at de ønsker å lære bort mest mulig kunnskap.

Verdifullt tverrfaglig samarbeid

Birthe Kåfjord Lange er førsteamanuensis for Institutt for ledelse og organisasjon ved Kristiania, og også programansvarlig for mastergraden i Dalane. Hun sier at det er ekstra motiverende for hennes fagstab at de får møte dyktige, lokale og erfarne ledere fra Dalaneregionen på samlingene. De bidrar med både praktisk erfaring og akademisk innsikt, noe som preger det pedagogiske designet av hele programmet.

Siden studiet leveres lokalt i Dalane, får deltakerne et verdifullt lokalt nettverk med andre ledere de kan sparre med. Dette går på tvers av sektorer - fra helse/omsorg til finans og fra offentlig og private virksomheter.

Kåfjord Lange legger til at studentene «tvinges» til å ta i bruk teorien de lærer med én gang, fordi det er lagt opp til mye studentaktivitet i form av diskusjoner, øvelser, gruppearbeid og refleksjon over egen arbeidshverdag.

En kvinne med hvite bukser og en rosa jakke smiler mot himmelen mens hun står på en bro i Oslo

Skreddersydd videreutdanning

Gjennom programmet har deltagerne fått flere gode sparringspartnere enn de forventet på forhånd. De forteller meg at dette er ekstra nyttig og verdifullt, sier Kåfjord Lange.

Verdifulle desentraliserte tilbud

Disse lederutfordringene skal bli til lederutvikling i Dalane. Som mulighetsutvikler er Søyland Bye svært engasjert i regional utvikling. Hun sier at Egersund er en omstillingskommune, og at utviklingsanalyser har vist at kommunen må styrke kompetansen til innbyggerne. For at Egersund skal nå sine strategiske mål i årene som kommer, blir de nødt til å vektlegge utviklingen av ledere.

– Lederkompetanse er viktig for oss. Vi jobber faktabasert og kartlegger behovene før vi setter i gang studier.

Søyland Bye ser store verdier av å få desentraliserte tilbud i regionen – både for sin egen og for regionens del. Hun vektlegger styrking av omdømme som sentralt. At det blir lettere for bedriftene å beholde arbeidskraften fordi den blir mer relevant, er hun ikke i tvil om.

– Studiet er både relevant og nyttig for jobben min, og jeg tror at denne kompetansen vil styrke mine muligheter i arbeidslivet fremover, avslutter Søyland Bye.