Fem personer smiler forbi kamera. De ser profesjonelle og entusiastiske ut.
Bransjeprogrammene er en unik mulighet for kompetansebygging for selskaper som ønsker å bli bedre rustet for å jobbe smartere, bedre og raskere. Foto: Kristiania/istock

Kristiania mottar over 13 millioner kroner av HK-direktoratet for å utvikle tidsaktuelle, spennende og relevante emner innenfor fem bransjeprogram. Mat- og drikkevareindustrien, reiseliv, detalj- og faghandelen, frisørbransjen og tekstilindustrien, har alle et behov for ny kompetanse gjennom fleksible studietilbud.

Med midlene vil Kristiania kunne tilby gratis studieplasser på korte og fleksible emner sammen med ulike samarbeidspartnere.

Man får konkrete eksempler fra egen bransje rett inn i undervisningen.

Kristine Briså, forretningsutvikler ved Kristiania, uttaler at bransjeprogrammene vil kunne bidra til å løfte både effektiviteten og lønnsomheten til bedriftene.

Dette er en unik mulighet for videreutdanning og kompetansebygging for selskaper og deres ansatte som ønsker å bli bedre rustet for å jobbe smartere, bedre og raskere.

Bransjerelatert utdanning

Utviklingen av emnene starter nå med sikte på oppstart i august/september 2023. Her vil næringslivet få mulighet til å delta med ansatte over seks-tolv måneder i en gratis videreutdanning. Emnene lages som nettstudier og er derfor perfekt å ta i tillegg til full jobb.

Vil du være en av de første til å motta mer informasjon?

– Her vil man få konkrete eksempler fra sin egen bransje rett inn i undervisningen. Emnene blir skreddersydd for virksomhetene i den enkelte bransje, deltakerne får mulighet til å bygge nettverk og flere av emnene vil ha en spesiell vektlegging av bærekraft, sier Briså.

Kompetanse som gir resultater

Utdanningstilbudet til tekstilindustrien utvikles og tilbys gjennom samarbeid med NF&TA, som er en næringsklynge for bedrifter i den norske mote-, sport og tekstilindustrien.

Synnøve Roald smiler mot kamera. Hun har på seg en lilla cardigan og en hvit bluse.
Tildelingen til Fagskolen Kristiania AS på 6,750 millioner utgjør en stor andel av bransjeprogrammenes tilgjengelige midler, forklarer en stolt Roald.Foto: Kristiania

– Tekstilindustrien jobber systematisk med FNs bærekraftmål og gjennom opplæring av ansatte kan vi bidra til kompetanse som gir resultater både for den enkelte medarbeider, bedriften og samfunnet rundt, forklarer Synnøve Roald, avdelingsdirektør for utdanningskvalitet og utvikling ved Fagskolen Kristiania.

Fra høsten 2023 er det mål om å tilby opplæring i blant annet bærekraft og sirkulærøkonomi, prosjektledelse og digitale verktøy for mønsterkonstruksjon for nettopp tekstilindustrien.

Bransjeprogram er et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Både Briså og Roald er veldig fornøyd med den seneste tildelingen som gir Kristiania muligheten til å tilpasse og utvikle emner med tidsaktuelle temaer, enda større grad av fleksibilitet og praksisnære eksempler for de ulike bransjene.

– Vi er svært glade for at programstyrene i det enkelte bransjeprogram har tildelt oss denne støtten og ikke minst at våre samarbeidspartnere vil bidra til utvikling av utdanningstilbudene, og markedsføre tilbudet til sine ansatte, medlemmer og medlemsbedrifter, avslutter Roald.