En mann med arbeidshjelp på står på et skip. Havet synes i bakgrunn og han smiler ned mot en  PC-skjerm
Studiet legger vekt på å kunne knytte teorien til egen arbeidshverdag og vil være svært nyttig for virksomheter.Foto: istock

Norsk maritimt næringsliv har et stort mangfold av ansatte fra hele landet, med ulike erfaringer og yrkesbakgrunner. Felles for de alle er utfordringer knyttet til blant annet grønn omstilling og teknologisk utvikling. Flere automatiserte prosesser og økende integrerte systemer medfører at ansatte må øke sin kompetanse innen teknologi, digitalisering, IT-sikkerhet og grønn skipsfart.

Ansatte, permitterte og ledige innenfor maritim sektor får nødvendig omstillingskompetanse.

Et målrettet utdanningstilbud

Med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse kan Høyskolen Kristiania tilby et fleksibelt og nettbasert studium i kunstig intelligens som gir ansatte innenfor maritim sektor relevant kompetanseheving.

– Slik får ansatte, permitterte og ledige innenfor maritim sektor nødvendig omstillingskompetanse til å mestre endringene bransjen står ovenfor, sier Inge Harkestad, ansvarlig for teknologifag nettstudier ved høyskolen.

Vi vet at maritim næring etterspør denne typen kompetanseløft.

De to emnene som inngår i studiet gjennomføres våren og høsten 2022 for de som er ansatt, arbeidsledig eller permittert fra maritim sektor. Studiet er statlig finansiert og et målrettet opplæringstilbud som kan tas i kombinasjon med jobb. Kravet er at man har studie- eller realfagskompetanse, og det er et begrenset antall studieplasser.

Innføring i intelligente systemer

Studiet legger vekt på praktisk, dokumenterbar kompetanse i kunstig intelligens (AI) og maskinlæring, lært bort av Kristianias dyktige fagfolk. Teknologiene har utrolig mange forskjellige bruksområder, alt fra å utnytte data på en bedre måte, automatisering og effektivisering av prosesser, og utvikling av oppgaveløsninger.

Kristianias tidligere bransjeprogram har vært en stor suksess, og høyskolen har lenge bidratt til at mange arbeidstakere har tilegnet seg ny kunnskap.

– Vi vet at maritim næring etterspør denne typen kompetanseløft for sine medarbeidere, og er veldig glad for muligheten til å bidra til dette, sier Heidi Åberg, avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon ved høyskolen.

Konkret og anvendbar teknologi

Kristianias videreutdanning setter studentene i stand til å vurdere hvordan de kan bruke kunstig intelligens på egen arbeidsplass. En av studentene som allerede har tatt emnet og er et tydelig bevis på at kunstig intelligens er en konkret, anvendbar teknologi for norske virksomheter, er overlege Mari Melbye. Hun er spesialist i nyremedisin, og det er nettopp på dette området hun ønsker å bruke kunstig intelligens.

Dette emnet gir meg en god introduksjon til maskinlæring.

– Caset jeg har valgt handler om nyretransplantasjon, og å bruke maskinlæring på registerdata i håp om å kunne forutsi avstøtning av nyre. Et viktig mål er å redusere antall avstøtninger, samtidig som pasientene får lavest mulig bivirkninger av de immundempende medisinene som de må bruke.

Melbye forklarer at funn fra maskinlæring kan fungere som klinisk beslutningsstøtte og som kvalitetssikring. Hun har vært i kontakt med det nasjonale nyreregisteret, og er nå i ferd med å sette opp et forskningsprosjekt basert på kunstig intelligens og de innsamlede dataene.

– Dette emnet gir meg en god introduksjon til maskinlæring, da jeg ikke har den type utdanning fra tidligere, sier overlegen.

Nye muligheter på arbeidsplassen

Gjennom case-arbeid i studiet løser Melbye viktige utfordringer. En annen som har tatt studiet og funnet nye muligheter på egen arbeidsplass, er Kim Nilsen. Han er prosessingeniør på Unger fabrikker der han blant annet arbeider med optimalisering av produksjonsprosessene ved fabrikken.

Emnet er veldig bra lagt opp, på en fleksibel og veldig oversiktlig måte.

Vi har mye stort maskineri, og det går ofte lang tid fra operatøren endrer innstillingene, til vi observerer endringer i produktet som kommer ut. Case-arbeidet mitt omhandler en tørkemaskin som skal tørke et mellomprodukt til et bestemt vanninnhold. Vi ønsker å predikere responsen på en mulig endring, for å gjøre det enklere for operatøren å raskere finne kombinasjonen av de mest optimale innstillingene.

Generelt anbefales det å begynne med små, avgrensede løsninger som dette, heller enn å gjøre arbeidet komplisert og omfattende. Nilsen har funnet en case som fungerer i praksis, og som arbeidsgiveren hans faktisk kan ta i bruk. Underveis i studiet har prosessingeniøren fått flere, tilsvarende ideer til spesifikke forbedringer som fabrikken kan gjennomføre i praksis.

– Emnet er veldig bra lagt opp, på en fleksibel og veldig oversiktlig måte som gjør det enkelt å kunne kombinere det med full jobb ved siden av, deler Nilsen.

 Prosessingeniør Kim Nilsen står på kanten av en klippe mens han ser rett på kamera. Han har på seg svart shorts og hvit t-skjorte.
Prosessingeniør Kim Nilsen har nådd flere topper, både på privaten og i karrieren. Her er han fotografert på norgesferie sommeren 2020 i Breheimen nasjonalpark. I bakgrunnen ser vi Joutunheimen, Reinheimen og Rondane.Foto: Privat

Nyttig for virksomheten

Melbye og Nilsen demonstrerer hvordan denne type anvendelser av kunstig intelligens er nyttig i praksis. Studiet legger vekt på å kunne knytte teorien til egen arbeidshverdag. Kunstig intelligens er hverken spesielt mystisk eller spektakulært, men det kan være svært nyttig for virksomheten.

Overlege Melbye avslutter med at emnets studentsamlinger opplevdes som svært positive for henne.

– Jeg fikk veldig nyttige innspill på begge de gruppesamlingene vi har hatt, som har ført tankene og prosjektet fremover. Det har vært spennende, hele veien underveis i emnet å kunne se praktiske muligheter.

Nederste blokker