Foto av en restaurant ovenfra
Bransjeprogeammet skal øke kompetanse hos næringslivet. Foto: Unsplash.com

– I fjor var bransjeprogrammet en stor suksess, og mange arbeidstakere i mat- og drikkevareindustrien tilegnet seg ny kompetanse innenfor ledelse. Vi ser at næringslivet etterspør denne typen kompetanseløft for sine medarbeidere, derfor er vi glade for å kunne samarbeide om å gi morgendagens ledere økt kunnskap, sier Heidi Åberg, avdelingsdirektør for arbeidsliv og innovasjon.

En av bedriftene som nyter godt av dette programmet er Compass Group, hvor Anna Marie Elisabeth Robsahm jobber. Anna er kvalitetskoordinator og gjennomfører endringsledelse og prosjekt- og prosesstyring.  

– Da jeg begynte å undersøke mulighetene for å bli deltidsstudent fant jeg bransjeprogrammet ved Høyskolen Kristiania. Gjennom emnene har jeg tilegnet meg kunnskap, særlig innen analyser og planlegging, noe som gir meg bedre verktøy for struktur, orden og teknikker i hverdagen, sier hun. 

En industri i utvikling

Mat- og drikkevareindustrien har mange bedrifter over hele landet med behov for kompetanseutvikling for å håndtere dagens utfordringer og lykkes med fremtidig vekst. 

Bransjeprogrammet er statlig finansiert og er et trepartssamarbeid mellom partene i arbeidslivet for å heve kompetansen til arbeidstakere i ulike industrier. Både ansatte, permitterte og arbeidsledige i mat- og drikkevareindustrien kan delta. Kravet er at man har studie- eller realfagskompetanse, og det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

– Når vi nå legger ut 200 gratisplasser på dette programmet, vet vi at disse blir revet bort fort. Vi anbefaler alle som ønsker å delta å søke raskt, slik at de kan bli sikret en plass til høsten, sier Åberg.

Mange spennende emner 

I bransjeprogrammet kan du blant annet lære mer om endringsledelse, personalledelse, prosjektstyring og serviceledelse. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Du vil under programmet få tilgang til en faglig veileder som gir deg tilbakemelding på innsendingsoppgaver og svarer på faglige spørsmål.