Irmelin Drake

    • Førsteamanuensis
  • Institutt for ledelse og organisasjon
  • School of Communication, Leadership and Marketing

Bakgrunn

Irmelin Drake foreleser, forsker, skriver, og holder foredrag om ledelse, selvledelse, kvinner og lederskap, endringsledelse og stakeholder management.

Grunnlaget for mitt arbeid er forskningsbasert og min misjon er å inspirere til mer mulighetsorientert, samskapende og bærekraftig lederskap på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

Jeg var faglig studieprogramleder for en master i ledelse på HK (2019-2021), og en master i innovasjon og ledelse på USN (2013-2016). Jeg elsker å undervise og holde foredrag, og ble kåret til beste foreleser av Masterstudentene i ledelse 2021.

Jeg gjennomfører også workshops, bidrar i lederutvikling og holder foredrag på små og store scener innen mine spesialområder. Nærhet til praksisfeltet er for øvrig en viktig forutsetning for min rolle som assosiert professor og er derfor en prioritering ved siden av denne rollen.

— Irmelin Drake, Siv.øk., M.Sc., Ph.D.

Drake jobber for tiden med forskningsprosjekter og kurs som handler om selvledelse, superledelse og autonome organisasjonsformer, mangfoldig og bærekraftig lederskap, kvinners karrieremuligheter, og hvordan skape et mer inkluderende arbeidsmiljø i praksis. Hun er aktiv i flere forskergrupper og forskningsprosjekter, og jobber videre med å fremme kvinneperspektiver i samfunnet, også internasjonalt, blant annet ved å fremme kvinnelige forbilder på Zanzibar.

Utvalgte artikler:

Ansatte detaljer