Foto av mennesker som trener. Ute av fokus i forgrunnen sitter en mann med en laptop og studerer.

Tenker du at det å studere ernæring hadde vært spennende? Da kan det hende at dette nettbaserte studiet er det du har vært på leting etter. Her får du en innføring i grunnleggende ernæring, og det åpner døren for mange spennende jobbmuligheter. 

Før vi går nærmere inn på de ulike jobbmuligheter, er det verdt å nevne at studiet kan tas både heltid og deltid på nett – og opptak skjer hele året. Nettstudier er lagt opp til å være så fleksibelt som overhodet mulig, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil og i det tempoet du vil.

Hvem bør studere ernæring og helse? 

For å løse ernæringsutfordringer både nasjonalt og globalt trenger vi personer med kompetanse i ernæringsfaget. Dette er kunnskap som vil være relevant i et bredt spekter av yrker. Derfor er årsenheten i ernæring og helse perfekt å kombinere med andre utdanninger. Studiet passer godt som tilleggsutdanning for deg som jobber i helsesektoren:

 • Sykepleier
 • Helsesykepleier
 • Legemiddelkonsulent
 • Fysioterapeut
 • Osteopat

Studiet vil også være nyttig for deg som er personlig trener, kokk, journalist, barnehagelærer eller lærer innen helsefag. 

Etter å ha fullført et årsstudium i ernæring og helse vil du kvalifisere til å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid relatert til mat i mange ulike sektorer.

Hva lærer du på årsstudiet i ernæring og helse?

Å studere ernæring og helse er noe mange finner veldig spennende, og du vil etter endt utdanning få en god forståelse av hvordan menneskekroppen fungerer, hvilke næringsstoffer vi finner i maten og hvordan de tas opp og ikke minst hvordan ulik mat påvirker helsen vår og risiko for sykdom.  

Lær hvordan du setter sammen et sunt og næringsrikt kosthold som fremmer god helse og ernæringsbehov for ulike grupper. Det kan for eksempel være ernæring for gravide, barn, eldre og ulike innvandrergrupper og kosthold for å forebygge livsstilssykdommer slik som diabetes, kreft og hjerte- og karsykdommer. Et annet viktig tema man vil jobbe med er bærekraftig kosthold.

Disse emnene vil du ha gjennom året:  

Få innsikt i menneskekroppens viktigste funksjoner og de vanligste sykdommene som rammer oss.

Lær å hjelpe andre med å gjøre helsefremmende endringer i kostholdet.

En innføring i ernæringslære, med hovedvekt på makro- og mikronæringsstoffenes kilder, fordøyelse og funksjon, samt næringsstoffanbefalinger og nasjonale kostråd.

Lær hvordan inntaket av væske, mikro- og makronæringsstoffer virker inn på treningseffekt og idrettsprestasjon.

Ernæring og helse

Tilegn deg kunnskap om ernæringsbehov for ulike grupper med spesielle behov.

 Studer enkelt på nett

Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, uansett hvor du befinner deg. Denne fleksible og brukervennlige studiemetoden gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon.  

Tre inn i vårt digitale klasserom! Studieløpet er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsendingsoppgaver, samt gjennomføring av en avsluttende eksamen i hvert enkelt emne. Fagstoffet i det digitale klasserommet er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du vil gjennom studietiden ha tilgang på en faglig veileder.

CTA

 • Foto av kvinne som sitter på en benk utendørs med en laptop på fanget.

  Prøv nettstudier gratis!

  Vi vet at mange lurer på hvordan nettstudier fungerer, og vi gir deg derfor mulighet til å teste deler av et emne gratis.
  Prøv nettstudier gratis her!
 • Foto av mann i blå skjorte og slyngbag over skulden i en bygate.

  Ernæring og helse

  Klar for å ta fatt på studiene? Ta et dypdykk i en verden av ernæring, kosthold og helse!
  Søk her!