3230 - Samlingsbasert emne

Ledelse av bærekraftig arbeidsmiljø og HMS

I norsk arbeidsliv er alle virksomheter både i offentlig og privat sektor pålagt systematisk ledelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS). Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at ledere skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, en plikt som er personlig og ikke kan delegeres. Emnet dekker kravene til innhold i slik opplæring og du får eget kursbevis som dokumenterer dette.

Nivå
Master
Studiested
Samlingsbasert
Studiepoeng
15
Pris
kr 45 900
Oppstart
01. september
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Veileder i emnet
Kristin Molvik Botnmark
Emnekode
3230
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Dette er et masteremne på Executive-nivå for deg som har erfaring fra arbeidslivet.

Nye markeder, prosjekter, produkter og teknologi innebærer nye risikomomenter på alle områder. Virksomheter som styrer risikoen gjennom ledelse og engasjement fra sine medarbeidere uansett bransje og funksjon, vil være de mest robuste.

Arbeidsmiljøet blir stadig viktigere

Ledere må mer enn noensinne ha fokus på strategiske markedsmuligheter, innovasjon og produkt- og tjenesteutvikling. Konkurransen er tøff, omdømmet bestemmer posisjon, og marginene er så små at «tabbekvoten» er minimal. Effektiv ledelse av mennesker, miljø og sikkerhet blir dermed mer og mer forretningskritisk. Virksomheter som ikke tar dette innover seg, overraskes ofte av det som skjer rundt dem; de har vanskeligheter med å ta raske beslutninger og klarer ikke å følge med på utviklingen i markedene og endringer i samfunnet. 

HMS-ledelse handler om kontinuerlig forbedring og å bidra til å realisere virksomhetens forretningsmessige strategier og mål. Ved en tettere kobling mellom virksomhetens strategiske områder vil HMS-forbedringer blant annet fremme ulike former for innovasjoner, som for eksempel:

  • forbedret produksjonsutstyr
  • effektiv energi- eller råvareutnyttelse
  • reduksjon av forurensing, eller arbeidsprosesser som fremmer bedre ressursutnyttelse
  • lavere turnover
  • lavere sykefravær
  • økt samhandling
  • mer inkludering. 

En investering i HMS-ledelse er ikke bare en investering i virksomhetens bunnlinje, men også i dens endringskapasitet og bærekraft.  

Læringsutbytte

Etter gjennomgang av emnet har du god innsikt i både teoretiske, praktiske og operative aspekter ved ledelse av virksomhetens helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Du vil være både i stand til å forstå din virksomhet i en større miljømessig kontekst, samt å utvikle og lede et bærekraftig arbeidsmiljø.

Kristin Botnmark ser mot kamera.

Møt emneansvarlig

Kristin Molvik Botnmark er høyskolelektor og sosiolog (Cand.polit) med mangeårig erfaring som HR-direktør i ulike bransjer i Norge og internasjonalt.

Botnmark underviser i HR-fag, personalledelse og HMS (helse, miljø og sikkerhet). Hun er forfatter av HMS-boka (Fagbokforlaget, 2021).

Les mer på Kristin Molvik Botnmarks ansattside.

Praktisk informasjon

Emne detaljer

Dette emnet inngår i

Ledelse av bærekraftig arbeidsmiljø og HMS

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.