6371 - Nettstudium emne

Personvern og datasikkerhet

Dette emnet gir deg en innføring i personvern, GDPR og datasikkerhet, slik at du kan bidra til sikker og effektiv forretningsdrift og forretningsutvikling i den digitale økonomien.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
2,5
Pris
kr 4 600
Antall innsendinger
1
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6371
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Digitalisering av samfunns- og arbeidsliv gjør innsikt i personvern og datasikkerhet til en etterspurt kompetanse. Stadig flere tjenester digitaliseres, og vi jobber, konsumerer, samarbeider og kommuniserer på nye måter ved hjelp av digital teknologi. Det gjør data og digitale opplysninger til en stor verdi i den digitale økonomien, og i dette emnet lærer du om hvordan bruken av data og personopplysninger reguleres og beskyttes, og om hvordan man vurderer og håndterer informasjonssikkerhet på ulike nivåer i en virksomhet eller organisasjon.

Emnet gir innsikt i personvern og GDPR. Du lærer hva personopplysninger er og hvordan de kan behandles innenfor gjeldende personvernlovgivning og etiske retningslinjer. Du lærer også hvordan du kan anonymisere og bruke data i forretningsøyemed. Videre får du en innføring i informasjonssikkerhet, risikovurderinger og sikkerhetskultur. Du blir kjent med sentrale sikkerhetsutfordringer og metoder innenfor datakriminalitet, og du får innsikt i viktige prinsipper for informasjonssikkerhet og databeskyttelse. Gjennom hele emnet gis det eksempler fra aktuelle bransjer, og det legges til rette for å knytte læringen til bransjer eller arbeidsplasser du er spesielt interessert i. «Personvern og datasikkerhet» består av to hovedtema:

  • Personvern og GDPR
  • Datasikkerhet og risikovurdering

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte omfatter innsikt i etiske dilemmaer og konsekvenser av digitalisering. Du vil få kunnskap om hvordan personvernlovgivningen fungerer, og hvilke konsekvenser den har for hvordan virksomheter agerer. Videre vil emnet gi kunnskap om de forskjellige domenene innen cybersikkerhet, eksisterende angrepsformer, beskyttelsesmekanismer og kjente hendelser.

Emne detaljer

Personvern og datasikkerhet

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.